Thứ tư, 11/11/2015 - 15:49

Hà Nội chi gần 1 tỷ cho 7 cán bộ nghỉ hưu trước tuổi

Dân trí

UBND TP Hà Nội vừa phê duyệt danh sách và kinh phí chi trả gần 1 tỷ đồng cho 7 cán bộ được nghỉ hưu trước tuổi ở các quận/huyện Hoàn Kiếm, Đống Đa, Đan Phượng và Phú Xuyên.

UBND TP Hà Nội ban hành Quyết định số 6018/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh sách và kinh phí chi trả cho cán bộ được nghỉ hưu trước tuổi do không đủ điều kiện về tuổi tái cử giữ chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội thuộc Thành phố.

Theo đó, UBND Thành phố phê duyệt gần 962 triệu đồng để chi trả cho 7 cán bộ được nghỉ hưu trước tuổi do không đủ điều kiện về tuổi tái cử giữ chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ qua, tổ chức chính trị - xã hội thuộc TP Hà Nội.

Nguồn kinh phí được trích từ nguồn kinh phí cải cách tiền lương năm 2015 của Ngân sách Thành phố quy định tại Quyết định số 6599/QĐ-UBND, ngày 10/12/2014, của UBND thành phố Hà Nội.

Các Quận, Huyện ủy: Hoàn Kiếm, Đống Đa, Đan Phượng, Phú Xuyên có trách nhiệm tiếp nhận kinh phí và thực hiện chi trả cho các cán bộ theo chế độ, chính sách quy định tại Nghị định số 26/2015/NĐ-CP, ngày 09/3/2015, của Chính phủ; thanh, quyết toán kinh phí đúng quy định của Nhà nước.

Quang Phong