Thứ năm, 23/07/2015 - 18:40

Đà Nẵng lên kế hoạch giảm ít nhất 10% biên chế

Dân trí

Đó là kế hoạch tinh giản biên chế của TP Đà Nẵng đã được Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ ký theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế.

Ngày 23/7, TP Đà Nẵng đã tổ chức hội nghị triển khai chính sách tinh giản biên chế nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của tổ chức, bộ máy theo hướng tinh gọn; đồng thời nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ cán bộ, công chức...

Hội nghị tinh giản biên chế của TP Đà Nẵng được tổ chức sáng 23/7

Hội nghị tinh giản biên chế của TP Đà Nẵng được tổ chức sáng 23/7

Theo ông Võ Công Chánh - Giám đốc Sở Nội vụ Đà Nẵng - việc tinh giản biên chế phải đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, khách quan, công khai và minh bạch. Đảm bảo chính sách tinh giản biên chế được thực hiện đúng đối tượng, đúng quy trình và đảm bảo chi trả chế độ, chính sách tinh giản biên chế kịp thời đầy đủ.

TP Đà Nẵng sẽ không tiếp nhận công chức, viên chức không thuộc Thành ủy, UBND TP quản lý đến công tác tại các cơ quan hành chính, trừ các trường hợp đặc biệt phải báo cáo Bộ Nội vụ thẩm định và được Chủ tịch UBND TP đồng ý.

Theo kế hoạch của TP Đà Nẵng, tỉ lệ tinh giản biên chế đến năm 2021 phải tối thiểu là 10% biên chế của TP; đối tượng tinh giản biên chế là các cơ quan, tổ chức đơn vị trực thuộc Thành ủy và UBND TP quản lý.

Để thực hiện chỉ tiêu đề ra, TP Đà Nẵng sẽ tập trung rà soát, sắp xếp, kiện toàn lại tổ chức các cơ quan đơn vị. Chỉ thành lập các đơn vị sự nghiệp công lập trực tiếp thực hiện nhiệm vụ mà các tổ chức tư nhân không thể thực hiện và thực hiện không hiệu quả. Đẩy mạnh xã hội hóa các đơn vị sự nghiệp công lập có khả năng tự bảo đảm toàn bộ chi phí hoạt động.

TP xây dựng lộ trình từ nay đến năm 2020 chuyển đổi cơ chế hoạt động của một số đơn vị sự nghiệp công lập từ cơ chế chính sách nhà nước đảm bảo toàn bộ sang tự chủ một phần và tự chủ hoàn toàn. Đảm bảo không tăng tổng biên chế của cả hệ thống chính trị trên địa bàn. Các cơ quan địa phương đơn vị tuyển dụng CBCCVC mới không quá 50% số biên chế đã thực hiện tinh giản và không quá 50% số biên chế đã giải quyết chế độ nghỉ hưu, thôi việc.

Ngoài ra, đối với các đơn vị sự nghiệp công lập có nguồn thu sự nghiệp, TP khuyến khích đẩy mạnh chuyển đổi thêm 10% số lượng viên chức sang cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm và xã hội hóa. Thay thế việc trả lương từ ngân sách nhà nước bằng việc trả lương từ nguồn thu sự nghiệp. Giảm dần viên chức làm công tác y tế, tài chính kế toán tại các cơ sở giám dục mầm non, phổ thông công lập chuyển sang hình thức hợp đồng lao động.

Ông Võ Duy Khương – Phó Chủ tịch thường trực TP Đà Nẵng – phát biểu tại hội nghị

Ông Võ Duy Khương – Phó Chủ tịch thường trực TP Đà Nẵng – phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, ông Võ Duy Khương – Phó Chủ tịch thường trực TP Đà Nẵng – cho rằng vấn đề tinh giản biên chế luôn là vấn đề nóng, bức xúc từ nhiều năm qua. Ở nước ta, dù bộ máy nhà nước cồng kềnh, càng ngày càng mở rộng nhưng năng suất lao động thấp, tạo ra giá trị GDP thấp hơn nhiều so với các nước trong khu vực ASEAN.

Theo ông Khương, với năng suất lao động như hiện nay, khi ký hiệp định TPP, các doanh nghiệp nước ngoài đổ bộ vào trong nước sẽ khiến chúng ta thua trên chính sân nhà, chưa nói đến việc tận dụng TPP ở nước họ. Biên chế cồng kềnh còn khiến doanh nghiệp làm ăn thua lỗ, liên tục phá sản.

“Việc tinh giản biên chế khó khăn vì tâm lý của người dân. Từ già tới trẻ đều muốn vào làm biên chế nhà nước. Không xin được cơ quan nhà nước thì bằng mọi cách xin vào doanh nghiệp nhà nước. Vấn đề này là hậu quả của từ duy bao cấp hơn 40 năm qua”, ông Khương phát biểu.

Ông Khuơng đề nghị các cơ quan nhà nước TP Đà Nẵng quản lý nghiêm biên chế, rà soát, xem xét, bố trí lại công việc cho các công chức. Các đơn vị còn khả năng tuyển, còn biên chế vẫn tạm dừng chưa được tuyển để rà soát lại. Các UBND phường, xã không tuyển mới, không ký biên chế, đối với các đơn còn thiếu nhân sự thì bố trí cán bộ kiêm nhiệm.

Công Bính

Mới nhất