Thứ tư, 02/12/2015 - 18:25

Hậu Giang bầu nhiều chức danh chủ chốt

Dân trí

Chiều 2/12, tại kỳ họp thứ 16 HĐND tỉnh Hậu Giang khóa VIII, HĐND tỉnh Hậu Giang đã bầu Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và Ủy viên UBND tỉnh.

 


Ông Lữ Văn Hùng được bầu làm chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang nhiệm kỳ 2011-2016

Ông Lữ Văn Hùng được bầu làm chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang nhiệm kỳ 2011-2016

HĐND tiến hành miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016 đối với ông Đinh Văn Chung do không đủ tuổi tái cử theo qui định của Trung ương; Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND tỉnh đối với ông Trần Công Chánh do sau đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ XIII được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy; Miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh đối với ông Nguyễn Liên Khoa do không đủ tuổi tái cử theo qui định của Trung ương.

Đồng thời, HĐND tỉnh Hậu Giang đã bầu chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh đối với ông Huỳnh Thanh Tạo, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy; Ông Lữ Văn Hùng - Phó Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang, nhiệm kỳ 2011-2016.

Ông Lữ Văn Hùng sinh ngày 1/1/1963 tại xã Tân Thành, thị xã Ngã Bảy, Hậu Giang. Ông Hùng có trình độ đại học chuyên ngành quân sự, cao cấp chính trị. Trước khi được bầu làm phó bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang ông Hùng là Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Hậu Giang.

Phạm Tâm

 

Hậu Giang bầu nhiều chức danh chủ chốt - 2

 

Mới nhất