Thứ sáu, 08/05/2020 - 16:35

Không bổ sung hình thức khen thưởng “Huân chương Vì cộng đồng”

Dân trí

Bộ Nội vụ đề nghị không bổ sung hình thức khen thưởng “Huân chương Vì cộng đồng” để khen thưởng các cá nhân, tổ chức có thành tích trong công tác xã hội từ thiện.

Theo hồ sơ dự án Luật Thi đua - Khen thưởng (sửa đổi) đang được Bộ Tư pháp thẩm định, việc bổ sung hình thức “Huân chương Vì cộng đồng” để khen thưởng các cá nhân, tổ chức có thành tích trong công tác xã hội từ thiện đang có 2 loại ý kiến khác nhau.

Ý kiến thứ nhất đề nghị không bổ sung vào luật vì sẽ làm tăng thêm hình thức khen thưởng, chưa phù hợp với chủ trương giảm bớt hình thức khen thưởng cấp Nhà nước.

Ý kiến thứ hai đồng ý bổ sung vào luật “Huân chương Vì cộng đồng” thay cho việc tặng thưởng Huân chương Lao động cho các cá nhân, tổ chức có thành tích trong công tác xã hội từ thiện như hiện nay. Điều này có ý nghĩa biểu dương, tôn vinh, đồng thời cũng không làm phát sinh thêm về số lượng huân chương khen thưởng hàng năm.

Không bổ sung hình thức khen thưởng “Huân chương Vì cộng đồng” - 1

Một hoạt động tôn vinh những tấm lòng nhân ái (Ảnh minh họa).

Cơ quan soạn thảo dự luật là Bộ Nội vụ đã tiến hành xin ý kiến của các bộ ngành, địa phương và đa số chưa thống nhất với việc bổ sung hình thức khen thưởng “Huân chương Vì cộng đồng”.

“Từ cơ sở thực tiễn và ý kiến góp ý tại các hội thảo, Bộ Nội vụ đã nghiên cứu, tiếp thu và đề nghị không bổ sung hình thức khen thưởng này vì thực tế các cá nhân, tổ chức có thành tích trong công tác xã hội từ thiện đã được tặng thưởng “Huân chương Lao động” các hạng. Việc bổ sung thêm hình thức khen thưởng này sẽ làm tăng thêm hình thức khen thưởng, không phù hợp với chủ trương giảm bớt hình thức khen thưởng cấp Nhà nước”- Bộ Nội vụ cho hay.

Về khen thưởng Thanh niên xung phong

Một vấn đề khác cũng được Bộ Nội vụ đưa ra xin ý kiến của Chính phủ xung quanh việc bổ sung hình thức “Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang” để tặng thưởng cho đối tượng là Thanh niên xung phong hoàn thành nhiệm vụ các thời kỳ kháng chiến, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc theo Kết luận số 3257/2017 của Ban Bí thư.

Loại ý kiến thứ nhất đồng ý bổ sung hình thức khen thưởng này vào luật. Trong đó, Hội Cựu thanh niên xung phong có nguyện vọng thiết tha đề nghị có một hình thức khen thưởng huy chương tặng riêng cho Thanh niên xung phong có thời gian phục vụ tại ngũ trong thời kỳ kháng chiến để ghi nhận và làm kỷ niệm (khen thưởng đồng loạt cho Thanh niên xung phong có thời gian tại ngũ từ 2 năm trở lên, kể cả người đã hy sinh và từ trần trong thời kỳ kháng chiến, xây dựng và bảo vệ tổ quốc).

Theo báo cáo của Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam thì hiện nay còn khoảng trên 500.000 Cựu thanh niên xung phong.

Loại ý kiến thứ hai đề nghị không bổ sung hình thức “Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang” vào luật, vì cho rằng các cá nhân là Thanh niên xung phong có thời gian tham gia kháng chiến, phục vụ kháng chiến nếu đủ điều kiện theo quy định đã được khen thưởng Huân chương kháng chiến, Huy chương kháng chiến, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ theo Điều lệ khen thưởng kháng chiến. Trường hợp chưa đủ điều kiện tặng thưởng thì đã được tặng Bằng khen cấp bộ, cấp tỉnh. Do vậy, về cơ bản Thanh niên xung phong tham gia kháng chiến đã được Đảng, Nhà nước khen thưởng theo quy định.

Bộ Nội vụ đánh giá, nếu thực hiện theo đề nghị của Hội Cựu thanh niên xung phong vào luật thì sẽ dẫn tới việc khen trùng thành tích.

Hơn nữa, các đối tượng khác cũng tham gia kháng chiến như dân công hỏa tuyến, thanh niên, phụ nữ, dân vận, các đơn vị, tổ chức tham gia kháng chiến,.. cũng sẽ đề nghị một hình thức khen thưởng cho riêng lực lượng của mình.

Vì thế, cơ quan này đã tiến hành xin ý kiến các bộ ngành, địa phương. Kết quả, có 94/97 ý kiến thống nhất về việc không bổ sung hình thức khen thưởng “Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang” vào luật mà đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành nghị quyết cá biệt để quy định hình thức khen thưởng này.

Thế Kha