Bình Dương:

Công ty góp vốn bằng 43ha “đất vàng” giải trình thế nào với Tỉnh ủy Bình Dương?

Dân trí Trong công văn gửi Thường trực Tỉnh uỷ về việc góp vốn bằng 43ha đất, Tổng công ty Sản xuất - Xuất nhập khẩu Bình Dương giải trình số tiền bồi thường được đơn vị này thực hiện đền bù là từ nguồn vốn vay và vốn hợp tác kinh doanh, không có vốn từ ngân sách Nhà nước.
>>Vụ góp vốn bằng 43ha “đất vàng”: Chưa được giao chủ quyền đã đem đất đi… liên doanh!
>>Vụ góp vốn bằng 43ha “đất vàng”: Do thiếu sót câu chữ khi xin chủ trương (!)
>>Bình Dương chính thức thông tin vụ lùm xùm chuyển nhượng 43ha “đất vàng"

Vốn vay và vốn hợp tác kinh doanh chiếm 90% tiền đền bù

Công ty góp vốn bằng 43ha “đất vàng” giải trình thế nào với Tỉnh ủy Bình Dương? - 1

Khu đất 43ha nằm trong Khu đô thị - Thương mại - Dịch vụ Tân Phú.

Liên quan đến vụ góp vốn liên danh bằng việc chuyển nhượng 43ha đất tại Khu đô thị - Thương mại - Dịch vụ Tân Phú, Tổng công ty Sản xuất - Xuất nhập khẩu Bình Dương (viết tắt TCty Bình Dương, doanh nghiệp thuộc sở hữu của Tỉnh uỷ Bình Dương) đã có Công văn số 113/TCTY-TCKT (Công văn 113) giải trình gửi Thường trực Tỉnh ủy Bình Dương. Theo Công văn 113, TCty Bình Dương cho biết, tổng số tiền bồi thường được đơn vị này thực hiện đền bù bằng nguồn vốn vay và vốn hợp tác kinh doanh, không có vốn từ ngân sách Nhà nước.

Trong đó gồm: Hợp đồng vay vốn ký với Ngân hàng Công thương Việt Nam – Sở giao dịch II vào ngày 28/6/2005 với tổng giá trị vay là 125 tỷ đồng; Hợp đồng hợp tác kinh doanh góp vốn với Công ty TNHH Phát Triển ngày 18/5/2005 với tổng giá trị góp vốn là hơn 126 tỷ đồng; Hợp đồng hợp tác kinh doanh góp vốn ký với Công ty Cổ phần Hưng Vượng với tổng giá trị góp vốn là 120 tỷ đồng.

Tổng chi phí đền bù là khoảng 414 tỷ đồng tương ứng với diện tích 567,3ha. Trong đó tổng vốn vay và huy động gần 371,3 tỷ đồng, vốn tự có là hơn 42,76 tỷ đồng. Như vậy, tổng số tiền vốn vay và huy động chiếm gần 90% tổng số tiền chi đền bù cho Ban Quản lý Khu liên hợp.

Đến ngày 2/12/2010, TCty Bình Dương đã hoàn thành việc chi trả tổng số khoảng 414 tỷ đồng tiền đền bù theo hợp đồng đã ký kết với Ban Quản lý Khu liên hợp. Sau khi hoàn thành việc chi trả tiền cho Ban Quản lý Khu liên hợp, TCty Bình Dương đã được UBND tỉnh Bình Dương ban hành các quyết định giao đất theo quy định. Tổng diện tích thực tế được giao gần 540ha.

Công ty góp vốn bằng 43ha “đất vàng” giải trình thế nào với Tỉnh ủy Bình Dương? - 2

Theo Tổng công ty Sản xuất - Xuất nhập khẩu Bình Dương, 90% số tiền bồi thường, đền bù trong Khu đô thị - Thương mại - Dịch vụ Tân Phú được huy động từ nguồn vốn vay và hợp tác kinh doanh.

