Thứ hai, 21/10/2019 - 21:15

Bộ Tài nguyên và Môi trường đẩy mạnh cải cách hành chính

Dân trí

Bà Nguyễn Thị Phương Hoa- Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa có văn bản gửi Bộ Nội vụ báo cáo kết quả công tác cải cách hành chính quý III năm 2019 của Bộ này.

Trong quý III, Bộ Tài nguyên và Môi trường tiếp tục quán triệt, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, sự phối hợp của các tổ chức đảng, đoàn thể trong công tác chỉ đạo, điều hành và tổ chức, triển khai thực hiện kế hoạch cải cách hành chính. Gắn trách nhiệm của thủ trưởng đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính, là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của đơn vị. Đồng thời đưa nội dung, kết quả thực hiện cải cách hành chính vào nội dung giao ban định kỳ của đơn vị.

Trong tháng 7/2019, Bộ tổ chức các hội nghị giao ban công tác quản lý tài nguyên và môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khu vực phía Nam và phía Bắc.

Bộ Tài nguyên và Môi trường đẩy mạnh cải cách hành chính - 1

Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa.

Các hội nghị nhằm đánh giá kết quả đạt được, thảo luận, bàn các giải pháp tháo gỡ các vấn đề vướng mắc, khó khăn trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường đang là điểm nghẽn, rào cản đối với sự phát triển kinh tế- xã hội của các địa phương, của vùng. Xác định những vấn đề lớn trong hoàn thiện chính sách pháp luật về đất đai, môi trường và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cần tập trung ưu tiên của ngành trong kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 và các năm tiếp theo.

Ngay sau khi nhận được thông tin báo chí phản ánh về việc thu hồi sổ đỏ của một số dự án phát triển nhà ở tại TP Hà Nội, Bộ đã có văn bản số 3470/BTNMT-TCQLĐĐ gửi UBND TP Hà Nội chỉ đạo các cơ quan có liên quan dừng việc thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp nhằm đảm bảo quyền lợi của người mua nhà theo quy định của pháp luật. Ngày 20/8/2019, Bộ đã có văn bản số 4043/BTNMT-TCQLĐĐ gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc kiểm tra việc thu hồi giấy chứng nhận đã cấp.

Nhằm đẩy mạnh hệ thống chia sẻ kết nối thông tin chỉ đạo điều hành, xử lý văn bản điện tử gắn với chữ ký số trong toàn ngành qua hệ thống tương tác giữa Bộ với các Sở Tài nguyên và Môi trường, tháng 9/2019, Bộ đã có văn bản gửi Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường các địa phương, thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ đẩy mạnh thực hiện gửi, nhận, xử lý văn bản điện tử trong toàn ngành.

Bên cạnh đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường tiếp tục duy trì hoạt động có hiệu quả 3 đường dây nóng. Cụ thể, đường dây nóng do Thanh tra Bộ quản lý đã tiếp nhận 85 thông tin phản ánh, kiến nghị về tiêu cực trong hoạt động quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường; đường dây nóng do Tổng cục Quản lý đất đai đã tiếp nhận và giải quyết 142 thông tin phản ánh về tình trạng vi phạm đất đai; đường dây nóng do Tổng cục Môi trường quản lý đã tiếp nhận 389 thông tin phản ánh về ô nhiễm môi trường.

Bộ Tài nguyên và Môi trường đẩy mạnh cải cách hành chính - 2

Trụ sở Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Hoàn thành và đưa vào triển khai 141 dịch vụ công trực tuyến

Bộ Tài nguyên và Môi trường đã triển khai cơ chế một cửa quốc gia, một cửa ASEAN tại Bộ. Đến nay Bộ đã hoàn thành và đưa vào triển khai 141 dịch vụ công trực tuyến, trong đó có 93 dịch công ở mức độ 3; 24 dịch vụ công ở mức độ 4 tại Cổng dịch vụ công trực tuyến của Bộ tại địa chỉ https://dvctt.monre.gov.vn và 11 dịch vụ công mức độ 4 tại Hệ thống hải quan một cửa quốc gia tại địa chỉ https://vnsw.gov.vn.

Bộ tiếp tục vận hành hệ thống Quản lý văn bản và Hồ sơ điện tử; triển khai chữ ký số cho tất cả các đơn vị thuộc Bộ, trong quý III tỷ lệ văn bản được ký số/văn bản phát hành đạt trên 99,4%; kết nối, liên thông văn bản điện tử của Bộ với trục liên thông do Văn phòng Chính phủ chủ trì đến các đơn vị trực thuộc Bộ, sẵn sàng liên thông văn bản của Bộ với Chính phủ, các bộ ngành, địa phương.

Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng đảm bảo quản lý vận hành hệ thống hạ tầng kỹ thuật, Trung tâm tích hợp dữ liệu của Bộ, của Cục; bảo đảm điều kiện kỹ thuật, vận hành hoạt động và an toàn thông tin, dữ liệu của hệ thống thư viện điện tử, các hệ thống thông tin phục vụ quản lý điều hành của Bộ, Cổng thông tin điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường, các website của Bộ và một số đơn vị thuộc Bộ đặt tại Trung tâm tích hợp dữ liệu.

Đồng thời chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai kế hoạch công tác kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường.

“Vận hành hệ thống cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức Bộ Tài nguyên và Môi trường từng bước nâng cao năng lực phục vụ công tác quản lý cán bộ; xây dựng hệ thống tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh kiến nghị của tổ chức, cá nhân về vi phạm pháp luật về tài nguyên môi trường; xây dựng hệ thống thông tin báo cáo tổng hợp ngành tài nguyên và môi trường phục vụ công tác chỉ đạo điều hành”- báo cáo cho hay.

T.K