“Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phải tự đổi mới mạnh mẽ”

Dân trí “Bối cảnh tình hình mới đòi hỏi Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phải tự đổi mới mạnh mẽ, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân nói.

Sáng 26/9, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Mỹ Đình, Hà Nội) đã diễn ra trọng thể lễ khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 8, nhiệm kỳ 2014 - 2019, với chủ đề “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Phát triển”.

Tham dự buổi lễ có Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương; Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An; Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh; nguyên Uỷ viên Thường vụ, Thường trực Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Phạm Thế Duyệt; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Phan Diễn; Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân; nguyên Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Huỳnh Đảm; lãnh đạo các bộ, ban, ngành; các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động; đại diện các tổ chức quốc tế cùng hơn 1000 đại biểu.

Ông Nguyễn Thiện Nhân đọc diễn văn khai mạc Đại hội
Ông Nguyễn Thiện Nhân đọc diễn văn khai mạc Đại hội

Phát biểu khai mạc Đại hội, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân cho biết, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp lần này là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, góp phần nâng cao nhận thức về sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc, về Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đẩy mạnh các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước hướng vào thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh của mỗi địa phương và cả nước.

Quá trình chuẩn bị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 8 Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã nhận được sự quan tâm lãnh đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, sự phối hợp của Nhà nước và các cấp ủy, chính quyền địa phương, của Mặt trận các tỉnh, thành, các tổ chức thành viên, các bộ, ban, ngành Trung ương, sự quan tâm theo dõi, góp ý của các đồng chí nguyên lãnh đạo và lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam qua các thời kỳ và đông đảo các tầng lớp nhân dân trong nước và đồng bào ta ở nước ngoài.

Toàn cảnh Đại hội Đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 8
Toàn cảnh Đại hội Đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 8

Đại hội có nhiệm vụ đánh giá về tình hình khối đại đoàn kết toàn dân tộc và các tầng lớp nhân dân; đánh giá việc thực hiện 5 Chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhiệm kỳ 7 (2009 - 2014), từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm, đề ra mục tiêu và các Chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhiệm kỳ 8 (2014 - 2019). Đại hội sẽ thông qua Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (sửa đổi, bổ sung); hiệp thương dân chủ cử ra Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhiệm kỳ mới.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nêu rõ: Tình hình thế giới và khu vực đang diễn biến nhanh chóng, phức tạp và khó lường. Hòa bình, hợp tác và phát triển vẫn là xu thế lớn, nhưng xung đột sắc tộc và tôn giáo, tranh chấp lãnh thổ, biển đảo, chiến tranh cục bộ, khủng bố, bạo loạn, “diễn biến hòa bình” vẫn diễn ra ở một số nơi. Kinh tế thế giới đang chuyển sang một giai đoạn mới, tăng trưởng cao hơn nhưng tiềm ẩn nhiều nguy cơ, rủi ro. Những vấn đề toàn cầu ảnh hưởng đến đời sống con người như an ninh năng lượng, an ninh lương thực, biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh... tiếp tục diễn biến phức tạp. Việc hình thành “Cộng đồng các nước Đông Nam Á” vào năm 2015 sẽ là một tiền đề quan trọng góp phần bảo vệ hòa bình, ổn định và thúc đẩy phát triển ở khu vực. Tuy nhiên, Việt Nam đang trực tiếp đối mặt với nguy cơ bị xâm phạm chủ quyền quốc gia, lãnh thổ và vùng đặc quyền kinh tế. Tự do và an ninh hàng hải quốc tế bị đe dọa.

Ở trong nước, những thành tựu, kinh nghiệm trong gần 30 năm đổi mới đã tạo ra cho đất nước thế và lực mới, sức mạnh tổng hợp lớn hơn nhiều so với trước. Những hạn chế, yếu kém trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội, xây dựng hệ thống chính trị tiếp tục được Đảng, Nhà nước và nhân dân quyết tâm khắc phục. Đổi mới mô hình tăng trưởng, tái cấu trúc nền kinh tế, hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa tiếp tục được đẩy mạnh.

