Thứ năm, 04/10/2018 - 17:19

Đề xuất tặng “Huân chương Vì cộng đồng” cho người có thành tích trong công tác từ thiện

Dân trí

Theo Bộ Nội vụ, hiện nay trong xã hội có rất nhiều cá nhân có tấm lòng cao quý, sẵn sàng giúp đỡ những số phận kém may mắn gặp hoàn cảnh khó khăn, đem lại cuộc sống ấm no hạnh phúc cho nhiều người nhưng chưa có hình thức khen thưởng phù hợp. Chính vì thế, Bộ này đề xuất bổ sung hình thức “Huân chương Vì cộng đồng” để tặng cho cá nhân, tổ chức có thành tích trong công tác xã hội, từ thiện.

Đó là một trong những nội dung quan trọng được Bộ Nội vụ nêu ra trong hồ sơ gửi tới Bộ Tư pháp để tiến hành thẩm định đề nghị xây dựng Luật Thi đua - Khen thưởng (sửa đổi).

Khen thưởng vẫn tập trung nhiều vào cán bộ lãnh đạo, quản lý

Theo Bộ Nội vụ, sau 13 năm thi hành Luật Thi đua-Khen thưởng, công tác này đã có nhiều chuyển biến tích cực trong cả nước. Công tác khen thưởng đã có tác dụng động viên, cổ vũ kịp thời các tổ chức, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc. Các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương và địa phương đã chủ động khen thưởng kịp thời các trường hợp có thành tích đột xuất, người lao động trực tiếp lao động, sản xuất, công tác...

Tuy nhiên đến nay luật đã bộc lộ những bất cập cần được tiếp tục nghiên cứu sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với thực tiễn. Trong đó, cơ chế hoạt động công tác thi đua, khen thưởng có nơi còn trùng lắp, chồng chéo, hiệu quả chưa cao, nhất là vai trò của Hội đồng Thi đua-Khen thưởng ở cơ sở. Hiện tượng chạy theo thành tích vẫn còn tồn tại, làm suy giảm giá trị, tác dụng của phong trào thi đua.

Tháng 5/2017, Chủ tịch nước đã ký quyết định hủy bỏ Quyết định khen thưởng Huân chương Lao động hạng Ba đối với Trịnh Xuân Thanh - nguyên Chủ tịch Tổng công ty PVC.
Tháng 5/2017, Chủ tịch nước đã ký quyết định hủy bỏ Quyết định khen thưởng Huân chương Lao động hạng Ba đối với Trịnh Xuân Thanh - nguyên Chủ tịch Tổng công ty PVC.

Một số bộ, ngành, địa phương chưa bám sát các phong trào thi đua, chưa lấy kết quả phong trào thi đua làm căn cứ, cơ sở để khen thưởng nên tác dụng khen thưởng chưa cao. Một số trường hợp còn thiếu chính xác, nể nang, cào bằng, có đơn vị báo cáo không trung thực, chạy theo thành tích. Cá biệt còn có tập thể, cá nhân được khen thưởng, nhưng thành tích chưa tiêu biểu và tạo sức lan tỏa…

“Điều kiện, tiêu chuẩn khen thưởng cụ thể của Luật chủ yếu tập trung vào đội ngũ là cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang; cán bộ lãnh đạo, quản lý hoạt động, công tác qua các thời kỳ. Luật hiện hành chưa bao quát, cụ thể đối tượng đông đảo quần chúng trong cả nước (công nhân, nông dân, trí thức…)”- Bộ Nội vụ cho hay.

Mặc dù Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2013 đã có quy định điều kiện, tiêu chuẩn để khen thưởng cho nông dân, người lao động trực tiếp nhưng trong quá trình tổ chức thực hiện nhiều nơi thực hiện chưa nghiêm dẫn đến khen thưởng không trúng thành tích, khen thưởng chưa kịp thời, việc khen thưởng vẫn tập trung nhiều vào cán bộ lãnh đạo, quản lý.

Ngoài ra, quy định đối với khen thưởng cấp cao là phải đạt thành tích liên tục, nếu bị gián đoạn thì phải bắt đầu lại từ đầu. Điều này không chỉ mang tính cộng dồn thành tích theo thâm niên mà còn làm giảm tính phấn đấu của người lao động, không khuyến khích được sự nỗ lực của cá nhân.

Đề xuất bổ sung “Huân chương Vì cộng đồng”

Chính vì thế, Bộ Nội vụ đã đề xuất hàng loạt thay đổi trong công tác thi đua, khen thưởng cần sớm được luật hóa. Trong đó, luật mới cần chú trọng tới việc khen thưởng kịp thời người trực tiếp lao động có nhiều sáng tạo, thông qua phát hiện điển hình tiên tiến để khen thưởng; khen thưởng đột xuất, khen thưởng tập thể, cá nhân vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn.

Khen thưởng kịp thời để động viên các phong trào thi đua, thông qua phát hiện các điển hình tiên tiến là cá nhân, tập thể có nhiều thành tích trong thi đua lao động sản xuất.

Hướng khen thưởng tập trung vào khen thưởng cho tập thể, cá nhân có nhiều sáng tạo, nhiều cách làm hay có mô hình mới mang lại nhiều lợi ích cho xã hội.

Bộ Nội vụ đề xuất bổ sung hình thức Huân chương Vì cộng đồng để tặng cho cá nhân, tổ chức có thành tích trong công tác xã hội, từ thiện (Ảnh minh họa).
Bộ Nội vụ đề xuất bổ sung hình thức "Huân chương Vì cộng đồng" để tặng cho cá nhân, tổ chức có thành tích trong công tác xã hội, từ thiện (Ảnh minh họa).

Theo Bộ Nội vụ, hiện nay trong xã hội có rất nhiều cá nhân có tấm lòng cao quý, sẵn sàng giúp đỡ những số phận kém may mắn gặp hoàn cảnh khó khăn, đem lại cuộc sống ấm no hạnh phúc cho nhiều người. Tuy nhiên, hiện nay chưa có hình thức khen thưởng phù hợp cho đối tượng là các cá nhân, tổ chức có thành tích trong công tác xã hội, từ thiện nêu trên.

Chính vì thế, Bộ này cũng đề xuất bổ sung hình thức “Huân chương Vì cộng đồng” để tặng cho cá nhân, tổ chức có thành tích trong công tác xã hội, từ thiện.

Dẫn ra số liệu của Trung ương Hội Thanh niên xung phong Việt Nam cho thấy còn khoảng 40 vạn trường hợp khi hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc hoặc chiến tranh kết thúc xuất ngũ trở về địa phương chưa được khen thưởng, Bộ Nội vụ đề nghị bổ sung hình thức “Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang” để tặng cho đối tượng này.

Bộ Nội vụ cũng đề nghị bổ sung quy định về Quỹ thi đua khen thưởng, trong đó giao Chính phủ quy định chi tiết thực hiện Quỹ Thi đua khen thưởng các cấp.

Thế Kha