Huy động sức mạnh tổng hợp trong xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam

Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam là đội quân cách mạng đặt dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng Cộng sản Việt Nam, đội quân đó từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu, hy sinh.
>>Thành tựu 30 năm thực hiện Ngày hội Quốc phòng toàn dân

Huy động sức mạnh tổng hợp trong xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam - 1

Hải quân nhân dân Việt Nam huấn luyện hiệp đồng quân binh chủng. Ảnh minh họa. Nguồn: baohaiquan

 

Trong những thập niên gần đây, các cuộc chiến tranh diễn ra trên thế giới đều là chiến tranh bằng vũ khí, phương tiện công nghệ cao. Nhận thức rất rõ điều đó, Đại hội XII của Đảng xác định: “Xây dựng QĐND và Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, có số lượng hợp lý, với chất lượng tổng hợp và sức chiến đấu cao". Chủ trương chỉ đạo chiến lược này cần được mọi cấp, mọi ngành nhận thức đầy đủ, quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện mạnh mẽ trên thực tiễn.

Mỗi chúng ta đều hiểu rằng, QĐND Việt Nam là đội quân của dân, do dân và vì dân, đội quân đó mang bản chất giai cấp công nhân, giai cấp đại diện cho nền sản xuất tiên tiến, hiện đại của nhân loại. Lẽ đương nhiên, QĐND Việt Nam phải được xây dựng bằng sức mạnh tổng hợp của toàn Đảng, toàn dân và sự giúp đỡ của bạn bè quốc tế. Cần nhận thức sâu sắc rằng, sức mạnh tổng hợp được cấu thành bởi nhiều yếu tố, bao gồm sức mạnh vật chất, sức mạnh tinh thần, sức mạnh của quốc gia, dân tộc và sức mạnh của thời đại. Sức mạnh tổng hợp tồn tại một cách khách quan vốn có, nhưng việc huy động sức mạnh tổng hợp phụ thuộc vào ý chí chủ quan, vào chủ trương, đường lối, quan điểm của từng giai cấp, chế độ, trong các giai đoạn lịch sử khác nhau. Ông cha ta rất chú trọng huy động sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc để đánh bại các đội quân xâm lược to lớn, tàn bạo dù chúng từ đâu đến, giữ vững độc lập dân tộc. Kế thừa những truyền thống oai hùng của dân tộc, Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nâng lên tầm cao mới về huy động sức mạnh tổng hợp trong công cuộc kháng chiến, đánh đuổi quân xâm lược giành độc lập, tự do cho dân tộc, trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, trong xây dựng QĐND Việt Nam anh hùng. Trong thời đại Cách mạng công nghiệp 4.0 hiện nay, đòi  hỏi QĐND Việt Nam phải tiến lên chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại thì mới có thể đáp ứng với yêu cầu của nhiệm vụ BVTQ Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Sự đầu tư cho quá trình này đòi hỏi phải có sự đóng góp của mọi cấp, mọi ngành và của toàn dân tộc, kết hợp với sự giúp đỡ của bạn bè quốc tế. Vì vậy, việc huy động sức mạnh tổng hợp xây dựng QĐND Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại là vấn đề vừa hết sức cấp bách, vừa cơ bản, lâu dài.

Muốn huy động được sức mạnh tổng hợp xây dựng QĐND Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại trước hết phải thống nhất về nhận thức trong toàn Đảng, toàn dân. Vì vậy, cần tăng cường các biện pháp tuyên truyền, giáo dục cho toàn Đảng, toàn dân nhận thức rõ, xây dựng QĐND Việt Nam là quyền lợi và nghĩa vụ của mọi người dân Việt Nam. Công tác tuyên truyền, giáo dục nếu làm tốt sẽ giúp mọi người dân hiểu được quyền lợi và nghĩa vụ của mình trong xây dựng quân đội để họ tự giác đóng góp, xây dựng. Đồng thời, tạo ra sự đồng thuận cao của toàn Đảng, toàn dân và huy động được sức mạnh tổng hợp cho quá trình xây dựng QĐND Việt Nam. Vì vậy, phải tích cực tuyên truyền, giáo dục về bản chất cách mạng, truyền thống vẻ vang của QĐND Việt Nam cho mọi cán bộ, đảng viên và nhân dân, làm tăng niềm tin yêu và sự tự hào của toàn Đảng, toàn dân đối với QĐND Việt Nam anh hùng. Đồng thời phải tuyên truyền để mọi cán bộ, đảng viên và nhân dân thấy rõ âm mưu thâm độc, xảo quyệt của các thế lực thù địch nhằm thực hiện "phi chính trị hóa" quân đội, để toàn dân nâng cao cảnh giác cách mạng, không nghe và tin theo luận điệu của thế lực thù địch, cơ hội.