Các đại biểu tại Đại hội Đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 8
Các đại biểu tại Đại hội Đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 8

Sự đa dạng về điều kiện sống, nhu cầu và lợi ích khác nhau giữa các tầng lớp nhân dân đòi hỏi Mặt trận thực sự lắng nghe, cầu thị và cởi mở để tiếp tục tạo đồng thuận xã hội trong tình hình mới. Đối ngoại nhân dân đang đứng trước những yêu cầu mới. Cần mở rộng, tăng cường đoàn kết, hữu nghị và hợp tác, thúc đẩy tin cậy chính trị với các nước láng giềng, các nước ASEAN, các đối tác chiến lược và các nước khác.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân nêu rõ: Bối cảnh tình hình mới của thế giới và trong nước hiện nay đòi hỏi Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phải tự đổi mới mạnh mẽ, xác định rõ mục tiêu và chương trình hành động, đáp ứng yêu cầu củng cố, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, thực hiện sứ mệnh cao cả của mình đã được xác định trong Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) và quy định của Hiến pháp năm 2013, đáp ứng những yêu cầu thực tiễn cuộc sống của các tầng lớp nhân dân.

Vì vậy, Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 8 chính là Đại hội của “Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, vì dân giàu nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Quang Phong

Tag :
MỚI NHẤT
Hàng trăm tiểu thương tập trung phản đối xây chợ mới
Hàng trăm tiểu thương tập trung phản đối xây chợ mới

(Dân trí) - Chiều qua 25/9, bà con tiểu thương chợ Tân Bình lại tiếp tục tập trung trước chợ để tổ chức tuần hành phản đối việc đập chợ cũ để xây chợ mới và Trung tâm thương mại (TTTM) với tổng kinh phí hơn 4.800 tỷ đồng của UBND quận.

Thứ sáu, 26/09/2014 - 04:50

Hà Nội: Một người Đức lâm vào cảnh bần hàn vì bị lợi dụng lòng tin
Hà Nội: Một người Đức lâm vào cảnh bần hàn vì bị lợi dụng lòng tin

Việc đòi lại số tiền lớn đối với ông Fritz ngày càng trở nên tuyệt vọng. Có người đã “mách” ông tìm tới “luật rừng”, nhưng ông không nghe.

Thứ sáu, 26/09/2014 - 03:42

Bọt “lạ” tấn công khu dân cư
Bọt “lạ” tấn công khu dân cư

(Dân trí) - Đây là những hình ảnh chúng tôi ghi nhận được tại khu phố 2, phường Tăng Nhơn Phú B, Q.9, TPHCM sau cơn mưa chiều ngày 24/9/2014. Những khối bọt "lạ" trắng xóa liên tục trồi lên từ nắp cống, bay vào cả khu dân cư.

Thứ sáu, 26/09/2014 - 03:04

Hàng chục người dân “áp giải” con nợ lên công an tố cáo
Hàng chục người dân “áp giải” con nợ lên công an tố cáo

(Dân trí) - Phát hiện con nợ xuất hiện ở trung tâm quận 1, nhiều chủ nợ đã đưa bà này lên công an tố cáo. Ngay khi biết thông tin bà L. đang bị “giữ” ở công an phường Bến Nghé, hàng chục người dân khác cho bà L. vay tiền cũng kéo đến đòi nợ.

Thứ sáu, 26/09/2014 - 03:01

Động đất 3,3 độ richter tại Lai Châu
Động đất 3,3 độ richter tại Lai Châu

(Dân trí) - Thông tin từ Viện Vật lý địa cầu, vào lúc 2 giờ 51 phút ngày 25/9, trên địa phận huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu đã xảy ra một trận động đất với cường 3.3 độ richter.

Thứ sáu, 26/09/2014 - 02:57

Tổng Bí thư: Mặt trận cần làm tốt chức năng giám sát, phản biện
Tổng Bí thư: Mặt trận cần làm tốt chức năng giám sát, phản biện

(Dân trí) - “Mặt trận Tổ quốc cần thực hiện tốt hơn nữa chức năng giám sát và phản biện xã hội; tích cực tham gia chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, làm cho tổ chức Đảng và bộ máy chính quyền các cấp thực sự trong sạch, vững mạnh…”, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nói.

Thứ sáu, 26/09/2014 - 02:25

Bồng bế xếp hàng chờ tiêm phòng cho trẻ
Bồng bế xếp hàng chờ tiêm phòng cho trẻ

(Dân trí) - Mướt mồ hôi bồng bế trẻ xếp hàng lấy số, chen chúc chờ đến lượt tiêm phòng vắc xin "5 trong 1", "6 trong 1" là cảnh thường thấy ở các trung tâm tiêm chủng những ngày gần đây.
 >> Xếp hàng từ 2h giờ sáng để con được tiêm vắc xin
 >> TPHCM: Còn vắc xin 6 trong 1, cháy vắc xin 5 trong 1

Thứ sáu, 26/09/2014 - 01:54

Bất cẩn qua đường tàu, bị tàu hất văng xa 20m
Bất cẩn qua đường tàu, bị tàu hất văng xa 20m

(Dân trí) - Một người dân đi xe máy từ đường dân sinh qua đường tàu sang QL 5, bị tàu hỏa lao tới hất tung xuống mương nước cách đó 20m.

