Thứ tư, 09/10/2019 - 12:18

Kỷ luật nguyên Chính ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai

Dân trí

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lào Cai vừa họp kỳ thứ 34 dưới sự chủ trì của ông Tăng Ngọc Phòng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lào Cai xem xét kỷ luật một số cán bộ chủ chốt ngành cấp tỉnh và cấp huyện theo quy định của Đảng.

Kỷ luật nguyên Chính ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai - 1

Phiên họp thứ 34 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lào Cai.

Cổng thông tin điện tử Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lào Cai cho biết tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lào Cai đã xem xét, kết luận một số nội dung sau:

- Xem xét, thi hành kỷ luật bằng hình thức “Khiển trách” đối với Đại tá Lương Văn Sơn - nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Chính ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai, hiện giữ chức Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Lào Cai và Đại tá Trần Ngọc Sơn - nguyên Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng  tỉnh Lào Cai; do có vi phạm trong quá trình triển khai thực hiện Dự án “Khu nhà ở gia đình Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai”.

- Xem xét, kết luận giải quyết tố cáo đối với ông Đinh Trọng Khôi - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện Mường Khương; bà Ninh Thị Kim Thảo - đảng viên chi bộ Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Mường Khương, do có biểu hiện suy thoái đạo đức, lối sống theo quy định của Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XII ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng đến mức phải xem xét xử lý kỷ luật theo quy định của Đảng.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lào Cai đã yêu cầu Ban Thường vụ Huyện ủy Mường Khương chỉ đạo các tổ chức đảng có liên quan xem xét, xử lý kỷ luật theo quy định.

- Xem xét, thi hành kỷ luật bằng hình thức “Khiển trách” đối với ông Lê Ngọc Dương - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lào Cai do có sai phạm liên quan đến thực hiện Dự án nhà hàng, khách sạn của Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Lilama. 

Tuy nhiên, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy không ban hành quyết định do hết thời hiệu theo Quy định 102-QĐ/TW ngày 15/11/2017 của Bộ Chính trị quy định về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm. 

Phạm Ngọc Triển