Thứ tư, 09/03/2016 - 00:15

Quảng Bình:

“Không đủ sức đảm trách được nhiệm vụ thì viết đơn xin từ chức”

Dân trí

"Kiên quyết sắp xếp, thay thế những cán bộ làm việc kém hiệu quả, yếu về năng lực và trách nhiệm, giải quyết công việc chậm trễ, trì trệ, sức ì lớn, làm việc ách tắc, nhũng nhiễu hoặc để cán bộ cấp dưới nhũng nhiễu, hiệu quả thấp, không hoàn thành nhiệm vụ đề ra, nhằm tạo sự chuyển biến tích cực, sức bật mới trong công tác cán bộ".

Đó là khẳng định của ông Hoàng Đăng Quang, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình trong Hội nghị quán triệt và ký cam kết về trách nhiệm của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, đơn vị do Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý, gồm 144 lãnh đạo đầu ngành, lãnh đạo các huyện thị, thành phố, diễn ra ngày 8/3.

Hội nghị nhằm nêu cao ý thức trách nhiệm quán triệt và thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công, xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống lành mạnh, có trình độ và năng lực chuyên môn cao, năng động sáng tạo, tận tụy phục vụ nhân dân, góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển chung của tỉnh.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình đã ban hành Quyết định số 01, quy định về trách nhiệm của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, đơn vị do Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Ký cam kết tại Hội nghị quán triệt và ký cam kết về trách nhiệm và xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu cơ quan, đơn vị
Ký cam kết tại Hội nghị quán triệt và ký cam kết về trách nhiệm và xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu cơ quan, đơn vị

Theo đó, một trong những nội dung quan trọng của quyết định 01 là: Người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu lãnh đạo cơ quan, đơn vị 1 năm hoạt động cầm chừng, không có chuyển biến tiến bộ so với năm trước hoặc thực hiện nhiệm vụ được giao chậm tiến độ nhiều lần, có hệ thống thì bị điều chuyển, bố trí công tác khác.

Cán bộ nào có biểu hiện cục bộ, bè phái, gây mất đoàn kết nội bộ, để gia đình, người thân tham gia những việc làm ảnh hưởng đến trách nhiệm cá nhân, được xác xác minh, kết luận đúng thì phải điều chuyển, bố trí công tác khác.

Cán bộ nào suy thoái về tư tưởng chính trị; vi phạm đạo đức, lối sống, thiếu ý thức tổ chức kỷ luật; vi phạm Điều lệ và các quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, bị xử lý kỷ luật, nhưng chưa đến mức cách chức, thì thực hiện quy định về từ chức, miễn nhiệm hoặc tiến hành điều chuyển, bố trí công tác khác.

Đối với những cán bộ trong năm không hoàn thành nhiệm vụ, giải quyết công việc chậm trễ, ách tắc, nhũng nhiễu, hoặc để cán bộ cấp dưới nhũng nhiễu, hiệu quả công việc thấp thì khuyến khích từ chức, hoặc miễn nhiệm chức vụ. Cán bộ không đủ sức đảm trách được nhiệm vụ thì cán bộ đó viết đơn xin từ chức.

Nếu những cán bộ không xin từ chức, Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ kiên quyết điều chuyển sang công tác khác để phù hợp với khả năng của cán bộ.

Nếu cán bộ nào hằng năm không thực hiện đúng cam kết sẽ chuyển sang làm việc khác. Hoặc, khi giao công việc cụ thể cho ngành, địa phương nhưng làm việc chậm trễ, trì trệ thì phải điều chuyển công việc đó cho người khác làm có hiệu quả cao hơn, nhanh hơn, nhằm đáp ứng kịp thời công việc chung của tỉnh.

Phát biểu tại hội nghị, ông Hoàng Đăng Quang, nhấn mạnh, đây là lần đầu tiên Ban thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quy định để làm cơ sở, căn cứ xem xét, xử lý trách nhiệm của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu trong việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao.

Chủ đề năm 2016 là “tăng cường xiết chặt kỷ cương, biến lời nói thành hành động”. Đây cũng là phương châm hành động xuyên suốt của nhiệm kỳ 2015- 2020, nhằm từng bước đem lại niềm tin cho nhân dân, khắc phục ngay những khuyết điểm, hạn chế. Qua đó nâng cao chất lượng lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành giải quyết công việc của đội ngũ cán bộ công chức, nhất là của những người đứng đầu, quyết tâm đẩy mạnh sự phát triển kinh tế - chính trị - xã hội của tỉnh Quảng Bình.

Đặng Tài