Thứ sáu, 26/09/2014 - 01:07

Sẽ có 40.000 hộ nghèo miền Trung được hỗ trợ xây nhà tránh bão
Sẽ có 40.000 hộ nghèo miền Trung được hỗ trợ xây nhà tránh bão

(Dân trí) - Trong 3 năm từ 2014 - 2016, sẽ có khoảng 40 ngàn hộ dân thuộc 14 tỉnh, thành khu vực miền Trung từ Thanh Hóa đến Bình Thuận được hỗ trợ xây dựng nhà ở phòng tránh bão, lụt.

Thứ sáu, 26/09/2014 - 12:28

Đại diện tòa nhà Lotte lên tiếng vụ thang máy rơi
Đại diện tòa nhà Lotte lên tiếng vụ thang máy rơi

(Dân trí) - Đại diện tòa nhà Lotte Center Hanoi và Trưởng Công an phường sở tại xác nhận sự cố thang máy xảy ra tại tòa nhà này nhưng chưa thể cung cấp chi tiết vụ việc.
 >>  Hoảng loạn vì thang máy rơi tự do ở tòa nhà Lotte Center

Thứ sáu, 26/09/2014 - 11:18

Ô tô cháy trơ khung lúc rạng sáng
Ô tô cháy trơ khung lúc rạng sáng

(Dân trí) - Khoảng 2h30 rạng sáng 26/9, một chiếc ô tô đang đậu tại hẻm 278 Bình Lợi (quận Bình Thạnh, TPHCM) đã bất ngờ bùng cháy dữ dội khiến nhiều người hoảng sợ.

Thứ sáu, 26/09/2014 - 11:03

Đề nghị Tổng cục Đường bộ cung cấp bằng chứng “CSGT dẫn xe tải trốn trạm cân”
Đề nghị Tổng cục Đường bộ cung cấp bằng chứng “CSGT dẫn xe tải trốn trạm cân”

(Dân trí) - Liên quan đến báo cáo của Tổng cục Đường bộ về hiện tượng CSGT đi trước dẫn đường xe tải, Giám đốc Công an tỉnh Hòa Bình cho biết, nội dung này khiến ông rất suy nghĩ. Công an tỉnh Hòa Bình đang đề nghị Tổng cục Đường bộ cung cấp bằng chứng.
 >> CSGT dẫn lối tránh trạm cân: Bản chất là truy bắt xe quá tải?
 >> CSGT dẫn xe quá tải tránh trạm cân?

Thứ sáu, 26/09/2014 - 10:50

ĐÁNG QUAN TÂM
Màn bắt cá dưới hố ga “siêu đẳng” trên phố Hà Nội
Màn bắt cá dưới hố ga “siêu đẳng” trên phố Hà Nội

(Dân trí) - Chỉ với một cây gậy, nam thanh niên khoắng mạnh xuống hố ga đầy nước, những chú cá thi nhau nhảy lên mặt đường.

Thứ sáu, 26/09/2014 - 09:43

Nhà Thiếu nhi thành nơi "chân dài váy ngắn" quảng cáo xe máy
Nhà Thiếu nhi thành nơi "chân dài váy ngắn" quảng cáo xe máy

(Dân trí) - Nhiều phụ huynh vô cùng bức xúc khi nơi sinh hoạt, vui chơi của con em mình thường xuyên bị biến thành điểm hoạt động kinh doanh, quảng cáo của các doanh nghiệp.

Thứ sáu, 26/09/2014 - 08:54

Hoảng loạn vì thang máy rơi tự do ở tòa nhà Lotte Center
Hoảng loạn vì thang máy rơi tự do ở tòa nhà Lotte Center

Vào hồi 20 giờ 45 phút ngày 25/9, một chiếc thang máy của tòa nhà Lotte (Hà Nội) gặp sự cố đã rơi tự do từ tầng 63 rồi kẹt lại khiến 7 người bên trong bị mắc kẹt, rất hoảng loạn.

