Thứ năm, 20/11/2014 - 17:29

Chưa siết quy định đặt tên con "đúng thuần phong mỹ tục"

Dân trí

Trước đề nghị quy định nguyên tắc đặt tên cho con để phù hợp văn hóa truyền thống, phong tục, tập quán, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Quốc hội Phan Trung Lý cho biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo nghiên cứu trong quá trình sửa đổi Bộ luật dân sự.

Ngày 20/11, Quốc hội chính thức biểu quyết thông qua Luật Hộ tịch trong tổng số 395 đại biểu tham gia có 376 đại biểu tán thành, 15 đại biểu không tán thành, 4 đại biểu không biểu quyết.

Ở xã Sơn Đồng (Hoài Đức, Hà Nội) nhiều trường hợp con gái không mang họ cha. (Ảnh minh họa)
Ở xã Sơn Đồng (Hoài Đức, Hà Nội) nhiều trường hợp con gái không mang họ cha. (Ảnh minh họa)

Báo cáo giải trình, tiếp thu chỉnh lý dự thảo Luật Hộ tịch trước khi đại biểu nhấn nút thông qua, ông Phan Trung Lý - Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật - cho biết, các ý kiến đại biểu đều tán thành việc tiếp tục cấp giấy khai sinh cho trẻ em khi đăng ký khai sinh như quy định trong dự thảo Luật hộ tịch.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhất trí với ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội và đề nghị Quốc hội cho giữ quy định về việc cấp giấy khai sinh cho trẻ em khi đăng ký khai sinh như dự thảo Luật; đồng thời bổ sung quy định nội dung giấy khai sinh tại các điều 4, 16 và Điều 36; giao Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định về hình thức của loại giấy này.

Một số đại biểu Quốc hội cho rằng, để tránh việc đặt cho con, cháu những cái tên theo tiếng nước ngoài, tên xấu xí, khó hiểu hay rất dài… phải có quy định về việc đặt tên trong luật. Ý kiến của bạn?
Phải quy định trong luật để tránh đặt tên tùy tiện cho con cháu
Không nên quy định như vậy vì việc đặt tên cho con cháu là quyền của mỗi người
  

Trong nội dung đăng ký khai sinh, ông Phan Trung Lý cho biết, có ý kiến đề nghị quy định nguyên tắc đặt tên cho con để phù hợp với văn hóa truyền thống và phong tục, tập quán. Về vấn đề này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhận thấy, việc đặt tên cho con là quyền dân sự của cá nhân. Tuy nhiên, khi thực hiện quyền này thì công dân cần cân nhắc, lựa chọn tên phù hợp với văn hóa truyền thống và phong tục, tập quán tốt đẹp của dân tộc. Do đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo nghiên cứu trong quá trình sửa đổi Bộ luật Dân sự, còn đối với Luật Hộ tịch đề nghị Quốc hội cho giữ như dự thảo Luật.

Kết quả biểu quyết thông qua Luật Hộ tịch
Kết quả biểu quyết thông qua Luật Hộ tịch

Về ý kiến đề nghị bổ sung “địa điểm sinh”, Ủy ban thường vụ Quốc hội nhận thấy, nơi sinh là một trong những thông tin cơ bản của công dân trong giấy khai sinh, đã trở thành khái niệm quen thuộc và được quy định trong pháp luật hiện hành ở nước ta. Do đó, đề nghị Quốc hội cho giữ như dự thảo Luật. Tuy nhiên, đề nghị công chức đăng ký hộ tịch quan tâm, hướng dẫn cụ thể đối với trường hợp khác, trong đó có nơi sinh như đại biểu nêu.

Trách nhiệm đăng ký khai sinh theo Luật Hộ tịch trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày sinh con, cha, mẹ có trách nhiệm đăng ký khai sinh cho con. Trường hợp cha, mẹ không thể đăng ký khai sinh cho con thì ông, bà, người thân thích khác hoặc cá nhân, tổ chức đang nuôi dưỡng trẻ em có trách nhiệm đăng ký khai sinh cho trẻ em.

Về nguyên tắc đăng ký, Luật Hộ tịch tôn trọng và bảo đảm quyền nhân thân của cá nhân. Mọi sự kiện hộ tịch của cá nhân phải được đăng ký đầy đủ, kịp thời, trung thực, khách quan và chính xác. Trường hợp không đủ điều kiện đăng ký hộ tịch theo quy định của pháp luật thì người đứng đầu cơ quan đăng ký hộ tịch từ chối bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Mỗi sự kiện hộ tịch chỉ được đăng ký tại một cơ quan đăng ký hộ tịch có thẩm quyền theo quy định của Luật này. Cá nhân có thể được đăng ký hộ tịch tại cơ quan đăng ký hộ tịch nơi thường trú, tạm trú hoặc nơi đang sinh sống. Trường hợp cá nhân không đăng ký tại nơi thường trú thì Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã, Cơ quan đại diện nơi đã đăng ký hộ tịch cho cá nhân có trách nhiệm thông báo việc đăng ký hộ tịch đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cá nhân đó thường trú.

Mọi sự kiện hộ tịch sau khi đăng ký vào Sổ hộ tịch phải được cập nhật kịp thời, đầy đủ vào Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử. Nội dung khai sinh, kết hôn, khai tử, thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại giới tính, xác định lại dân tộc của cá nhân trong Cơ sở dữ liệu hộ tịch là thông tin đầu vào của Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Chế độ lập, quản lý, sử dụng Sổ hộ tịch trong giai đoạn chuyển tiếp cho đến khi xây dựng xong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, chậm nhất đến hết ngày 31/12/2019 phải thực hiện thống nhất trên toàn quốc theo quy định của Luật này. Luật này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2016.

Quang Phong