Thứ ba, 01/09/2020 - 19:56

Hiệp định hợp tác nghề cá Vịnh Bắc Bộ giữa Việt Nam-Trung Quốc hết hiệu lực

Dân trí

Tổng cục Thủy sản (Bộ NN&PTNT) cho biết, đến nay, sau ngày 30/6/2020, Hiệp định Hợp tác Nghề cá trong Vịnh Bắc Bộ giữa Việt Nam và Trung Quốc đã hoàn toàn hết hiệu lực.

Cụ thể, ngày 20/7/2020, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) đã có công văn số 4829/BNN-TCTS gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố ven biển về việc quản lý hoạt động khai thác của tàu cá trong Vịnh Bắc Bộ. Theo nội dung công văn số 4829/BNN-TCTS, Hiệp định Hợp tác Nghề cá ở Vịnh Bắc Bộ giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Trung Quốc (Hiệp định) được ký kết ngày 25/12/2000, có hiệu lực kể từ ngày 30/6/2004 đến ngày 30/6/2019.

Trong năm 2019, được sự đồng ý của Chính phủ hai nước, Hiệp định được gia hạn hiệu lực thêm 1 năm, đến ngày 30/6/2020.

Hiệp định hợp tác nghề cá Vịnh Bắc Bộ giữa Việt Nam-Trung Quốc hết hiệu lực - 1

Sơ đồ vùng biển trong Vịnh Bắc Bộ từ ngày 30/6/2020.

Đến nay, sau ngày 30/6/2020, Hiệp định Hợp tác Nghề cá trong Vịnh Bắc Bộ giữa Việt Nam và Trung Quốc đã hoàn toàn hết hiệu lực.

Để đảm bảo hoạt động khai thác hải sản của ngư dân trong vùng biển Vịnh Bắc Bộ được diễn ra bình thường trong thời gian hai nước tổ chức đàm phán xác định các nội dung hợp tác tiếp theo, Bộ NN&PTNT đã thông báo và đề nghị UBND các tỉnh, thành phố ven biển chỉ đạo cơ quan chức năng triển khai ngay việc thông báo cho ngư dân tham gia hoạt động khai thác hải sản trên biển biết về việc hết hiệu lực hoàn toàn của Hiệp định Hợp tác Nghề cá Vịnh Bắc Bộ Việt Nam - Trung Quốc, theo đó vùng đánh cá chung và vùng đệm cho tàu cá nhỏ được thiết lập theo quy định của Hiệp định cũng hết hiệu lực.

Cơ quan chức năng hai nước sẽ quản lý hoạt động của tàu cá trong Vịnh Bắc Bộ theo đường phân định Vịnh Bắc Bộ được quy định tại Điều 2 Hiệp định phân định khu vực biển này giữa 2 nước.

Đồng thời, Bộ NN&PTNT chỉ đạo các địa phương hướng dẫn ngư dân tiếp tục bám biển sản xuất bình thường trong phạm vi vùng biển của Việt Nam; tổ chức thành đoàn, đội khi đi sản xuất để hỗ trợ nhau trên biển; kịp thời thông báo và báo cáo cho cơ quan chức năng về các hành vi vi phạm của tàu cá nước ngoài trong vùng biển của Việt Nam và hoạt động kiểm soát, thu giữ tài sản, bắt giữ người và tàu cá của lực lượng thực thi pháp luật trên biển nước ngoài.

Chỉ đạo cơ quan chức năng trung ương và địa phương tăng cường giám sát hoạt động của tàu cá trên biển, đặc biệt là các tỉnh, thành phố ven biển Vịnh Bắc Bộ; tuyên truyền, nhắc nhở ngư dân hoạt động theo sơ đồ vùng biển trong vịnh Bắc Bộ, không vượt sang vùng biển phía Đông đường phân định Vịnh Bắc Bộ để khai thác hải sản. Kịp thời thông báo các vụ việc đột xuất phát sinh trên biển đối với tàu cá và ngư dân về đường dây nóng 24/24 của Cục Kiểm ngư, số điện thoại 024-62737323.

Nguyễn Dương