Ngày 1/7/2010, TCty Bình Dương đã ký Hợp đồng thỏa thuận với Công ty Cổ phần Bất động sản Âu Lạc (Cty BĐS Âu Lạc) để thành lập liên doanh Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Tân Phú (Cty Tân Phú). Hơn 1 tháng sau, Tỉnh ủy Bình Dương đồng ý chủ trương cho TCty Bình Dương được hợp tác tới Cty BĐS Âu Lạc để thành lập liên doanh đầu tư và xây dựng tại khu đất 43ha. Trong đó, TCty góp 30% vốn điều lệ. Giá chuyển giao khu đất để liên doanh thực hiện dự án được thỏa thuận tại thời điểm này là 570.000 đồng/m2”.

Ngày 9/9/2010, Cty Tân Phú được thành lập với vốn điều lệ là 200 tỷ đồng trong đó TCty Bình Dương góp 60 tỷ đồng (tương ứng 30% vốn điều lệ). TCty Bình Dương và Cty Tân Phú đã thực hiện các thủ tục pháp lý để thực hiện dự án theo hợp đồng liên doanh.

Sau khi hoàn tất nghĩa vụ góp vốn, các bên đã tiến hành ký thỏa thuận chuyển quyền sử dụng đất vào ngày 12/12/2016 để công ty liên doanh hoàn tất nghĩa vụ thanh toán tiền sử đất cho TCty Bình Dương với đơn giá 581.000 đồng/m2 cho diện tích 43ha tương ứng giá trị hơn 250 tỷ đồng.

“Không liên quan đến nguồn vốn ngân sách cấp”

Công ty góp vốn bằng 43ha “đất vàng” giải trình thế nào với Tỉnh ủy Bình Dương? - 3

Thông báo được đặt trước khu đất 43ha mà Tổng công ty Sản xuất - Xuất nhập khẩu Bình Dương đem góp vốn.

Đó là khẳng định được nêu rõ trong Công văn 113 của TCty Bình Dương giải trình với Thường trực Tỉnh uỷ về việc chuyển nhượng 43ha đất tại Khu đô thị - thương mại - dịch vụ Tân Phú.

“Việc chuyển giao khu đất 43ha thông qua hợp đồng chuyển nhượng là phù hợp với chủ trương cho phép Cty hợp tác liên doanh đầu tư, thuộc trách nhiệm của TCty Bình Dương khi thực hiện hợp đồng liên doanh đã ký ngày 1/7/2010, đây cũng là việc kinh doanh khi vay tiền đền bù dự án Khu liên hiệp thuộc quyền tự chủ kinh doanh của TCty Bình Dương khi vay vốn để đền bù Khu liên hợp và đảm bảo việc kinh doanh có hiệu quả, thực hiện đầy đủ trách nhiệm trả nợ vay và lãi vay đối với phương án kinh doanh vốn vay, không liên quan đến nguồn vốn ngân sách cấp”, Công văn 113 thể hiện.

Cũng theo Công văn 113, ngày 20/4/2017, Tỉnh ủy Bình Dương có thông báo số 287-TB/TU về việc Thông báo kết luận và chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại cuộc họp giao ban định kỳ ngày 17/4/2017. Theo đó đồng ý chủ trương cho TCty Bình Dương được chuyển nhượng 30% vốn góp tại Cty Tân Phú cho Cty BĐS Âu Lạc, TCty Bình Dương phải thuê đơn vị tư vấn độc lập thẩm định giá đất để làm cơ sở đàm phán ký hợp đồng chuyển nhượng và chịu trách nhiệm việc ký kết hợp đồng, thu tiền đúng tiến độ…

Công ty góp vốn bằng 43ha “đất vàng” giải trình thế nào với Tỉnh ủy Bình Dương? - 4

Khu đất 43ha hiện đang là bãi đất trống.

Sau khi có chỉ đạo từ Tỉnh uỷ Bình Dương, TCty Bình Dương đã thuê 2 đơn vị thẩm định độc lập để thẩm định giá đất và xác định giá trị doanh nghiệp làm cơ sở đàm phán với đối tác để chuyển nhượng 30% vốn trong công ty liên doanh.

