Thứ tư, 27/05/2015 - 19:08

Điều 60 Luật Bảo hiểm xã hội: Quốc hội gửi phiếu thăm dò ý kiến đại biểu

Dân trí

Trước các ý kiến khác nhau về Điều 60 Luật Bảo hiểm xã hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu cho biết, dự kiến sẽ gửi phiếu thăm dò đến các đại biểu, sau đó sẽ xem xét quyết định theo ý kiến chung.

Kết lại một số vấn đề thảo luận tại hội trường ngày 27/5, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu cho biết, về cơ bản các đại biểu Quốc hội đều đồng ý với tờ trình của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về dự kiến điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh cả khóa XIII và dự kiến chương trình bổ sung năm 2015 và chương trình năm 2016.

Điều 60 Luật Bảo hiểm xã hội: Quốc hội gửi phiếu thăm dò ý kiến đại biểu
Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu cho biết, dự kiến sẽ phát phiếu thăm dò ý kiến đại biểu về Điều 60

Đại biểu Quốc hội đề nghị cần phải khắc phục những tồn tại hạn chế do nguyên nhân chủ quan, có vấn đề làm không đúng quy trình thủ tục của luật định, không đúng thời hạn, tồn đọng các quy định của chi tiết hướng dẫn thi hành luật, pháp lệnh. Nhiều vấn đề đánh giá tác động phân tích chính sách chưa đầy đủ, chưa toàn diện mà qua việc phân tích, đánh giá Điều 60 thì càng rõ hơn.

Ông Uông Chu Lưu cho biết, đại biểu Quốc hội đồng ý đưa vào trong năm 2016 như Luật biểu tình, Luật về tín ngưỡng, tôn giáo. Đây là những luật để thực hiện Điều 25 của Hiến pháp năm 2013 là công dân có quyền lập hội, biểu tình, việc thực hiện các quyền này do pháp luật quy định.

“Nếu đưa vào ngay tại kỳ họp thứ 9 như chương trình trước đây thì chưa kịp, nên Chính phủ đề nghị cho lùi lại từ kỳ họp thứ 9 sang kỳ họp thứ 10 cho ý kiến về Luật biểu tình và sẽ thông qua tại kỳ họp thứ 2 của Quốc hội khóa XIV”, ông Uông Chu Lưu cho biết.

Về Điều 60 của Luật bảo hiểm xã hội năm 2014, ông Uông Chu Lưu đánh giá, các đại biểu phát biểu tại hội trường rất sôi nổi, rất nhiều ý kiến, phân tích nhiều mặt, nhiều khía cạnh của điều này. Nhìn chung, các đại biểu Quốc hội đều cho rằng Điều 60 là một điều luật nhân văn tiến bộ và thực hiện được mục tiêu bảo đảm chính sách an sinh xã hội lâu dài cho người lao động.

Bên cạnh đó, nhiều đại biểu Quốc hội cũng thấy rằng nên tôn trọng quyền lựa chọn của người lao động là chọn hưởng bảo hiểm xã hội một lần hoặc bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm của người lao động. Ý kiến chung của nhiều đại biểu muốn Quốc hội sẽ có một nghị quyết về việc bảo lưu Điểm c, Khoản1, Điều 55 Luật bảo hiểm xã hội năm 2006 đến một thời gian nào đó. Sau khi xem xét đánh giá tổng kết thăm dò ý kiến một cách toàn diện đầy đủ đối tượng người lao động, sau đó chúng ta sẽ tính đến việc có sửa hay không sửa Điều 60.

“Riêng vấn đề này, đoàn chủ tọa cũng xin báo cáo với Quốc hội sẽ có dự kiến gửi phiếu thăm dò ý kiến đến các đại biểu, sau đó sẽ xem xét quyết định theo ý kiến chung”, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu thông tin.

Quang Phong