Thứ hai, 25/01/2021 - 17:59

Đàn Voọc mông trắng nguy cấp, quý hiếm đang bị đe dọa

Dân trí

Đàn Voọc mông trắng thuộc nhóm nguy cấp, quý hiếm sinh sống tại khu vực huyện Kim Bảng, Hà Nam đang bị đe dọa bởi nhiều hoạt động phát triển kinh tế, đặc biệt là hoạt động khai thác đá vôi.

Tổng cục Môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường) vừa cho biết, khu vực huyện Kim Bảng (Hà Nam) là nơi loài Voọc mông trắng sinh sống và đang bị đe dọa bởi nhiều hoạt động phát triển kinh tế, đặc biệt là hoạt động khai thác đá vôi.

Loài Voọc mông trắng là loài linh trưởng đặc hữu của Việt Nam và thuộc nhóm loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ ban hành kèm theo Nghị định số 64/2019 của Chính phủ về sửa đổi Điều 7, Nghị định số 160/2013 về tiêu chí xác định loài và chế độ quản lý loài thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ.

Khoản 2 Điều 10 Luật Đa dạng sinh học năm 2008 quy định: "Các dự án, hoạt động có nguy cơ ảnh hưởng tiêu cực đến nơi cư trú, đường di chuyển, nơi kiếm ăn của loài ưu tiên được bảo vệ phải có các biện pháp giảm thiểu phù hợp, bảo đảm không gây ảnh hưởng đến sự tồn tại và phát triển của loài đó trong tự nhiên.

Bên cạnh đó, Khoản 1 Điều 41 cũng quy định khu vực có loài thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ sinh sống tự nhiên thường xuyên hoặc theo mùa phải được điều tra, đánh giá để lập dự án thành lập khu bảo tồn.

Đàn Voọc mông trắng nguy cấp, quý hiếm đang bị đe dọa - 1

Đàn Voọc mông trắng thuộc nhóm nguy cấp, quý hiếm đang bị đe dọa bởi nhiều hoạt động phát triển kinh tế, đặc biệt là khai thác đá vôi tại huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam (Ảnh: Đ.T).

Chính vì thế, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị tỉnh Hà Nam triển khai kiểm soát các tác động bất lợi tới môi trường và đa dạng sinh học của các hoạt động phát triển kinh tế, đặc biệt là tác động của các dự án thăm dò, khai thác đá vôi trên địa bàn đến loài Voọc mông trắng và sinh cảnh của chúng. Đánh giá thực trạng phân bố, sinh cảnh sống, các mối đe dọa và thực hiện các chế độ bảo vệ phù hợp đối với loài Voọc mông trắng.

Đặc biệt, nghiên cứu đề xuất dự án thành lập Khu bảo tồn loài - sinh cảnh; xem xét đưa khu vực bảo vệ, bảo tồn loài Voọc mông trắng tại huyện Kim Bảng trong quy hoạch tỉnh Hà Nam giai đoạn 2021-2030.

"Thực hiện các biện pháp tuyên truyền bảo vệ loài Voọc mông trắng và xử lý nghiêm các hành vi săn bắt, buôn bán, giết hại Voọc mông trắng theo quy định pháp luật"- Bộ Tài nguyên và Môi trường nêu rõ và đề nghị tỉnh Hà Nam cung cấp các thông tin liên quan về thực trạng và giải pháp bảo vệ loài Voọc mông trắng trước ngày 30/1/2021.

Đàn Voọc mông trắng nguy cấp, quý hiếm đang bị đe dọa - 2

Vọoc mông trắng (quần đùi trắng) tại rừng Kim Bảng, tỉnh Hà Nam (Ảnh: Nhân Dân).

Được biết, Voọc mông trắng (Trachypithecus delacouri) hay còn gọi voọc quần đùi trắng là loài linh trưởng chỉ có ở Việt Nam với số lượng chỉ còn khoảng 250 cá thể. Hiện nay, loài này được xếp ở mức cực kỳ nguy cấp (CR) trong danh lục đỏ của IUCN (2019); thuộc Nhóm IB, Nghị định 06/2019 về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp.

Thế Kha