Ngày 2/8/2017, TCty Bình Dương đã ký hợp đồng chuyển nhượng vốn cho Cty BĐS Âu Lạc để chuyển nhượng phần vốn góp 60 tỷ đồng, chiếm 30% vốn điều lệ, với giá chuyển nhượng là 161,1 tỷ đồng (tương ứng đơn giá đất 1,4 triệu đồng/m2) trên cơ sở kết quả thẩm định giá là hơn 158,5 tỷ đồng (tương ứng đơn giá đất 1,38 triệu đồng/m2). Các bên đã hoàn tất nghĩa vụ thanh toán hợp đồng và đã mang lại cho TCty Bình Dương khoản lợi nhuận là 101,1 tỷ đồng.

Trong Công văn 113 cho biết: “Căn cứ theo Mục b, Khoản 3, Điều 38, Chương IV của Nghị định 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ về đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản doanh nghiệp có quy định: “Nếu chuyển nhượng cho các thành viên khác trong công ty thì thực hiện thỏa thuận giá chuyển nhượng với các thành viên khác. Việc xác định giá thỏa thuận trên cơ sở kết quả thẩm định giá của tổ chức có chức năng thẩm định giá theo quy định.

Công ty góp vốn bằng 43ha “đất vàng” giải trình thế nào với Tỉnh ủy Bình Dương? - 5

Việc Tổng công ty Sản xuất - Xuất nhập khẩu Bình Dương đem 43 góp vốn đang gặp nhiều lùm xùm.

Theo đó, TCty Bình Dương thực hiện chuyển nhượng 30% vốn điều lệ tại Cty Tân Phú cho Cty BĐS Âu Lạc (thành viên góp vốn trong Cty Tân Phú) theo phương thức thỏa thuận giá chuyển nhượng trên cơ sở kết quả thẩm định giá của Công ty Cổ phần Thông tin và Thẩm định giá Tây Nam Bộ là phù hợp với quy định của pháp luật, chủ trương của Thường trực Tỉnh ủy và đảm bảo hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp”.

Đối với việc góp vốn liên danh bằng 43ha đất, ông Bùi Minh Thạnh, Chánh Văn phòng Tỉnh uỷ Bình Dương khẳng định: “Chủ trương nhất quán xuyên suốt của Thường trực Tỉnh ủy cho TCty Bình Dương thực hiện việc góp vốn và chuyển nhượng vốn góp 30% là bằng tiền, không phải là góp vốn bằng quyền sử dụng đất. Ngày 10/10/2018, Thường trực Tỉnh ủy có Thông báo số 512 thu hồi chủ trương đã cho chuyển nhượng 30% góp vốn tại Cty Tân Phú, để kiểm tra làm rõ quá trình góp vốn”.

Lãnh đạo TCty Bình Dương cho biết: “Hiện Tỉnh uỷ đang cho Thanh tra Nhà nước và các ngành vào kiểm tra vụ việc. Dù kết quả thế nào thì TCty cũng chấp hành chủ trương của tỉnh và tuân thủ pháp luật”.

Báo Dân trí sẽ tiếp tục thông tin vụ việc.

Trung Kiên

MỚI NHẤT
“Chợ đen mua quan bán chức thường nhộn nhịp dịp bầu cử, đại hội” (!)
“Chợ đen mua quan bán chức thường nhộn nhịp dịp bầu cử, đại hội” (!)

(Dân trí) - Đại biểu Nguyễn Tiến Sinh cho rằng, nạn "chợ đen mua quan, bán chức" không dễ trả lời ai mua và ai bán. Tuy nhiên, dư luận vẫn râm ran "chợ đen" này thường nhộn nhịp trong các dịp bầu cử, đại hội.

Thứ ba, 05/11/2019 - 04:00

Giải cứu con cá heo 100kg lụy bờ trong tình trạng kiệt sức
Giải cứu con cá heo 100kg lụy bờ trong tình trạng kiệt sức

(Dân trí) - Một con cá heo nặng khoảng 100kg không may lụy bờ trong tình trạng kiệt sức vừa được bộ đội biên phòng và ngư dân tỉnh Quảng Nam “hộ tống” ra biển.