Chúng ta cũng phải tập trung huy động mọi tiềm năng về kinh tế, khoa học-công nghệ (KHCN) của quốc gia và quốc tế để xây dựng quân đội. Theo đó, Đảng, Nhà nước cần xây dựng các chủ trương, chính sách, pháp luật phù hợp nhằm huy động tiềm lực, nội lực nền kinh tế, KHCN hiện có của đất nước, kết hợp chặt chẽ kinh tế với quốc phòng, quốc phòng với kinh tế, phục vụ nhiệm vụ xây dựng quân đội, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, bảo đảm cho QĐND có số lượng hợp lý, với chất lượng tổng hợp và sức chiến đấu cao, nền quốc phòng toàn dân ngày càng vững chắc. Đồng thời phải tăng cường hợp tác quốc tế về quốc phòng với các nước trong khu vực và trên thế giới nhằm tiếp thu những thành tựu KHCN hiện đại, góp phần thực hiện mục tiêu từng bước hiện đại hóa quân đội. Cần phải đa phương hóa, đa dạng hóa các hoạt động mua sắm vũ khí, phương tiện hiện đại của thế giới; tích cực, chủ động cải tiến kỹ thuật-công nghệ phù hợp với nhiệm vụ, nghệ thuật tác chiến của ta. Trong những năm gần đây, thông qua hoạt động hội nhập về quốc phòng, chúng ta đã có điều kiện tiếp nhận nhiều trang bị, phương tiện hiện đại của các nước trên thế giới... phục vụ cho các hoạt động Gìn giữ hòa bình, xử lý các vấn đề về an ninh phi truyền thống và bảo vệ chủ quyền biển, đảo quốc gia. Có thể coi đây là một kênh quan trọng để huy động các nguồn lực quốc tế góp phần xây dựng QĐND Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.

Trước mắt, các cơ quan chức năng cần tham mưu với trên tích cực, chủ động tham gia với trách nhiệm cao các cơ chế hợp tác về quốc phòng khu vực ASEAN (ADMM) và ASEAN mở rộng (ADMM+). Đồng thời tích cực, chủ động tham gia các hoạt động Gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc để vừa nâng cao trình độ về chuyên môn nghiệp vụ, kỹ thuật-công nghệ các nội dung mà Quân đội ta tham gia, nâng cao trình độ ngoại ngữ, giao tiếp quốc tế cho cán bộ, chiến sĩ, vừa tô đẹp thêm hình ảnh QĐND Việt Nam trong mắt bạn bè thế giới...  

Huy động sức mạnh tổng hợp xây dựng QĐND Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại là một đòi hỏi vừa cấp bách, vừa cơ bản, lâu dài. Các giải pháp nêu trên có mối quan hệ nhân quả, tạo thành một chỉnh thể thống nhất, nếu được thực hiện đồng bộ, nhất quán, chắc chắn sẽ mang lại hiệu quả thiết thực cho quá trình huy động sức mạnh tổng hợp của đất nước và thời đại xây dựng Quân đội ta ngày càng hùng mạnh.

