Thứ tư, 27/07/2016 - 15:38

Lắp đặt trạm kiểm định giám sát nguồn thải tại Formosa

Dân trí

Để đảm bảo độ chính xác của việc kiểm tra, giám sát chặt chẽ các nguồn thải của Công ty TNHH Gang thép Hưng nghiệp Formosa Hà Tĩnh, hôm qua (26/7), đoàn công tác thuộc Tổng cục Môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường) đã đưa các thiết bị hiện đại vào thanh tra kiểm tra, giám sát hoạt động bảo vệ môi trường tại Formosa và tiến hành lắp đặt trạm kiểm định môi trường di động.

Trạm giám sát tự động tại Formosa (Ảnh: V.H)
Trạm giám sát tự động tại Formosa (Ảnh: V.H)

Thông tin từ Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết, trạm kiểm định môi trường di động này có thể đáp ứng nhu cầu phân tích, kiểm tra các thông số môi trường như nước thải, khí thải, chất thải rắn tại Formosa.

Theo ông Lương Duy Hanh - Cục trưởng Cục Kiểm soát hoạt động bảo vệ môi trường (Tổng cục Môi trường), thay vì phải lấy mẫu chuyển về Bộ Tài nguyên và Môi trường phân tích như trước thì từ nay sẽ có trạm kiểm định thực hiện ngay ở hiện trường.

“Trạm kiểm định môi trường tự động này đi vào hoạt động sẽ phân tích được tất cả các mẫu chất thải và đưa ra kết quả trực tiếp tại đây thay vì phải đưa về Bộ để kịp thời đưa ra cảnh báo ngay. Thời gian hoạt động trong 3 năm, giám sát online 24/24 các nguồn thải tại Formosa”- ông Hanh nói.

Bộ Tài nguyên và Môi trường khẳng định sẽ tiếp tục cho lắp đặt thêm trạm kiểm định sinh hóa để nguồn nước thải ô nhiễm nhất tại Formosa được giám sát chặt chẽ.

Được biết, các nguồn thải sẽ bị trạm kiểm định môi trường di động giám sát chặt chẽ bao gồm các trạm xử lý nguồn thải thải (sinh hoạt, sinh hóa và công nghiệp); nguồn phát sinh khí thải tại xưởng luyện cốc, thiêu kết, nhà máy nhiệt điện; giám sát môi trường xung quanh (nước mặt, nước biển), chất thải rắn, bùn, trầm tích.

Trạm xử nguồn thải sinh hóa sẽ giám sát trước xử lý 1 lần/ngày, sau xử lý 3 lần/ngày; thông số giám sát gồm: Tổng Phenol, tổng Cyanua, Sắt, độ Màu, Amonia, pH, BOD5, COD, SS… kiểm soát theo QCVN 52:2013/BTNMT và QCVN 40: 2011/BTNMT..

Trạm kiểm định môi trường di động là trạm chuyên dụng, có thiết kế đặc biệt được đặt trên xe ô tô chuyên dụng; sử dụng cho mục đích phân tích tại hiện trường các thông số ô nhiễm trong nước thải, khí thải, chất thải rắn,… Trạm bao gồm các thiết bị chính như: Hệ thống sắc ký khí (phân tích các chất chất hữu cơ trong khí thải, nước thải); thiết bị giải hấp nhiệt (Unity Thermal Desorber) dùng để cô đặc mẫu, chiết, lưu và phân tích mẫu chất hữu cơ bay hơi và bán bay hơi từ các thể loại đa dạng mẫu phân tích; thiết bị quang phổ huỳnh quang tia X phân tích các nguyên tố kim loại trong nước thải, nước mặt, nước biển, chất thải rắn, bùn, trầm tích; máy quang phổ hấp thụ nguyên tử phân tích các thông số kim loại nặng trong môi trường khí thải, nước thải, nước mặt, nước biển, chất thải rắn, bùn, trầm tích…

Kết quả giám sát sẽ định kỳ hàng ngày được chuyển về Bộ Tài nguyên và Môi trường để xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật.

Thế Kha