Thứ bảy, 27/12/2014 - 14:28

Chấn chỉnh ý thức, tác phong của lực lượng an ninh hàng không

Dân trí

Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam - ông Lại Xuân Thanh - vừa yêu cầu tăng cường đạo đức công vụ, chấn chỉnh tác phong, ý thức trách nhiệm của lực lượng an ninh hàng không; đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, lối sống, tiêu cực, nhằm nâng cao chất lượng phục vụ hành khách.

Theo Cục trưởng Lại Xuân Thanh, đảm bảo an ninh hàng không là một nhiệm vụ quan trọng của các cơ quan, đơn vị ngành hàng không, trong đó lực lượng an ninh hàng không là lực lượng nòng cốt.

Chấn chỉnh ý thức, tác phong của lực lượng an ninh hàng không

Lực lượng an ninh hàng không phải chấn chỉnh tác phong, ý thức, trách nhiệm... (ảnh chỉ có tính chất minh họa)

Để từng bước xây dựng lực lượng an ninh hàng không chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, phù hợp với thông lệ và tiêu chuẩn quốc tế… Cục trưởng Lại Xuân Thanh vừa có chỉ thị yêu cầu lực lượng an ninh hàng không khi thực hiện nhiệm vụ phải có thái độ làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, cương quyết; tận tình hướng dẫn, giải thích cho hành khách; không có thái độ, hành vi khiếm nhã, bất lịch sự với hành khách, đồng nghiệp; nghiêm cấm hành vi gây nhũng nhiễu, phiền hà trong việc tiếp nhận và giải quyết công việc đối với hành khách, doanh nghiệp và tổ chức.

An ninh hàng không phải có tác phong nhanh nhẹn, gọn gàng, sạch sẽ, văn minh lịch sự, khi giao tiếp với hành khách, đồng nghiệp, ngôn ngữ sử dụng phải phù hợp thuần phong, mỹ tục. Trong khi thực hiện nhiệm vụ không được tụ tập nói chuyện, làm việc riêng, không ngủ gật, không hút thuốc lá, không sử dụng điện thoại di động (trừ điện thoại di động phục vụ công việc chuyên môn), nghiêm cấm sử dụng rượu, bia hoặc các chất kích thích khác.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phải mang mặc trang phục, bảo hộ lao động, vũ khí, công cụ hỗ trợ đúng quy định, mang mặc trang phục theo mùa như sau: Mang mặc trang phục xuân hè từ 01/4 đến 31/10 hàng năm; mang mặc trang phục thu đông từ 01/11 đến 31/3 hàng năm (tùy điều kiện thời tiết cụ thể, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có thể cho phép sử dụng trang phục theo mùa trước hoặc sau 15 ngày);

Bảo hộ lao động mang mặc theo thời tiết, khí hậu và điều kiện cụ thể ở nơi làm việc, do thủ trưởng các cơ quan, đơn vị quy định. Vũ khí, công cụ hỗ trợ phải mang, đeo gọn gàng, chắc chắn, tiện lợi cho quá trình sử dụng, phù hợp với tính năng, tác dụng của từng loại vũ khí, công cụ hỗ trợ được trang bị; cấm mang vũ khí, công cụ hỗ trợ ra ngoài cơ quan, đơn vị trừ trường hợp được cấp có thẩm quyền cho phép. Tuân thủ đầy đủ quy định về trách nhiệm và quyền hạn của nhân viên an ninh hàng không quy định.

Cục trưởng Cục Hàng không cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị phổ biến, quán triệt chỉ thị này và các quy định có liên quan khác đến toàn thể cán bộ, nhân viên trong cơ quan, đơn vị, đặc biệt là lực lượng an ninh hàng không. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý xây dựng quy định cụ thể về đạo đức công vụ, ý thức trách nhiệm, lễ tiết tác phong, giao tiếp của nhân viên an ninh hàng không khi thực hiện nhiệm vụ; quy định về mang, đeo vũ khí, công cụ hỗ trợ của từng đối tượng nhân viên an ninh hàng không;

Các cơ quan đơn vị cần kịp thời có các hình thức động viên, khen thưởng đối với cán bộ, nhân viên an ninh hàng không có tinh thần trách nhiệm cao, đạo đức tốt, chấp hành nghiêm các quy định, có thành tích xuất sắc trong khi thực hiện nhiệm vụ; đồng thời xử lý nghiêm minh các trường hợp vi phạm theo quy định về hướng dẫn thực hiện chế độ kỷ luật lao động đặc thù đối với nhân viên hàng không và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan khác.

Đưa nội dung trách nhiệm và đạo đức công vụ là một trong các tiêu chí để đánh giá, bình xét thi đua hàng năm đối với cán bộ, nhân viên an ninh hàng không của đơn vị. Thường xuyên tổ chức tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm, đạo đức công vụ cho lực lượng an ninh hàng không, góp phần đẩy mạnh xây dựng lực lượng an ninh hàng không chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Châu Như Quỳnh