Theo PGS, TS HOÀNG MINH THẢO

Báo Quân đội Nhân dân

MỚI NHẤT
Bối cảnh ra đời Ngày hội Quốc phòng toàn dân
Bối cảnh ra đời Ngày hội Quốc phòng toàn dân

(Dân trí) - Xuất phát từ vai trò của công tác tuyên truyền toàn dân tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, đồng thời thể theo nguyện vọng của quân và dân cả nước, ngày 17/10/1989, Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa VI đã ra Chỉ thị số 381-CT/TW quyết định lấy ngày 22 tháng 12 - Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam là Ngày hội Quốc phòng toàn dân.

Thứ tư, 18/12/2019 - 08:00

TP Hạ Long sẽ là đô thị loại 1 trực thuộc tỉnh lớn nhất nước
TP Hạ Long sẽ là đô thị loại 1 trực thuộc tỉnh lớn nhất nước

(Dân trí) - Sáng 17/12, tại phiên họp thứ 40, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019-2021 và thành lập một số đơn vị hành chính đô thị của các tỉnh: Hòa Bình, Hà Giang, Phú Thọ, Hà Nam, Quảng Ninh, Nghệ An, Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế, Lâm Đồng, Đồng Tháp, Long An và Đắk Nông.

Thứ ba, 17/12/2019 - 06:51

Quảng Nam: Thanh tra kết luận hàng trăm cá nhân và tập thể sai phạm
Quảng Nam: Thanh tra kết luận hàng trăm cá nhân và tập thể sai phạm

(Dân trí) - Qua thanh tra, tổng số tiền sai phạm được phát hiện lên đến hơn 123 tỉ đồng, kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm và xử lý hành chính 189 tập thể và 122 cá nhân.

Thứ ba, 17/12/2019 - 06:42

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội kiến Chủ tịch Quốc hội Myanmar
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội kiến Chủ tịch Quốc hội Myanmar

(Dân trí) - Chiều 17/12, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã hội kiến Chủ tịch Quốc hội Myanmar T. Khun Myat.

Thứ ba, 17/12/2019 - 04:49

Nguyên Giám đốc Sở LĐ-TB&XH được bầu làm Phó Chủ tịch tỉnh Hải Dương
Nguyên Giám đốc Sở LĐ-TB&XH được bầu làm Phó Chủ tịch tỉnh Hải Dương

(Dân trí) - Ông Lưu Văn Bản - Bí thư Thành ủy Chí Linh (Hải Dương) vừa được HĐND tỉnh bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021. Trước đó, ông Bản từng bị kỷ luật trong vụ "một sở có 46 biên chế trong đó 44 người là lãnh đạo".

Thứ ba, 17/12/2019 - 02:31

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc hội kiến Tổng thống Myanmar
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc hội kiến Tổng thống Myanmar

(Dân trí) - Sáng 17/12, sau lễ đón chính thức được tổ chức trọng thể tại Phủ Tổng thống Myanmar, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc hội kiến với Tổng thống Myanmar U Win Myint.

Thứ ba, 17/12/2019 - 01:56

Tăng thẩm quyền Thủ tướng, thêm công cụ xử lý cán bộ bị kỷ luật
Tăng thẩm quyền Thủ tướng, thêm công cụ xử lý cán bộ bị kỷ luật

(Dân trí) - Từ 1/7/2020, hàng loạt chính sách pháp luật mới chính thức có hiệu lực thi hành…

Thứ ba, 17/12/2019 - 07:31

Quân đội phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh
Quân đội phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh

(Dân trí) - Xây dựng nền quốc phòng toàn dân là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, trong đó Quân đội nhân dân là nòng cốt,...

Thứ ba, 17/12/2019 - 07:24

Đầu tư lớn vào khu kinh tế biển đặc biệt sẽ được cư trú đến 10 năm
Đầu tư lớn vào khu kinh tế biển đặc biệt sẽ được cư trú đến 10 năm

(Dân trí) - Đây là chính sách mới nhất được Quốc hội quyết định khi thông qua luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam. Theo đó, khu kinh tế biển duy nhất đảm bảo đủ điều kiện để áp dụng chính sách này là Phú Quốc.

