Chủ nhật, 07/07/2019 - 08:39

Đà Nẵng quy hoạch mạng lưới các cơ sở cai nghiện đến năm 2020

Dân trí

TP Đà Nẵng sẽ tập trung thực hiện các giải pháp vận động các tổ chức, cá nhân, chuyển giao công nghệ, cung cấp các dịch vụ kỹ thuật, điều trị, cai nghiện tiên tiến để nâng cao chất lượng cai nghiện ma túy tại thành phố.

UBND TP Đà Nẵng vừa ban hành văn bản về việc thực hiện quy hoạch mạng lưới các cơ sở cai nghiện ma túy đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.

Việc quy hoạch nhằm đảm bảo 100% người nghiện ma túy được cắt cơn, giải độc, điều trị nghiện, 100% người nghiện các chất dạng thuốc phiện có nhu cầu được điều trị bằng thuốc thay thế; nâng tỷ lệ người cai nghiện tự nguyện tập trung khoảng 35%/năm trong tổng số người cai nghiện tại cơ sở cai nghiện tập trung; 50% xã phường thành lập điểm tư vấn, hỗ trợ điều trị nghiện ma túy hoặc xây dựng mô hình can thiệp sớm, dự phòng nghiện ma túy.

Đà Nẵng quy hoạch mạng lưới các cơ sở cai nghiện đến năm 2020 - 1

Điều trị cai nghiện ma túy bằng phương pháp châm cứu kết hợp thuốc nam được triển khai tại Bệnh viện Y học cổ truyền Đà Nẵng nhiều năm qua

Cùng với tăng cường tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức của cộng đồng trong việc phòng chống ma túy, TP Đà Nẵng sẽ tập trung thực hiện các giải pháp vận động các tổ chức, cá nhân, chuyển giao công nghệ, cung cấp các dịch vụ kỹ thuật, điều trị, cai nghiện tiên tiến để nâng cao chất lượng cai nghiện ma túy tại thành phố.

Tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng hoặc tạo điều kiện cho cán bộ và người lao động làm công tác y tế, tư vấn, giáo dục và dạy nghề cho người nghiện ma túy tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng; bảo đảm phù hợp với đặc điểm tâm lý, sinh lý và khả năng nhận thức của người nghiện ma túy.

Duy trì và từng bước nâng cấp các khu điều trị nghiện ma túy tại các Trung tâm y tế quận, huyện, Bệnh viện Tâm thần, Bệnh viện Y học cổ truyền thành phố đảm bảo tiếp nhận cắt cơn thường xuyên. Khuyến khích thành lập cơ sở tư vấn, hỗ trợ điều trị nghiện ma túy ngoài công lập nhằm tiếp nhận điều trị nghiện, cung cấp các dịch vụ tư vấn, hỗ trợ tâm lý cho các đối tượng cai nghiện tự nguyện và tiếp nhận hỗ trợ cắt cơn, phục hồi sức khỏe cho các đối tượng đăng ký cai nghiện tại gia đình, cộng đồng.

UBND TP Đà Nẵng giao Sở Lao động Thương binh và Xã hội bổ sung hoàn thiện hệ thống văn bản chính sách liên quan đến lĩnh vực cai nghiện ma túy và hỗ trợ giúp đỡ người sau cai nghiện.

Sở Y tế nghiên cứu hướng dẫn các phương pháp điều trị, cai nghiện ma túy; hướng dẫn việc phòng chống dịch bệnh, khám chữa bệnh và kiểm tra sức khỏe cho người nghiện ma túy đang trong chương trình điều trị, cai nghiện ma túy.

Khánh Hồng