Thứ sáu, 05/01/2018 - 20:02

Quảng Trị:

Hủy quyết định kỷ luật với cán bộ sinh con thứ ba

Dân trí

Tỉnh Quảng Trị sẽ chấm dứt việc xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động vi phạm chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình từ ngày 7/1/2018.

Quyết định số 41/2017/QĐ-UBND vừa được UBND tỉnh Quảng Trị ban hành sẽ hủy bỏ quyết định số 40/2014/QĐ-UBND được ban hành từ năm 2014. Lý do hủy bỏ được nhấn mạnh, các căn cứ pháp lý để thực hiện Quyết định 40 không còn phù hợp với quy định mới.


Quyết định này hủy bỏ quyết định về xử lý kỷ luật cán bộ sinh con thứ 3 đã ban hành trước đó

Quyết định này hủy bỏ quyết định về xử lý kỷ luật cán bộ sinh con thứ 3 đã ban hành trước đó

Trong Quyết định 40/2014/QĐ-UBND có nội dung “Ban hành quy định về xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp vi phạm chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình”.

Theo quyết định này, những đối tượng nêu trên sẽ bị xử lý kỷ luật với các hình thức khiển trách, cảnh cáo, cách chức, buộc thôi việc nếu vi phạm các quy định sau: Vi phạm chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình về quy định mỗi cặp vợ chồng chỉ sinh từ một đến hai con; Cản trở, cưỡng bức thực hiện kế hoạch hóa gia đình. Tham gia các hoạt động xét nghiệm, chuẩn đoán để xác định giới tính thai nhi trái quy định; Sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, cung cấp phương tiện tránh thai giả, không bảo đảm tiêu chuẩn chất lượng, quá hạn sử dụng hoặc chưa được phép lưu hành và sử dụng tại Việt Nam; Khai báo hoặc xin xác nhận không trung thực về tình trạng sức khỏe của vợ (chồng), con để thực hiện không đúng quy định hoặc để trốn tránh không bị xử lý do vi phạm chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình; Gian dối trong việc cho con đẻ hoặc nhận nuôi con nuôi mà thực chất là con đẻ nhằm cố tình sinh thêm con ngoài quy định.

Đ. Đức