Thứ ba, 17/12/2019 - 07:22

Bộ trưởng Lao động: “Lương của tôi chuyển thẳng vợ kiểm soát càng tốt!”
Bộ trưởng Lao động: “Lương của tôi chuyển thẳng vợ kiểm soát càng tốt!”

(Dân trí) - Bộ trưởng LĐ,TB&XH Đào Ngọc Dung phân tích, việc lương của chồng chuyển thẳng vào tài khoản của vợ là hoàn toàn hợp pháp, nếu có sự thỏa thuận.

Thứ hai, 16/12/2019 - 07:58

Từ 2021, kỳ nghỉ Quốc khánh chính thức kéo dài thêm 1 ngày
Từ 2021, kỳ nghỉ Quốc khánh chính thức kéo dài thêm 1 ngày

(Dân trí) - Bộ trưởng Lao động, Thương binh & Xã hội (LĐ,TB&XH) Đào Ngọc Dung cho biết, Bộ luật Lao động 2019 bổ sung thêm 1 ngày nghỉ lễ liền kề trước hoặc sau ngày Quốc khánh 2/9. Quy định chính thức có hiệu lực từ năm 2021.

Thứ hai, 16/12/2019 - 04:43

Bộ trưởng gửi thư kêu gọi người dân mở tài khoản làm thủ tục công trực tuyến
Bộ trưởng gửi thư kêu gọi người dân mở tài khoản làm thủ tục công trực tuyến

(Dân trí) - Sau 4 ngày khai trương Cổng dịch vụ công quốc gia, đã có 2,3 triệu người truy cập, gần 1.400 hồ sơ thủ tục hành chính được xử lý trên Cổng. Khuyến khích việc sử dụng công cụ này, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng vừa có thư ngỏ gửi đến cá nhân, tổ chức và cộng đồng doanh nghiệp….

Thứ hai, 16/12/2019 - 04:27

ĐÁNG QUAN TÂM
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự kỷ niệm 120 năm thành lập huyện Đại Lộc
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự kỷ niệm 120 năm thành lập huyện Đại Lộc

(Dân trí) - Tối 14/12, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 120 năm thành lập huyện Đại Lộc (1899 - 2019). Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và lãnh đạo một số Bộ, ngành Trung ương đã về dự.

Chủ nhật, 15/12/2019 - 08:04

Thanh Hóa dành 173 tỷ đồng hỗ trợ cán bộ cấp xã, người hoạt động không chuyên trách
Thanh Hóa dành 173 tỷ đồng hỗ trợ cán bộ cấp xã, người hoạt động không chuyên trách

(Dân trí) - Tỉnh Thanh Hóa sẽ bố trí nguồn kinh phí 173 tỷ đồng thực hiện chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách, chủ tịch hội đặc thù cấp xã, người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố.

Thứ bảy, 14/12/2019 - 02:07

Món quà đặc biệt Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh tặng Thượng Nghị sĩ Mỹ
Món quà đặc biệt Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh tặng Thượng Nghị sĩ Mỹ

(Dân trí) - Trong khuôn khổ đối thoại chính sách quốc phòng Việt Nam - Hoa Kỳ 2019 diễn ra tại Washington, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh đã tới chào Thượng Nghị sĩ Mỹ Patrick Leahy và tặng ngài Thượng Nghị sĩ một món quà đặc biệt: Một hộp đất đã được tẩy độc dioxin từ Sân bay Đà Nẵng.

Thứ bảy, 14/12/2019 - 08:55

Xây dựng dân quân tự vệ vững mạnh, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
Xây dựng dân quân tự vệ vững mạnh, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

(Dân trí) - Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ (DQTV) vững mạnh, rộng khắp, nâng cao chất lượng tổng hợp và khả năng sẵn sàng chiến đấu cao, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân,... đáp ứng với yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, là nhiệm vụ hết sức quan trọng.

