Thứ sáu, 24/03/2017 - 16:36

Đẩy nhanh thi hành án các vụ liên quan đến ngân hàng, tham nhũng

Dân trí

Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải tập trung mọi nguồn lực, tăng cường đôn đốc chấp hành viên và các đơn vị trực thuộc chú trọng cao độ cho việc giải quyết án, có biện pháp đẩy nhanh tiến độ tổ chức thi hành các vụ việc có điều kiện thi hành, nhất là các vụ việc có giá trị lớn, các vụ việc liên quan đến tín dụng ngân hàng, án tham nhũng, các vụ việc phức tạp, kéo dài.

Số tiền phải thi hành án trong vụ Huỳnh Thị Huyền Như (Vietinbank) rất lớn.
Số tiền phải thi hành án trong vụ Huỳnh Thị Huyền Như (Vietinbank) rất lớn.

Ông Hoàng Sỹ Thành - Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự (Bộ Tư pháp) vừa ký văn bản gửi Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương yêu cầu chỉ đạo tập trung thực hiện chỉ tiêu thi hành án năm 2017.

Theo chỉ tiêu mà Tổng cục Thi hành án dân sự giao cho các cơ quan thi hành án dân sự thì toàn hệ thống thi hành xong đạt trên 70% về việc và trên 30% về tiền trên tổng số có điều kiện thi hành; giảm ít nhất 8-10% số việc và 6-8% số tiền có điều kiện chuyển kỳ sau và bảo đảm chính xác, đúng pháp luật trong việc xác minh, phân loại việc, tiền có điều kiện thi hành, chưa có điều kiện thi hành.

Kết quả thi hành án 5 tháng qua, toàn hệ thống thi hành án dân sự đạt tỉ lệ thi hành xong trên 44,9% về việc, 15,8% về tiền và như vậy còn thiếu trên 25% về việc và trên 14% về tiền thi hành xong so với chỉ tiêu.

Kết quả thi hành xong về việc có 27 tỉnh/thành phố, về tiền có 49 tỉnh/thành phố thấp hơn mặt bằng chung toàn quốc.

Để đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ thi hành án dân sự năm 2017, Tổng cục Thi hành án dân sự đã yêu cầu Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung mọi nguồn lực tăng cường chỉ đạo, đôn đốc Chấp hành viên và các đơn vị trực thuộc chú trọng cao độ cho việc giải quyết án, có biện pháp đẩy nhanh tiến độ tổ chức thi hành các vụ việc có điều kiện thi hành, nhất là các vụ việc có giá trị lớn, các vụ việc liên quan đến tín dụng ngân hàng, án tham nhũng, các vụ việc phức tạp, kéo dài.

“Thực hiện tốt việc rà soát, phân loại việc, tiền thi hành án, bảo đảm chính xác, thực chất; số liệu báo cáo các kỳ phải bảo đảm chính xác, trung thực, thống nhất, nghiêm cấm chạy theo thành tích. Tổng cục Thi hành án dân sự sẽ tổ chức kiểm tra nếu phát hiện đơn vị nào không thực hiện đúng chỉ đạo của Tổng cục, cố ý làm sai lệch số liệu, chạy theo thành tích sẽ xử lý nghiêm lãnh đạo, công chức liên quan của đơn vị đó theo quy định của pháp luật”- ông Hoàng Sỹ Thành nhấn mạnh.

Đồng thời, Tổng cục Thi hành án dân sự yêu cầu chú trọng việc công khai thông tin của người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành, bảo đảm công khai 100%. Việc công khai của người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành thông tin phải đảm bảo trung thực, chính xác, kịp thời, đúng quy định, phục vụ có hiệu quả công tác thi hành án dân sự, góp phần minh bạch hóa công tác thi hành án dân sự và tạo điều kiện thuận lợi trong việc giám sát của xã hội đối với công tác thi hành án dân sự.

Thế Kha