Thứ bảy, 22/10/2016 - 16:54

Hà Tĩnh ban hành quyết định tạm thời về hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng lũ

Dân trí

Sau trận lũ vừa qua, trên địa bàn Hà Tĩnh đã có hàng trăm tổ chức đã trực tiếp tới thăm, ủng hộ và trao quà cho người dân vùng lũ. Ngoài ra, tỉnh còn có kinh phí từ nguồn tài trợ, cứu trợ của các tổ chức, cá nhân... Do vậy, UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa có quyết định ban hành tạm thời quy định một số nội dung về hỗ trợ nhân dân bị ảnh hưởng do lũ.

Hà Tĩnh có hàng ngàn ngôi nhà bị ngập sâu trong cơn lũ vừa qua
Hà Tĩnh có hàng ngàn ngôi nhà bị ngập sâu trong cơn lũ vừa qua

Việc ban hành tạm thời quy định hỗ trợ của UBND tỉnh Hà Tĩnh nhằm đảm bảo đúng đối tượng, đúng chế độ chính sách, đảm bảo công khai, minh bạch, dân chủ, công bằng giữa các hộ có cùng mức thiệt hại trên tinh thần đoàn kết yêu thương đùm bọc trong cộng đồng dân cư.

Theo đó, đối tượng hỗ trợ là các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bị thiệt hại do bão, lũ gây ra trên địa bàn tỉnh nhằm khắc phục hậu quả, ổn định đời sống dân sinh.

Nguồn kinh phí thực hiện được sử dụng từ nguồn tài trợ, cứu trợ của các tổ chức, cá nhân. Đây là nguồn kinh phí hỗ trợ để thực hiện ứng cứu trong bão lũ, chia sẻ một phần khó khăn đối với các hộ gia đình bị thiệt hại trong thiên tai, bão lũ để sớm ổn định cuộc sống (không phải là khoản bồi thường); tuyệt đối không được chia đều trong nhân dân.

Đối tượng bị thiệt hại chỉ được hỗ trợ một lần từ nguồn quỹ cứu trợ của các tổ chức, cá nhân hỗ trợ và các nguồn hợp pháp khác.

Cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội và cộng đồng hỗ trợ, động viên nhân dân chủ động khắc phục, đồng thời có trách nhiệm lồng ghép các nguồn lực để hỗ trợ. Cụ thể về nội dung và mức hỗ trợ như sau:

Quyết định về việc ban hành tạm thời các quy định về hỗ trợ cho nhân dân bị ảnh hưởng do lũ của UBND tỉnh Hà Tĩnh
Quyết định về việc ban hành tạm thời các quy định về hỗ trợ cho nhân dân bị ảnh hưởng do lũ của UBND tỉnh Hà Tĩnh

Hỗ trợ tiền cho gia đình có người chết: 8 triệu đồng/người; hỗ trợ người bị thương nặng: 2,7 triệu đồng/người; hỗ trợ sửa chữa nhà ở chính bị lũ sập, đổ trôi hoàn toàn 20 triệu đồng/hộ; hỗ trợ sửa chữa nhà ở chính bị lũ cuốn trôi, sập đổ từ 80% trở lên: 13 triệu đồng/hộ; hỗ trợ sửa chữa nhà ở chính bị sập, đổ từ 50% đến dưới 80% trở lên: 6,5 triệu đồng/hộ; hỗ trợ sửa chữa nhà ở chính bị hư hỏng từ 30% đến dưới 50% trở lên: 5 triệu đồng/hộ.

Đối với những hộ gia đình có nhà chính bị hư hỏng và các công trình phụ trợ khác dưới 30%, đề nghị các tổ chức chính trị-xã hội và các tổ chức khác từ huyện đến thôn/xóm, cộng đồng dân cư, dòng họ giúp đỡ cùng gia đình khắc phục để sớm ổn định cuộc sống.

Đối với các hộ gia đình bị lũ cuốn trôi mất 100% hoặc hư hỏng toàn bộ lương thực, thiếu đói thì hỗ trợ 15kg gạo/nhân khẩu/tháng trong thời gian 3 tháng.

Đối với những hộ bị trôi một phần lương thực, có nguy cơ thiếu đói thì UBND các xã/phường/thị trấn xét, đề xuất UBND các huyện/thành phố/thị xã quyết định hỗ trợ mức 15kg gạo/nhân khẩu/tháng trong thời gian từ 1-2 tháng từ nguồn lương thực trung ương và các tổ chức, cá nhân khác hỗ trợ.

Hà Phương