Thứ sáu, 01/03/2019 - 16:40

Bộ TN-MT đã giải thể, sáp nhập bao nhiêu Cục, Vụ?

Dân trí

Ông Phạm Tân Tuyến- Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ (Bộ Tài nguyên và Môi trường) cho biết, Bộ này đã giảm 73 tổ chức phòng, chi cục; sáp nhập, giải thể 6 đơn vị sự nghiệp trực thuộc các tổng cục và 5 đơn vị sự nghiệp trực thuộc các Cục trực thuộc Bộ; sáp nhập, giải thể 113 tổ chức Phòng, Đoàn, Trung tâm thuộc các đơn vị sự nghiệp trực thuộc các Cục, Trường, Viện, Trung tâm trực thuộc Bộ…

Bộ TN-MT đã giải thể, sáp nhập bao nhiêu Cục, Vụ? - 1

Bộ Tài nguyên và Môi trường.

 

Tổ công tác về kiểm tra công vụ của Thủ tướng Chính phủ do Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân làm trưởng đoàn vừa có buổi làm việc và kiểm tra hoạt động công vụ tại Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Theo ông Phạm Tân Tuyến - Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ (Bộ Tài nguyên và Môi trường), Ban Cán sự đảng, chính quyền các cấp đã tập trung chỉ đạo toàn ngành nỗ lực, quyết tâm về đích đối với chỉ tiêu cơ bản đặt ra từ đầu nhiệm kỳ; tháo gỡ những vướng mắc thể chế để phát huy nguồn lực tài nguyên trong phát triển kinh tế - xã hội. Công nghệ thông tin được ứng dụng mạnh mẽ giúp nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành và chất lượng dịch vụ công phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường luôn quan tâm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chấp hành các quy định của pháp luật đối với cơ quan, tổ chức và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong hoạt động công vụ.

Việc tinh giản biên chế gắn với sắp xếp lại tổ chức và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện nghiêm túc và hiệu quả. Theo đó, năm 2015 tổng biên chế công chức hành chính của Bộ được giao là 1.268 chỉ tiêu. Từ năm 2016 đến nay, thực hiện chính sách tinh giản biên chế, hàng năm biên chế công chức hành chính của Bộ bị cắt giảm từ 1,5% - 2%.

Bộ Tài nguyên và Môi trường đã xây dựng Đề án tinh giản biên chế giai đoạn 2015-2021 và kế hoạch thực hiện theo từng năm, phấn đấu đến năm 2021, biên chế sẽ giảm tối thiểu 10% so với biên chế được giao năm 2015. Riêng năm 2019, Bộ Tài nguyên và Môi trường được giao 1.182 chỉ tiêu, cắt giảm so với năm 2015 là 86 chỉ tiêu (đạt 6,78%).

Đồng thời, Bộ cũng thực hiện và đạt kết quả tốt các nghị quyết của Trung ương và chương trình hành động của Chính phủ về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Cụ thể, đối với các tổ chức hành chính, đã hợp nhất Vụ Kế hoạch và Vụ Tài chính thành Vụ Kế hoạch - Tài chính; giảm 73 tổ chức phòng, chi cục thuộc Bộ; tổ chức lại 3 Cục trực thuộc Tổng cục thành mô hình Vụ.

Đối với các đơn vị sự nghiệp, đã tiến hành sắp xếp lại các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ, đến nay đã sáp nhập, giải thể 6 đơn vị sự nghiệp trực thuộc các Tổng cục và 5 đơn vị sự nghiệp trực thuộc các Cục trực thuộc Bộ.

Sáp nhập, giải thể 113 tổ chức Phòng, Đoàn, Trung tâm thuộc các đơn vị sự nghiệp trực thuộc các Cục, Trường, Viện, Trung tâm trực thuộc Bộ…

Bộ TN-MT đã giải thể, sáp nhập bao nhiêu Cục, Vụ? - 2

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân (Ảnh: Khương Trung).

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân đánh giá cao sự nghiêm túc của Bộ Tài nguyên và Môi trường trong thời gian qua đã ban hành kịp thời nhiều văn bản triển khai thực hiện việc chấp hành pháp luật, bảo đảm kỷ luật, kỷ cương hành chính trong hoạt động công vụ của các cơ quan, đơn vị, công chức, viên chức. Bộ cũng đã có nhiều nỗ lực trong hoàn thành các chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Ông Tân đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường đẩy mạnh việc thực hiện việc tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; đẩy nhanh việc phê duyệt Đề án xác định vị trí việc làm trong các đơn vị sự nghiệp công lập; tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính.

Bên cạnh đó, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra về đạo đức công chức, viên chức; phối hợp với các địa phương để đảm bảo công tác tiếp công dân được tốt và hạn chế các khiếu kiện đất đai, đơn thư tố cáo,…

Thế Kha