Thứ ba, 05/11/2019 - 03:22

Cháy "chung cư mini" 8 tầng ở Hà Nội
Cháy "chung cư mini" 8 tầng ở Hà Nội

(Dân trí) - Vụ cháy phát ra từ tầng trên cùng của ngôi nhà 8 tầng ở số 8 Trung Kính (phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội), khiến nhiều người hoảng loạn bỏ chạy.

Thứ ba, 05/11/2019 - 03:11

Xe tải chở giấy bốc cháy dữ dội trên đường
Xe tải chở giấy bốc cháy dữ dội trên đường

(Dân trí) - Chiếc xe tải chở hàng tấn giấy đang lưu thông trên đường ĐT 747 bất ngờ bốc cháy dữ dội, thiêu rụi nhiều tài sản.

Thứ ba, 05/11/2019 - 03:07

2 lao động “chui” bị đánh tử vong bên Trung Quốc
2 lao động “chui” bị đánh tử vong bên Trung Quốc

(Dân trí) - Do mâu thuẫn, 2 lao động người Thanh Hóa làm việc “chui” bên Trung Quốc đã bị nhóm người Việt Nam cũng lao động bất hợp pháp tại đây đánh tử vong.

Thứ ba, 05/11/2019 - 02:55

Kiểm tra quần thể công trình “bí ẩn” nghi liên quan người Trung Quốc
Kiểm tra quần thể công trình “bí ẩn” nghi liên quan người Trung Quốc

(Dân trí) - UBND TP Lạng Sơn (tỉnh Lạng Sơn) đang tiến hành kiểm tra, rà soát quần thể công trình xây dựng trên ngọn núi thuộc địa bàn thôn Rọ Phải (xã Mai Pha) - nơi từng có một nhóm người Trung Quốc thường xuyên tụ tập, qua lại.

Thứ ba, 05/11/2019 - 02:15

Đò ngang bị cấm, người dân ốc đảo vượt sông bằng đò "3 không"
Đò ngang bị cấm, người dân ốc đảo vượt sông bằng đò "3 không"

(Dân trí) - Sau vụ lật đò khiến 5 người suýt mất mạng, đò ngang qua thôn Ân Phú (xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi) bị cấm hoạt động. Cấm đò nhưng chính quyền chưa hỗ trợ phương tiện an toàn nên 300 hộ dân ốc đảo giữa sông Trà Khúc phải liều mình vượt sông trên chiếc đò "3 không".

Thứ ba, 05/11/2019 - 02:06

Cô gái được cứu trong đám cháy cảm ơn lính cứu hỏa
Cô gái được cứu trong đám cháy cảm ơn lính cứu hỏa

(Dân trí) - Được cứu sống khỏi đám cháy, chị Oanh cảm ơn sự dũng cảm của các cảnh sát cứu hoả không ngại hiểm nguy cứu người bị nạn.

Thứ ba, 05/11/2019 - 01:12

Công an đang xác minh chuyến bay đưa 21 người từ Nội Bài để sang Anh
Công an đang xác minh chuyến bay đưa 21 người từ Nội Bài để sang Anh

(Dân trí) - "Họ đi từ sân bay Nội Bài, có ngày giờ xuất cảnh bằng giấy tờ đi từ đó. Chuyến bay đó công an đang tiếp tục xác minh... Rõ ràng họ phải đi qua nước thứ hai, thứ ba, thậm chí nước thứ tư rồi mới đến đích cuối cùng là sang Anh, rồi xảy ra hậu quả" - Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu - Giám đốc Công an Nghệ An - cho biết.

Thứ ba, 05/11/2019 - 11:52

Yêu cầu kiểm điểm vụ nhiều xe biển xanh đi dự tiệc nhà Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy
Yêu cầu kiểm điểm vụ nhiều xe biển xanh đi dự tiệc nhà Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy

(Dân trí) - Sáng 5/11, trao đổi với PV Dân trí, bà Đặng Tuyết Em - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Kiên Giang, cho biết, Thường trực đã chỉ đạo các cơ quan để cán bộ sử dụng xe công đi dự tiệc phải kiểm điểm nghiêm túc trong tháng 11.

