Thứ hai, 20/07/2020 - 16:23

Kỷ luật cả dàn lãnh đạo TCty đầu tư, phát triển đường cao tốc Việt Nam

Dân trí

Phó Tổng Giám đốc TCTy đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) Lê Quang Hào bị khai trừ Đảng, Chủ tịch Hội đồng thành viên Mai Tuấn Anh, Tổng Giám đốc Trần Văn Tám bị cảnh cáo…

Trong 3 ngày 15 - 17/7/2020, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương (UBKT) đã họp kỳ 46 dưới sự chủ trì của ông Trần Cẩm Tú - Chủ nhiệm Ủy ban.

Tại kỳ họp, UBKT xem xét, kết luận về những sai phạm xảy ra tại Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) đã được đề cập tại kỳ họp thứ 44 của UBKT Trung ương.

Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm đã được kết luận, căn cứ quy định của Đảng về xử lý kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên, UBKT Trung ương quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Lê Quang Hào - Đảng ủy viên, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc.

Kỷ luật cả dàn lãnh đạo TCty đầu tư, phát triển đường cao tốc Việt Nam - 1

Khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Lê Quang Hào - Đảng ủy viên, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc.

UBKT Trung ương quyết định cảnh cáo ông Mai Tuấn Anh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Thành viên và ông Trần Văn Tám, Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tổng Công ty VEC.

Ngoài ra, cơ quan kiểm tra cao nhất của Đảng cũng kỷ luật với hình thức khiển trách ông Trần Quốc Việt - nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Chủ tịch Hội đồng Thành viên và ông Nguyễn Văn Nhi, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty VEC.

UBKT Trung ương yêu cầu Ban Thường vụ Đảng ủy Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp thi hành kỷ luật Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng Công ty VEC nhiệm kỳ 2015 – 2020 theo quy định.

Ban cán sự Đảng ủy Ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp chỉ đạo xử lý kỷ luật về hành chính và kịp thời bố trí công tác khác đối với ông Mai Tuấn Anh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Thành viên và ông Trần Văn Tám, Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Tổng Công ty VEC.

Thái Anh

Mới nhất