Thứ sáu, 10/04/2020 - 14:51

Điều động Bí thư Ninh Bình về cơ quan của UB Thường vụ Quốc hội

Dân trí

Tổng thư ký Quốc hội vừa công bố 3 nghị quyết của UB Thường vụ Quốc hội về công tác cán bộ, trong đó, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Nguyễn Thị Thanh được điều động về Ban Công tác đại biểu.

Cụ thể, các quyết định về nhân sự được công bố là Nghị quyết số 923/NQ-UBTVQH14 ngày 7/4/2020 về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021; Nghị quyết số 925/NQ-UBTVQH14 ngày 8/4/2020 về việc phê chuẩn Phó Chủ nhiệm UB Pháp luật của Quốc hội khóa XIV và Nghị quyết số 926/NQ-UBTVQH14 ngày 8/4/2020 về việc điều động, bổ nhiệm Phó Trưởng Ban Công tác đại biểu.

Điều động Bí thư Ninh Bình về cơ quan của UB Thường vụ Quốc hội - 1

Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Nguyễn Thị Thanh hiện là Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh này.

Theo Nghị quyết số 926, UB Thường vụ Quốc hội tiếp nhận bà Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Bình về nhận công tác tại Ban Công tác đại biểu và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Công tác đại biểu thuộc UB Thường vụ Quốc hội, kể từ ngày 15/4/2020.

Theo Nghị quyết số 925, UB Thường vụ Quốc hội phê chuẩn ông Ngô Trung Thành, Ủy viên Thường trực UB Pháp luật của Quốc hội giữ chức vụ Phó Chủ nhiệm UB Pháp luật của Quốc hội khóa XIV, kể từ ngày 15/4/2020.

Theo Nghị quyết số 923, UB Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng khóa 14, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Đàm Văn Eng, kể từ ngày 19/3/2020.

Phương Thảo