Thứ bảy, 14/12/2019 - 08:27

Chủ tịch MTTQ Việt Nam chúc mừng Giáng sinh Giáo phận Ban Mê Thuột
Chủ tịch MTTQ Việt Nam chúc mừng Giáng sinh Giáo phận Ban Mê Thuột

(Dân trí) - Ngày 13/12, ông Trần Thanh Mẫn – Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam cùng đoàn công tác Trung ương đã có chuyến thăm và chúc mừng lễ Giáng sinh đến linh mục, tu sĩ, đồng bào giáo dân Giáo phận Ban Mê Thuột (tỉnh Đắk Lắk).

Thứ sáu, 13/12/2019 - 03:13

Thái Bình bầu bổ sung Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Thái Bình bầu bổ sung Phó Chủ tịch UBND tỉnh

(Dân trí) - Tại kỳ họp HĐND tỉnh Thái Bình khóa XVI đã bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Thứ sáu, 13/12/2019 - 02:23

Hà Tĩnh: Có biểu hiện nể nang, ngại va chạm khi tinh giản biên chế
Hà Tĩnh: Có biểu hiện nể nang, ngại va chạm khi tinh giản biên chế

(Dân trí) - Thực hiện kế hoạch tinh giản biên chế năm 2019, đến nay Hà Tĩnh đã giảm được 2.385 công chức hành chính và viên chức các đơn vị sự nghiệp so với năm 2018.

Thứ sáu, 13/12/2019 - 01:10

Bộ trưởng Mai Tiến Dũng: Sai thì nhận lỗi đi, đừng đổ tội văn thư, đánh máy!
Bộ trưởng Mai Tiến Dũng: Sai thì nhận lỗi đi, đừng đổ tội văn thư, đánh máy!

(Dân trí) - Chỉ rõ "lỗi" một văn bản trình mà không rõ thời hạn, Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng, Tổ trưởng Tổ công tác của Thủ tướng yêu cầu cơ quan trình nhận lỗi, không "đổ tội" cho văn thư, đánh máy...

Thứ sáu, 13/12/2019 - 11:22

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hội kiến Tổng thống Cộng hòa Belarus
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hội kiến Tổng thống Cộng hòa Belarus

(Dân trí) - Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Belarus, ngày 12/12, Chủ tịch Nguyễn Thị Kim Ngân đã hội kiến với Tổng thống Cộng hòa Belarus Alexander Lukashenko.

Thứ sáu, 13/12/2019 - 09:42

Bí thư Nguyễn Thiện Nhân: Cán bộ phải bức xúc cùng những bức xúc của dân!
Bí thư Nguyễn Thiện Nhân: Cán bộ phải bức xúc cùng những bức xúc của dân!

(Dân trí) - Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân cho rằng, cán bộ, đảng viên phải bức xúc với những bức xúc của người dân. "Nếu người dân có nhu cầu nhà ở chính đáng mà chúng ta chưa đáp ứng được thì phải suy nghĩ làm thế nào để đáp ứng", ông Nhân nói.

Thứ sáu, 13/12/2019 - 09:23

Kiểm điểm 47 tập thể, cá nhân yếu kém trong quản lý đất nông lâm trường
Kiểm điểm 47 tập thể, cá nhân yếu kém trong quản lý đất nông lâm trường

(Dân trí) - Liên quan đến những hạn chế, yếu kém trong quản lý, sử dụng đất có nguồn gốc từ nông, lâm trường (N-LT), có 24 tập thể và 23 cá nhân tại Thanh Hóa bị kiểm điểm với hình thức rút kinh nghiệm sâu sắc.

Thứ năm, 12/12/2019 - 10:30

Thành ủy Tam Kỳ bầu Bí thư mới thay ông Nguyễn Văn Lúa
Thành ủy Tam Kỳ bầu Bí thư mới thay ông Nguyễn Văn Lúa

(Dân trí) - Ngày 12/12, Hội nghị lần thứ 20, Thành ủy Tam Kỳ, Quảng Nam đã bầu ông Nguyễn Hồng Quang, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP giữ chức Bí thư Thành ủy Tam Kỳ. Ông Quang thay ông Nguyễn Văn Lúa đã xin nghỉ hưu trước 2 tháng.

Thứ năm, 12/12/2019 - 08:41