Thứ năm, 14/07/2016 - 17:34

Bộ Tư pháp ban hành quy chế phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí

Dân trí

Người phát ngôn hoặc người được ủy quyền phát ngôn của Bộ Tư pháp có trách nhiệm cung cấp thông tin kịp thời, chính xác cho báo chí trong các trường hợp đột xuất, khi thấy cần thiết phải thông tin trên báo chí về các sự kiện, vấn đề quan trọng có tác động lớn trong xã hội thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp nhằm cảnh báo kịp thời và định hướng dư luận.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long (Ảnh: Đ.Minh)
Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long (Ảnh: Đ.Minh)

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long vừa ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Tư pháp và Hệ thống Thi hành án dân sự (thay thế cho quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Tư pháp ban hành năm 2007 - PV).

Theo đó, người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Tư pháp gồm: Bộ trưởng Bộ Tư pháp và Chánh Văn phòng Bộ Tư pháp kiêm người phát ngôn. Trong trường hợp cần thiết, Bộ trưởng Bộ Tư pháp ủy quyền cho người có trách nhiệm phát ngôn hoặc phối hợp cùng người phát ngôn của Bộ Tư pháp để phát ngôn hoặc cung cấp thông tin cho báo chí về những vấn đề cụ thể được giao.

Quy chế nêu rõ, người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của cơ quan thi hành án dân sự trên địa bàn mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương bao gồm: Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự; trường hợp cần thiết, Cục trưởng ủy quyền cho người khác có trách nhiệm.

Họ tên, chức vụ, số điện thoại và địa chỉ thư điện tử của người phát ngôn của Bộ Tư pháp và cơ quan thi hành án dân sự trên địa bàn mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được công bố bằng văn bản cho các cơ quan báo chí, cơ quan quản lý nhà nước về báo chí cùng cấp và đăng tải trên cổng thông tin điện tử của cơ quan.

Bộ Tư pháp giao Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự, Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Cục trưởng Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, Cục trưởng Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật, Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội thuộc Bộ Tư pháp chủ động cung cấp thông tin cho báo chí về hoạt động chuyên môn nghiệp vụ theo từng lĩnh vực chuyên ngành được giao phụ trách hoặc trong phạm vi và phù hợp với tính chất nhiệm vụ được giao. Trong trường hợp cung cấp thông tin về những vấn đề phức tạp, nhạy cảm, cần báo cáo Bộ trưởng Bộ Tư pháp thông qua người phát ngôn của bộ này.

Thứ trưởng kiêm Chánh văn phòng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng hiện nay là Người phát ngôn của bộ này.
Thứ trưởng kiêm Chánh văn phòng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng hiện nay là Người phát ngôn của bộ này.

Cá nhân các đơn vị thuộc cơ quan Bộ Tư pháp và cơ quan thi hành án dân sự trên địa bàn mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được cung cấp thông tin cho báo chí theo quy định của pháp luật nhưng không được nhân danh Bộ Tư pháp, cơ quan thi hành án dân sự. Hàng tháng, người phát ngôn của cơ quan thi hành án dân sự tổ chức cung cấp, cập nhật thông tin trên trang tin điện tử của Cục Thi hành án dân sự tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo quy định của pháp luật. Trong vòng 10 ngày đầu của mỗi quý, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức họp báo để cung cấp thông tin định kỳ về công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính trên địa bàn.

Bộ Tư pháp cũng yêu cầu những người có trách nhiệm không được tiết lộ bí mật điều tra, bí mật nhà nước, bí mật công vụ, thông tin sai sự thật và trung thực khi cung cấp thông tin cho báo chí, cũng như chịu trách nhiệm cá nhân trước pháp luật, trước thủ trưởng cơ quan về nội dung thông tin đã cung cấp.

Quy chế nhấn mạnh, người phát ngôn hoặc người được ủy quyền phát ngôn của Bộ Tư pháp có trách nhiệm phát ngôn và cung cấp thông tin kịp thời, chính xác cho báo chí trong các trường hợp đột xuất. Cụ thể như khi thấy cần thiết phải thông tin trên báo chí về các sự kiện, vấn đề quan trọng có tác động lớn trong xã hội thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp nhằm cảnh báo kịp thời và định hướng dư luận hoặc thông tin về quan điểm và cách xử lý của Bộ Tư pháp đối với các sự kiện, vấn đề đó.

Trường hợp xảy ra vụ việc cần có ngay thông tin ban đầu của Bộ Tư pháp thì người phát ngôn có trách nhiệm chủ động phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trong thời gian chậm nhất là 1 ngày, kể từ khi vụ việc xảy ra.

Thế Kha