Chủ nhật, 14/06/2020 - 01:31

Cà Mau:

Huyện xử nhẹ sai phạm của cấp dưới, tỉnh yêu cầu xử lý lại

Dân trí

Cấp dưới có nhiều sai phạm nhưng Chủ tịch UBND huyện Thới Bình (tỉnh Cà Mau) chỉ đạo tổ chức rút kinh nghiệm. UBND tỉnh Cà Mau cho rằng, việc xử lý này là chưa phù hợp.

Ngày 13/6, theo nguồn tin của PV Dân trí, UBND tỉnh Cà Mau vừa có chỉ đạo UBND huyện Thới Bình về việc kiểm tra, xử lý những phản ánh tại Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện Thới Bình.

Huyện xử nhẹ sai phạm của cấp dưới, tỉnh yêu cầu xử lý lại - 1

UBND huyện Thới Bình xử lý tổ chức rút kinh nghiệm đối với lãnh đạo Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện, nhưng UBND tỉnh Cà Mau cho rằng chưa phù hợp.

Theo UBND tỉnh Cà Mau, trước đó, Chủ tịch UBND huyện Thới Bình có kết luận kiểm tra nội dung tố cáo liên quan đến Trung tâm Văn hóa – Thể thao huyện Thới Bình. Kết luận kiểm tra đã xác định một số nội dung trong báo cáo ngày 25/2 của UBND huyện Thới Bình là chưa đúng.

Trong báo cáo có nội dung xác định việc ông Nguyễn Bá Nhẫn (Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện Thới Bình) cho Điện lực thuê trụ sở và sử dụng tiền cho thuê để nộp khắc phục hậu quả thanh tra... là tố cáo sai. Ngoài ra, báo cáo cũng đã làm rõ thêm một số vấn đề liên quan khác.

Tuy nhiên, UBND tỉnh Cà Mau cho rằng, kết luận kiểm tra của Chủ tịch UBND huyện Thới Bình còn chưa xác định cụ thể, chỉ đạo xử lý toàn diện sự việc.

Cụ thể, huyện chưa chỉ đạo nộp trả lại hơn 1,8 triệu đồng đã chiếm dụng của công đoàn để nộp khắc phục thanh tra; chưa xác định thời hạn buộc ông Nguyễn Bá Nhẫn nộp lại 32,6 triệu đồng chiếm dụng tiền nộp khắc phục hậu quả sau thanh tra để chi trả lương hợp đồng lao động; chưa tổ chức công khai kết quả giải quyết theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

Sai phạm của ông Nguyễn Nhật Bằng - Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin huyện Thới Bình: Chiếm dụng tiền Trung tâm cho thuê trụ sở 60 triệu đồng, tiền công đoàn hơn 1,8 triệu đồng để nộp khắc phục sau thanh tra; không thu hồi hơn 29,2 triệu đồng của 7 cá nhân nộp ngân sách theo kết luận thanh tra; không trung thực trong việc cho Điện lực thuê trụ sở;…

Còn sai phạm của ông Nguyễn Bá Nhẫn - Giám đốc Trung tâm Văn hóa – Thể thao huyện Thới Bình: Không trung thực trong việc cho Điện lực thuê trụ sở; để ông Bằng sử dụng nguồn thu từ cho thuê trụ sở của đơn vị nộp khắc phục sau thanh tra; chỉ đạo chiếm dụng 32,6 triệu đồng tiền nộp khắc phục sau thanh tra để trả lương hợp đồng lao động; không chấp hành chỉ đạo của cấp trên về việc chấm dứt hợp đồng lao động làm chuyên môn nghiệp vụ;…

Với những sai phạm nêu trên, theo UBND tỉnh Cà Mau, Chủ tịch UBND huyện Thới Bình chỉ đạo tổ chức rút kinh nghiệm là chưa phù hợp với tính chất, mức độ và hậu quả sai phạm.

Do đó, Chủ tịch tỉnh Cà Mau yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Thới Bình nghiêm túc rút kinh nghiệm trong việc xử lý sai phạm này.

Chủ tịch Cà Mau yêu cầu UBND huyện chỉ đạo thu hồi, nộp toàn bộ tiền sai phạm đã xác định tại kết luận thanh tra vào ngân sách nhà nước, quỹ công đoàn theo đúng quy định (trong đó, cần xác định cụ thể người nộp, thời hạn và số tiền nộp; xử lý trách nhiệm nếu không thực hiện).

Kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm, xử lý nghiêm đối với cán bộ, công chức có liên quan đến việc kiểm tra, xác minh, tham mưu báo cáo ngày 25/2 của UBND huyện Thới Bình không đầy đủ, chính xác, có thể gây bức xúc, ảnh hưởng đến niềm tin của cán bộ, công chức và nhân dân đối với UBND, Chủ tịch UBND.

Tổ chức kiểm điểm, xử lý nghiêm đối với ông Nguyễn Nhật Bằng và ông Nguyễn Bá Nhẫn, do đã có các sai phạm nêu trên; sau khi giải quyết cần phải công khai và báo cáo về UBND tỉnh trước ngày 30/6.

Huỳnh Hải