Thứ ba, 02/07/2019 - 11:55

Hà Nội: 6 tháng kỷ luật 442 đảng viên, 7 cán bộ bị cách chức

Dân trí

Trong 6 tháng đầu năm 2019, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội đã kỷ luật 442 đảng viên, trong đó cách chức 7 trường hợp; đặc biệt có một Bí thư Huyện ủy bị cách tất cả chức vụ trong Đảng.

Sáng 2/7, Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội đã tổ chức hội nghị lần thứ 19, bàn nhiều vấn đề quan trọng, trong đó có kết quả thực hiện công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

Hà Nội: 6 tháng kỷ luật 442 đảng viên, 7 cán bộ bị cách chức - 1
Ông Vũ Đức Bảo - Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội

Báo cáo tại hội nghị, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Vũ Đức Bảo cho biết, trong công tác kiểm tra, giám sát đảng, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đã tập trung thực hiện tốt kế hoạch kiểm tra, giám sát ngay từ những tháng đầu năm 2019. Cụ thể, đã triển khai 3 đoàn kiểm tra tại 12 địa phương, đơn vị.

Qua kiểm tra, giám sát trong 6 tháng đầu năm, cấp ủy và Ủy ban kiểm tra các cấp của thành phố đã thi hành kỷ luật 18 tổ chức đảng và 442 đảng viên vi phạm. Trong đó, khiển trách 315 trường hợp, cảnh cáo 68 trường hợp, cách chức 7 trường hợp, khai trừ đảng 52 trường hợp. Cá biệt, đã xử lý kỷ luật một Bí thư Huyện ủy bằng hình thức cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng, xử lý kỷ luật về đảng; đồng thời với xử lý kỷ luật về chính quyền.

Cùng đó, Ủy ban Kiểm tra các cấp của thành phố đã giải quyết tố cáo đối với 1 tổ chức đảng và 29 đảng viên. Nội dung tố cáo chủ yếu về vi phạm quy định về quản lý, sử dụng đất đai, vi phạm phẩm chất đạo đức, lối sống.

Trong công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, 6 tháng đầu năm, thành phố đã tổ chức khảo sát tại 7 đơn vị về triển khai thực hiện Đề án “Đẩy mạnh công tác phát hiện, xử lý tình trạng tiêu cực, gây phiền hà, nhũng nhiễu người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc trên địa bàn thành phố”.

Quang Phong