Thứ ba, 05/11/2019 - 11:32

Đại biểu bức xúc việc Công ty nước sạch sông Đà "xả bừa" nước súc rửa bể
Đại biểu bức xúc việc Công ty nước sạch sông Đà "xả bừa" nước súc rửa bể

(Dân trí) - Thảo luận tại hội trường, đại biểu Quốc hội Trần Thị Dung bức xúc với việc Công ty nước sạch sông Đà xả hàng ngàn mét khối nước súc rửa bể chứa ra suối Đồng Bãi, huyện Thạch Thất, Hà Nội.

Thứ ba, 05/11/2019 - 11:16

Người làm than tính kế mưu sinh trước “lệnh khai tử” ở Hà Nội
Người làm than tính kế mưu sinh trước “lệnh khai tử” ở Hà Nội

(Dân trí) - Trước lộ trình cấm dùng bếp than tổ ong, nhiều hộ kinh doanh mặt hàng này đã bán tháo thiết bị, ngừng nhập than và tính kế chuyển đổi nghề nghiệp…

Thứ ba, 05/11/2019 - 10:41

ĐÁNG QUAN TÂM
Gia đình đi tìm con gái hứa bồi thường cho "Tịnh thất Bồng Lai"
Gia đình đi tìm con gái hứa bồi thường cho "Tịnh thất Bồng Lai"

(Dân trí) - Thấy con gái quyết tâm đi tu, cha mẹ đã đồng ý để M. ở lại "Tịnh thất Bồng Lai" theo học đạo. Cha mẹ M. cũng hứa sẽ bồi thường toàn bộ thiệt hại sau vụ "đại náo" "Tịnh thất Bồng Lai" ngày 24/10.

Thứ ba, 05/11/2019 - 10:18

Vụ chìm tàu 6.000 tấn: Phát hiện thi thể thủy thủ cách tàu 140km
Vụ chìm tàu 6.000 tấn: Phát hiện thi thể thủy thủ cách tàu 140km

(Dân trí) - Sau 5 ngày tìm kiếm, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể thủy thủ Nguyễn Thanh Định (SN 1998, quê Nam Định) cách vị trí tàu chìm 140km.

Thứ ba, 05/11/2019 - 09:52

Nam thanh niên bị chị gái tạt nước sôi vì chửi bới, đòi đánh mẹ?
Nam thanh niên bị chị gái tạt nước sôi vì chửi bới, đòi đánh mẹ?

(Dân trí) - Liên quan đến vụ việc anh Lý Phước Hảo (24 tuổi, ngụ phường Cái Vồn, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long) bị người thân tạt nước sôi lên đầu gây bỏng nặng, cơ quan chức năng đã xác định người tạt nước sôi là chị ruột anh Hảo.

Thứ ba, 05/11/2019 - 09:19

Chiếc đồng hồ khổng lồ bị "bỏ quên" bên hồ Hoàn Kiếm
Chiếc đồng hồ khổng lồ bị "bỏ quên" bên hồ Hoàn Kiếm

(Dân trí) - Chiếc đồng hồ trị giá khoảng 20.000 USD là kỷ vật mà Thị trưởng thành phố Bern (Thụy Sỹ) dành tặng Thủ đô dịp Đại lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội. Đến năm 2017, UBND quận Hoàn Kiếm có kế hoạch di chuyển chiếc đồng hồ khổng lồ đến vị trí mới cho phù hợp hơn...

Thứ ba, 05/11/2019 - 09:02

Học sinh lớp 6 tử vong dưới đập với nhiều bất thường
Học sinh lớp 6 tử vong dưới đập với nhiều bất thường

(Dân trí) - Sau hơn một ngày mất tích, thi thể của một học sinh lớp 6 được lực lượng chức năng phát hiện nổi trên đập nước với nhiều bất thường.

