Thứ sáu, 01/03/2019 - 14:20

Khu công nghiệp Bàu Xéo được hưởng nhiều "ưu ái" (!)

Dân trí

Tổng cục Quản lý đất đai (Bộ Tài nguyên và Môi trường) vừa có thông báo Kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật trong quản lý, sử dụng đất tại Khu công nghiệp Bàu Xéo, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai do Công ty cổ phần Thống Nhất làm chủ đầu tư.

Hưởng nhiều “ưu ái”

Theo kết luận, 2 năm 2017-2018 Công ty cổ phần Thống Nhất chưa báo cáo UBND tỉnh Đồng Nai, Tổng cục Quản lý đất đai về diện tích đất cho thuê, cho thuê lại trong khu công nghiệp là thực hiện chưa nghiêm chỉnh quy định của Chính phủ.

Công ty chưa chuyển đủ số tiền 7,9 tỷ đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư là chưa thực hiện đúng quy định của Luật Đất đai và Nghị định 47/2014 của Chính phủ; chưa thực hiện đầu tư đối với phần diện tích cây xanh cách ly tập trung tại khu vực phía Bắc của dự án với diện tích khoảng 7,4 ha.

Việc cho 2 công ty thuê lại đất (Công ty TNHH Shing Mark ViNa và Công ty TNHH Pou Sung Việt Nam) với diện tích 300 ha từ năm 2004 đến 2007 khi chưa được Nhà nước cho thuê đất là thực hiện không đúng với quy định của Điều 5 Luật Đất đai. Tuy nhiên, UBND tỉnh Đồng Nai đã thực hiện truy thu tiền thuê đất đối với công ty từ năm 2004, như trường hợp đã có quyết định cho thuê đất.

Khu cong nghiep Bau Xeo.jpg

Khu công nghiệp Bàu Xéo, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai.

Đối với cơ quan quản lý nhà nước, Tổng cục Quản lý đất đai cho rằng việc lập, phê duyệt các phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư chỉ có nội dung xác định mức bồi thường, hỗ trợ cho từng đối tượng bị thu hồi mà không nêu cụ thể phần bố trí tái định cư, giá đất tính thu tiền sử dụng đất tái định cư là chưa phù hợp.

Các phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư được ký sau ngày 1/7/2014 không có nội dung về việc bố trí tái định cư là chưa thực hiện đúng Nghị định 47/2014.

Mặc dù đã có phương án bồi thường, hỗ trợ từ các năm 2004-2006 nhưng đến thời điểm thanh tra vẫn còn diện tích gần 19 ha đất chưa hoàn thành bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Tổng cục Quản lý đất đai cho rằng, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành quyết định về việc cho Công ty cổ phần Thống Nhất thuê đất để đầu tư xây dựng kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp Bàu Xéo, trong đó có nội dung về tính thời hạn sử dụng 50 năm kể từ ngày 29/12/2006 (theo Giấy chứng nhận đầu tư) và thời điểm tính tiền thuê đất lại từ ngày 8/1/2004 là chưa phù hợp quy định.

Bên cạnh đó, cơ quan tài nguyên môi trường không tổ chức thực hiện bàn giao đất ngoài thực địa với diện tích trên 294.000 m2 cho Công ty cổ phần Thống Nhất triển khai thực hiện dự án là chưa thực hiện đúng quy định của Chính phủ và Luật Đất đai.

Cơ quan chuyên môn của tỉnh Đồng Nai chưa kịp thời tham mưu xử lý đối với 2 tổ chức sử dụng đất thuê lại đất trong khu công nghiệp nhưng chưa đưa đất vào sử dụng: Công ty TNHH Ô tô Bắc Quang thuê lại đất của Công ty cổ phần Thống Nhất với diện tích gần 15.000 m2 và Công ty TNHH Hua Chi Việt Nam được UBND tỉnh Đồng Nai trực tiếp cho thuê 40.000 m2 đất.

Giải quyết dứt điểm các vi phạm

Tổng cục Quản lý đất đai kiến nghị Công ty cổ phần Thống Nhất chuyển số tiền bồi thường, hỗ trợ tái định cư trên 7,9 tỷ đồng cho Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Tràng Bom để thực hiện chi trả cho các hộ dân có đất bị thu hồi theo quy định của pháp luật.

Đồng thời tiếp tục phối hợp với UBND huyện Trảng Bom để thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng dứt điểm đối với phần diện tích còn lại của dự án.

UBND tỉnh Đồng Nai chỉ đạo cơ quan tài nguyên và môi trường cấp tỉnh và cấp huyện kiểm điểm, rút kinh nghiệm trong việc thực hiện trình tự, thủ tục về giao đất, cho thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất còn để để xảy ra các tồn tại, vi phạm.

Kiểm tra, xem xét để điều chỉnh giảm diện tích đất được cho thuê lại đã cấp cho Công ty TNHH Shing Mark ViNa và Công ty TNHH Pou Sung Việt Nam đối với diện tích trên 572.300 m2 đất hạ tầng kỹ thuật dùng chung trong khu công nghiệp.

Đặc biệt phải thực hiện việc kiểm tra, thanh tra và xử lý đối với trường hợp thuê đất, thuê lại đất trong khu công nghiệp nhưng không đưa đất vào sử dụng là Công ty TNHH Ô tô Bắc Quang và Công ty TNHH Hua Chi Việt Nam.

Thế Kha