Thứ hai, 18/09/2017 - 17:15

Đề nghị kỷ luật nguyên Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ vụ bổ nhiệm “thần tốc”

Dân trí

Nguyên Phó Trưởng Ban thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ Nguyễn Phong Quang bị đề nghị xem xét thi hành kỷ luật. Nguyên Chánh Văn phòng, kế toán trưởng Ban Chỉ đạo bị khai trừ Đảng. 3 cán bộ khác bị kỷ luật cảnh cáo, khiển trách…

Đây là kết luận của UB Kiểm tra Trung ương tại kỳ họp thứ 17 vừa diễn ra của cơ quan này.

Cụ thể, tại kỳ họp, UB Kiểm tra Trung ương xem xét, thi hành kỷ luật một số cá nhân thuộc Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ như đã kết luận tại kỳ họp thứ 16, gồm: nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Phó Trưởng ban Thường trực, nguyên Thủ trưởng Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Nguyễn Phong Quang; Bí thư Đảng ủy, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Nguyễn Quốc Việt; nguyên Ủy viên chuyên trách, nguyên Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo Nguyễn Thanh Hải; Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo Nguyễn Văn Út; nguyên kế toán trưởng Lê Thị Thu Hằng và thủ quỹ Sơn Thị Quanh Ni.


Nguyên Phó Trưởng Ban Thường trực - Thủ tưởng Cơ quan quan thường trực Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ Nguyễn Quang Phong.

Nguyên Phó Trưởng Ban Thường trực - Thủ tưởng Cơ quan quan thường trực Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ Nguyễn Quang Phong.

UB Kiểm tra Trung ương nhận định, những vi phạm, khuyết điểm của các cá nhân nêu trên đã gây hậu quả rất nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến uy tín của Đảng, của Ban Chỉ đạo, gây dư luận bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Căn cứ Quy định số 181-QĐ/TW của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, UB Kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật khai trừ đối với các ông, bà Nguyễn Thanh Hải, Lê Thị Thu Hằng; kỷ luật cảnh cáo đối với các ông Nguyễn Quốc Việt, Nguyễn Văn Út; kỷ luật khiển trách đối với bà Sơn Thị Quanh Ni.

UB Kiểm tra Trung ương cũng đề nghị Ban Bí thư xem xét thi hành kỷ luật đối với ông Nguyễn Phong Quang.

2 tháng trước, khi ban hành kết luận về kỳ họp thứ 16, liên quan đến những sai phạm trong việc bổ nhiệm cán bộ tại Ban chỉ đạo Tây Nam bộ, UB Kiểm tra Trung ương đã nêu rõ, Thường trực Ban chỉ đạo đã thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quy chế làm việc, các quy định về công tác cán bộ, để xảy ra nhiều khuyết điểm, vi phạm nghiêm trọng trong thời gian dài tại Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo.

Thường trực Ban chỉ đạo cũng sai phạm khi buông lỏng lãnh đạo, quản lý, để Văn phòng, bộ phận nghiệp vụ tài chính, kế toán Cơ quan Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ (giai đoạn 2011-2016) vi phạm các quy định về quản lý tài chính, để ngoài sổ sách kế toán nguồn kinh phí vận động tài trợ số tiền trên một trăm tỷ đồng.

Theo UB Kiểm tra Trung ương, là người đứng đầu Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo, ông Nguyễn Phong Quang phải chịu trách nhiệm về những vi phạm, khuyết điểm của Đảng ủy và Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo trong thời gian này.

Trưởng Ban Thường trực Nguyễn Phong Quang đã vi phạm Quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ trong việc cho chủ trương và quyết định về công tác tổ chức, cán bộ; trực tiếp ký bổ nhiệm 32 trường hợp không bảo đảm nguyên tắc, quy trình, thủ tục và không đủ điều kiện, tiêu chuẩn, trong đó có trường hợp Vũ Minh Hoàng và Nguyễn Tiến Khoa.

Ông Quang cũng buông lỏng quản lý, thiếu trách nhiệm để cấp dưới làm trái các quy định về quản lý tài chính, tài sản; để ngoài sổ sách kế toán số tiền trên một trăm tỷ đồng; lập chứng từ khống để rút ngân sách nhà nước và tiền tài trợ, gây thất thoát nghiêm trọng tiền, tài sản của Nhà nước.

Còn ông Nguyễn Quốc Việt - Bí thư Đảng ủy, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ, UB Kiểm tra Trung ương cũng nhận định, người này cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm, khuyết điểm của Đảng ủy và Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo.

Ông Việt trực tiếp ký 11 quyết định bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo không bảo đảm nguyên tắc, quy trình, thủ tục và không đủ điều kiện, tiêu chuẩn ; Ký ban hành một số văn bản không đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo; ký văn bản đề nghị UBND thành phố Cần Thơ giao đất của Cơ quan Ban Chỉ đạo cho Hội Hỗ trợ người nghèo Tây Nam bộ không đúng quy định.

P.Thảo