Thứ tư, 02/09/2015 - 09:47

Hình ảnh đoàn diễu binh oai hùng, khí thế tại Quảng trường Ba Đình

Dân trí

Khác hẳn những ngày mưa vừa qua, sáng nay trời nắng vàng "ủng hộ" chương trình diễu binh, diễu hành chào mừng 70 năm Quốc khánh. Từ Quảng trường Ba Đình lịch sử, các khối diễu binh oai hùng, trang nghiêm đi về các tuyến phố trong sự reo hò cổ vũ của hàng triệu người dân.

Hình ảnh đoàn diễu binh oai hùng, khí thế tại Quảng trường Ba Đình (Thực hiện: Trọng Trinh)

Lực lượng Công an Nhân dân Việt Nam diễu binh trên Quảng trường Ba Đình

 

Hình ảnh đoàn diễu binh oai hùng, khí thế tại Quảng trường Ba Đình - 1
Hình ảnh đoàn diễu binh oai hùng, khí thế tại Quảng trường Ba Đình - 2
Hình ảnh đoàn diễu binh oai hùng, khí thế tại Quảng trường Ba Đình - 3
Hình ảnh đoàn diễu binh oai hùng, khí thế tại Quảng trường Ba Đình - 4
Hình ảnh đoàn diễu binh oai hùng, khí thế tại Quảng trường Ba Đình - 5

 

Hình ảnh đoàn diễu binh oai hùng, khí thế tại Quảng trường Ba Đình - 6

 

Hình ảnh đoàn diễu binh oai hùng, khí thế tại Quảng trường Ba Đình - 7

 

Hình ảnh đoàn diễu binh oai hùng, khí thế tại Quảng trường Ba Đình - 8

 

Hình ảnh đoàn diễu binh oai hùng, khí thế tại Quảng trường Ba Đình - 9

 

Hình ảnh đoàn diễu binh oai hùng, khí thế tại Quảng trường Ba Đình - 10

 

Hình ảnh đoàn diễu binh oai hùng, khí thế tại Quảng trường Ba Đình - 11

 

Hình ảnh đoàn diễu binh oai hùng, khí thế tại Quảng trường Ba Đình - 12

 

Hình ảnh đoàn diễu binh oai hùng, khí thế tại Quảng trường Ba Đình - 13

 

Hình ảnh đoàn diễu binh oai hùng, khí thế tại Quảng trường Ba Đình - 14

 

Hình ảnh đoàn diễu binh oai hùng, khí thế tại Quảng trường Ba Đình - 15

 

Hình ảnh đoàn diễu binh oai hùng, khí thế tại Quảng trường Ba Đình - 16

 

Hình ảnh đoàn diễu binh oai hùng, khí thế tại Quảng trường Ba Đình - 17

 

Hình ảnh đoàn diễu binh oai hùng, khí thế tại Quảng trường Ba Đình - 18

 

 

Hình ảnh đoàn diễu binh oai hùng, khí thế tại Quảng trường Ba Đình - 19

 

Hình ảnh đoàn diễu binh oai hùng, khí thế tại Quảng trường Ba Đình - 20

 

Hình ảnh đoàn diễu binh oai hùng, khí thế tại Quảng trường Ba Đình - 21

 

Hình ảnh đoàn diễu binh oai hùng, khí thế tại Quảng trường Ba Đình - 22

 

Hình ảnh đoàn diễu binh oai hùng, khí thế tại Quảng trường Ba Đình - 23

 

Hình ảnh đoàn diễu binh oai hùng, khí thế tại Quảng trường Ba Đình - 24

 

Hình ảnh đoàn diễu binh oai hùng, khí thế tại Quảng trường Ba Đình - 25

Đoàn diễu binh - diễu hành tiến qua lễ đài

 

Hữu Nghị

Tin liên quan

Mới nhất