Thứ ba, 05/11/2019 - 08:56

Chờ thẩm phán Anh phê duyệt để công bố danh tính các nạn nhân chết trong container
Chờ thẩm phán Anh phê duyệt để công bố danh tính các nạn nhân chết trong container

(Dân trí) - Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng, tối 4/11, đã có thông tin từ Anh về tiến độ phối hợp xác định danh tính người Việt trong vụ 39 người chết trong container. Dự kiến phải chờ đợi thêm một vài ngày nữa mới có thể có thông báo chính thức về các nạn nhân.

Thứ ba, 05/11/2019 - 08:52

TPHCM yêu cầu báo cáo vụ "bỏ lọt" sai phạm của Phó Chủ tịch HĐND quận Thủ Đức
TPHCM yêu cầu báo cáo vụ "bỏ lọt" sai phạm của Phó Chủ tịch HĐND quận Thủ Đức

(Dân trí) - Hàng loạt công trình xây dựng không phép của ông Lê Hữu Thành, Phó Chủ tịch thường trực HĐND quận Thủ Đức (TPHCM) cùng người thân tồn tại nhiều năm mà không bị xử lý. Lãnh đạo UBND TP yêu cầu giải trình lý do "bỏ lọt" công trình vi phạm.

Thứ ba, 05/11/2019 - 08:39

Áp thấp nhiệt đới sẽ mạnh lên thành bão và quay lại đất liền Việt Nam?
Áp thấp nhiệt đới sẽ mạnh lên thành bão và quay lại đất liền Việt Nam?

(Dân trí) - Ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo Khí hậu (Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia) nhận định, khoảng ngày 7/11, áp thấp nhiệt đới/bão sẽ đổi hướng, dự kiến sẽ đi vào các tỉnh Trung và Nam Trung Bộ.

Thứ ba, 05/11/2019 - 08:23

Xử lý người đàn ông lập báo điện tử "lậu" ở Hà Tĩnh
Xử lý người đàn ông lập báo điện tử "lậu" ở Hà Tĩnh

(Dân trí) - Chiều ngày 4/11, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Phòng PC03 - Công an Hà Tĩnh làm việc với ông Võ Hồng Phúc - người quản lý trang website https://conglyvacuocsong.com không được cấp phép nhưng vẫn sản xuất tin bài như báo điện tử.

Thứ ba, 05/11/2019 - 06:51

Hình thành áp thấp nhiệt đới ở Biển Đông
Hình thành áp thấp nhiệt đới ở Biển Đông

(Dân trí) - Vùng áp thấp trên Biển Đông đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia nhận định, áp thấp nhiệt đới này sẽ mạnh lên thành bão.

Thứ ba, 05/11/2019 - 06:46

Bi đát những mảnh đời sau bão dữ ở nơi “rốn lũ”
Bi đát những mảnh đời sau bão dữ ở nơi “rốn lũ”

(Dân trí) - Dựng lều ở tạm, ăn nhờ ở đậu… là tình cảnh của hàng trăm hộ dân tỉnh Bình Định bị bão số 5 cuốn sập nhà vào đêm 30/10. Nhiều gia đình có hoàn cảnh quá bi đát, con cái bệnh nặng, chẳng biết làm thế nào để dựng lại nhà mới.

Thứ ba, 05/11/2019 - 06:19

Sau “cuộc khủng hoảng” nước sông Đà, TPHCM lên kịch bản ứng phó ô nhiễm nguồn nước
Sau “cuộc khủng hoảng” nước sông Đà, TPHCM lên kịch bản ứng phó ô nhiễm nguồn nước

(Dân trí) - Nhằm đảm bảo chất lượng nguồn nước sạch cung cấp cho hàng triệu hộ dân, TPHCM lên kế hoạch xây dựng kịch bản ứng phó, xử lý các sự cố có thể xảy ra; đồng thời thường xuyên quan trắc, kiểm soát ô nhiễm nguồn nước sông Đồng Nai, sông Sài Gòn, Kênh Đông...

Thứ ba, 05/11/2019 - 02:44