Thứ hai, 22/04/2019 - 14:02

Lập 4 đoàn kiểm tra về quản lý chất thải rắn trên cả nước

Dân trí

Tổng cục Môi trường vừa cho biết sẽ thành lập 4 đoàn kiểm tra, đánh giá công tác quản lý chất thải rắn trên phạm vi cả nước với sự tham gia của Bộ Tài nguyên và Môi trường, UBND và các Sở Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Tài chính của các địa phương, các chuyên gia, nhà khoa học liên quan.

Lập 4 đoàn kiểm tra về quản lý chất thải rắn trên cả nước - 1

Ông Nguyễn Văn Tài - Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường chủ trì cuộc họp mới đây.

Theo ông Nguyễn Thượng Hiền - Vụ trưởng Vụ Quản lý chất thải (Tổng cục Môi trường), trong công tác đánh giá quản lý nhà nước đối với chất thải rắn sinh hoạt cần làm rõ việc địa phương có ban hành quy hoạch hay không; nếu có thì cần làm rõ nội dung quy hoạch, công nghệ xử lý, thực tế triển khai quy hoạch như thế nào và có đúng theo nội dung được duyệt.

Trong khi đó, ông Hoàng Văn Thức - Phó tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường cho rằng, để triển khai tốt hoạt động đánh giá công tác quản lý chất thải rắn trên phạm vi cả nước, cần xây dựng đề cương khung báo cáo để gửi các địa phương. Xây dựng tài liệu hướng dẫn cụ thể, mẫu phiếu điều tra/bảng hỏi có một số số liệu cần thiết, làm rõ hiện trạng của các tỉnh về tình hình phát sinh chất thải rắn sinh hoạt như số lượng cơ sở xử lý, mô hình quản lý… để có bức tranh chung.

Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường Nguyễn Văn Tài yêu cầu các đoàn kiểm tra làm việc với toàn bộ 63 tỉnh, thành phố theo đúng chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Các đoàn sẽ kiểm tra, lấy mẫu đối với 51 cơ sở đã có tên trong danh mục đã được Bộ duyệt, các cơ sở khác trên địa bàn thì giao cho Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện kiểm tra, đánh giá.

Đối với việc phát hiện vi phạm trong quá trình kiểm tra, các đối tượng đánh giá sẽ được tổng hợp, báo cáo. Báo cáo làm việc của đoàn phải theo mẫu chung để thuận tiện cho công tác tổng hợp, báo cáo lãnh đạo Bộ.

Ông Tài yêu cầu các đơn vị được phân công nhanh chóng rà soát, hoàn thiện kế hoạch, dự thảo công văn gửi các địa phương để trình báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Thế Kha