Thứ sáu, 04/09/2015 - 16:00

Không tái diễn sai phạm trong bổ nhiệm cán bộ ngành thanh tra

Dân trí

“Công tác bổ nhiệm cán bộ được chấn chỉnh ngay, kiên quyết không để tái diễn sai phạm. Công tác tuyển dụng công chức, viên chức được tiến hành thận trọng, chặt chẽ hơn. Chấm dứt việc cử cán bộ, công chức đi đào tạo, bồi dưỡng không đủ điều kiện, tiêu chuẩn và không có trong kế hoạch”

Đó là một trong những nội dung đáng chú ý vừa được Thanh tra Chính phủ nêu ra trong Báo cáo tổng kết một số điểm nổi bật trong công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng và xây dựng nội bộ nhiệm kỳ 2011-2015.

 

tru-so-ttcp-1441353699401
Trụ sở Thanh tra Chính phủ.

 

Trong 5 năm qua, toàn ngành thanh tra đã triển khai trên 37.390 cuộc thanh tra hành chính và trên 783.200 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành. Qua thanh tra đã chấn chỉnh quản lý, hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp luật trên nhiều lĩnh vực; phát hiện nhiều vi phạm về kinh tế với số tiền 208.540 tỷ đồng, trong đó đã kiến nghị thu hồi gần 119.400 tỷ đồng và 19.230 ha đất, lập biên bản, ban hành 945.900 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền trên 29.300 tỷ đồng, xử lý khác hơn 59.840 tỷ đồng.

Các cơ quan thanh tra cũng đã kiến nghị xử lý kỷ luật 6.460 tập thể, 22.700 cá nhân; chuyển cơ quan điều tra 297 vụ, 355 người. Trong đó, riêng Thanh tra Chính phủ ban hành 108 kết luận thanh tra, phát hiện vi phạm 74.550 tỷ đồng, 10.727 ha đất; kiến nghị thu hồi 22.676 tỷ đồng; kiến nghị kiểm điểm, xử lý tập thể, cá nhân vi phạm; chuyển cơ quan điều tra 48 vụ việc.

Riêng thanh tra, kiểm tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng đã tiến hành 13.584 cuộc tại 28.902 đơn vị (riêng từ năm 2013 đến nay đã tiến hành 6.986 cuộc, phát hiện 2.109 đơn vị vi phạm, kiến nghị xử lý 973 tổ chức, 1.101 cá nhân).

Thanh tra Chính phủ cho biết so với nhiệm kỳ trước, khiếu nại, tố cáo có xu hướng giảm. Các bộ, ngành, địa phương ngày càng quan tâm hơn đến đến việc chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Chính vì thế đã tập trung giải quyết khiếu nại, tố cáo, tỉ lệ đạt cao hơn so với trước, bình quân hàng năm đạt trên 86%. Quá trình giải quyết luôn coi trọng công tác đối thoại, hòa giải ở cơ sở.

Đáng chú ý, Thanh tra Chính phủ đánh giá công tác phát hiện và xử lý tham nhũng qua hoạt động thanh tra có chuyển biến tích cực. Cụ thể, qua thanh tra đã phát hiện 441 vụ (tăng 212 vụ so với nhiệm kỳ trước), 692 người có dấu hiệu tham nhũng với 769 tỷ đồng, 10 ha đất; kiến nghị thu hồi 745 tỷ đồng (tăng 637 tỷ đồng so với nhiệm kỳ trước); kiến nghị xử lý hành chính 23 tập thể, 596 cá nhân, xử lý trách nhiệm 157 người đứng đầu; chuyển cơ quan điều tra 162 vụ, 272 đối tượng.

“Công tác bổ nhiệm cán bộ được chấn chỉnh ngay, kiên quyết không để tái diễn sai phạm. Công tác tuyển dụng công chức, viên chức được tiến hành thận trọng, chặt chẽ hơn. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nhất là đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành thanh tra được đổi mới, nhiều nội dung mới được cập nhật, bổ sung. Chấm dứt việc cử cán bộ, công chức đi đào tạo, bồi dưỡng không đủ điều kiện, tiêu chuẩn và không có trong kế hoạch”- Thanh tra Chính phủ đánh giá về công tác xây dựng nội bộ trong 5 năm qua.

Bên cạnh nỗ lực khắc phục những hạn chế, yếu kém, ngành thanh tra đặt ra mục tiêu không ngừng đổi mới và nâng cao hiệu quả trong hoạt động thanh tra, làm cho hoạt động thanh tra thực sự là phương thức hữu hiệu, sắc bén trong việc phát hiện, xử lý tiêu cực, tham nhũng, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân...

Thế Kha