Thứ sáu, 26/09/2014 - 08:25

Xe khách bị ném đá, 1 chuyên gia nước ngoài trọng thương
Xe khách bị ném đá, 1 chuyên gia nước ngoài trọng thương

Chiều ngày 25/9, anh Lê Phạm Anh Tuấn (33 tuổi), tài xế xe khách Cô Hai có trụ sở tại TPHCM cho biết, một hành khách người nước ngoài đã bị đá văng vào mắt khi xe khách bị kẻ xấu ném đá trong đêm trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Thứ sáu, 26/09/2014 - 08:13

Nhạc sĩ Phú Quang được vinh danh Công dân Thủ đô ưu tú
Nhạc sĩ Phú Quang được vinh danh Công dân Thủ đô ưu tú

(Dân trí) - Trong lễ mít tinh kỷ niệm 60 năm ngày Giải phóng Thủ đô diễn ra vào ngày 10/10 tới, 10 cá nhân sẽ được vinh danh “Công dân Thủ đô ưu tú năm 2014”, trong đó có nhạc sĩ Phú Quang, PGS.TS Nguyễn Tiến Quyết - Giám đốc Bệnh viện Việt Đức…

Thứ sáu, 26/09/2014 - 07:44

Đình chỉ giáo viên túm tóc, bạt tai học sinh
Đình chỉ giáo viên túm tóc, bạt tai học sinh

(Dân trí) - Ông Nguyễn Văn Tuế, Trưởng phòng Giáo dục Trung học, Sở Giáo dục Đào tạo Quảng Ninh cho biết, Sở đã tạm đình chỉ đối với cô Nguyễn Thị Thương, giáo viên trường THPT Trần Hưng Đạo (Đông Triều, Quảng Ninh) có hành vi cư xử thiếu chuẩn mực với học sinh.

Thứ sáu, 26/09/2014 - 07:34

Toàn bộ các dự án đường sắt đô thị phải điều chỉnh tổng mức đầu tư
Toàn bộ các dự án đường sắt đô thị phải điều chỉnh tổng mức đầu tư

(Dân trí) - Bộ Giao thông vận tải (GTVT) vừa cho biết, toàn bộ các dự án đường sắt đô thị ở Hà Nội và Hồ Chí Minh đều đang chậm tiến độ và phải điều chỉnh tổng mức đầu tư.

Thứ sáu, 26/09/2014 - 07:26

Miền Bắc chuyển tiết thu đặc trưng
Miền Bắc chuyển tiết thu đặc trưng

(Dân trí) - Miền Bắc đã chuyển sang tiết thu đặc trưng với trạng thái ngày nắng nhẹ và khô, đêm đến sáng sớm se lạnh.

Thứ sáu, 26/09/2014 - 07:26

Khai mạc Đại hội Đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Khai mạc Đại hội Đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

(Dân trí) - Sáng 26/9, Lễ khai mạc Đại hội Đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 8 chính thức diễn ra với sự tham dự của nhiều lãnh đạo Đảng, Nhà nước… và hơn 1.000 đại biểu.

Thứ sáu, 26/09/2014 - 02:31

Dân khốn đốn vì nước sinh hoạt đen như... nước cống
Dân khốn đốn vì nước sinh hoạt đen như... nước cống

(Dân trí) - Nước sinh hoạt đen như nước cống, bốc mùi nồng nặc, ngả màu đỏ, vàng... nhưng hàng trăm người dân ở khu phố 2, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, TPHCM vẫn phải sử dụng từ nhiều tháng qua.

Thứ năm, 25/09/2014 - 09:15

Công bố chuỗi hoạt động kỷ niệm 20 năm Di sản Vịnh Hạ Long
Công bố chuỗi hoạt động kỷ niệm 20 năm Di sản Vịnh Hạ Long

(Dân trí) - Ban quản lý Vịnh Hạ Long và Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ninh vừa chính thức công bố các hoạt động trong khuôn khổ kỷ niệm 20 năm vịnh Hạ Long được UNESCO công nhận là Di sản thiên nhiên thế giới (1994 - 2014).

Thứ năm, 25/09/2014 - 08:57

Xét nghiệm ADN để xác định cha ruột của cháu bé bị bạo hành
Xét nghiệm ADN để xác định cha ruột của cháu bé bị bạo hành

(Dân trí) - Để làm rõ mối quan hệ ruột thịt giữa bé Ngân và anh Tố - người nhận là cha ruột của cháu, lực lượng chức năng tỉnh Bình Dương đã tiến hành gửi mẫu máu đi xét nghiệm ADN.
 >> Vụ bé gái bị bạo hành: Ai được quyền nuôi dưỡng bé Ngân?

Thứ năm, 25/09/2014 - 08:46