130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh:

“Một tấm gương sống có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền”

Dân trí Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đi xa tròn nửa thế kỷ, nhưng tư tưởng, đạo đức, phong cách, sự nghiệp cao cả của Người để lại cho Đảng ta, dân tộc, nhân dân ta vô cùng to lớn, quý giá và mãi mãi trường tồn.
>>“Học và làm theo Bác là cách để xây dựng nước Việt Nam hùng cường”

“Một tấm gương sống có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền” - 1

Chủ tịch Hồ Chí Minh trên đường đi Chiến dịch Biên giới năm 1950. Ảnh: TTXVN

“Muốn hướng dẫn nhân dân, mình phải làm mực thước cho người ta bắt chước”

Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, cách mạng là sự nghiệp của quần chúng, do đó để tập hợp được lực lượng, vận động được quần chúng; được quần chúng tin tưởng, sẵn sàng tham gia và hy sinh cho sự nghiệp cách mạng, thì người đảng viên, người cán bộ lãnh đạo phải nêu gương. “Trước mặt quần chúng không phải ta cứ viết lên trán hai chữ "cộng sản" mà ta được mọi người yêu mến. Quần chúng chỉ quý mến những người có tư cách, đạo đức. Muốn hướng dẫn nhân dân, mình phải làm mực thước cho người ta bắt chước” (1).  Bác nói “Một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền” (2). Vì thế, mỗi cán bộ, đảng viên không những phải có trách nhiệm tự tu dưỡng tốt, mà còn phải làm gương trong công tác và lối sống, mọi lúc, mọi nơi. Đây chính là nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về phong cách nêu gương.

Trong các bài nói, bài viết của mình, Bác sử dụng từ “nêu gương,” “làm gương” với tần suất lớn. Điều đó cho thấy Bác rất coi trọng việc “nêu gương,” “làm gương” của mọi tổ chức, mọi lực lượng cách mạng và mọi cá nhân, nhất là đối với đội ngũ cán bộ, đảng viên. Trong tác phẩm “Đường kách mệnh” (năm 1927), Bác đặt lên hàng đầu tư cách một người cách mạng với 23 điểm. Theo Bác, người cách mạng phải thật sự là tấm gương trong các mối quan hệ: với chính mình, với người khác và với công việc.

Bác nêu rõ: “Tự mình phải: Cần kiệm. Hòa mà không tư. Cả quyết sửa lỗi mình. Cẩn thận mà không nhút nhát. Hay hỏi. Nhẫn nại (chịu khó). Hay nghiên cứu, xem xét. Vị công vong tư. Không hiếu danh, không kiêu ngạo. Nói thì phải làm. Giữ chủ nghĩa cho vững. Hy sinh. Ít lòng tham muốn về vật chất. Bí mật. Đối với người phải: Với từng người thì khoan thứ. Với đoàn thể thì nghiêm. Có lòng bày vẽ cho người. Trực mà không táo bạo. Hay xem xét người. Làm việc phải: Xem xét hoàn cảnh kỹ càng. Quyết đoán. Dũng cảm. Phục tùng đoàn thể” (3).

Bác nhấn mạnh: “Trong lịch sử đấu tranh của Đảng và trong mọi hoạt động hằng ngày, nhất là trên mặt trận chiến đấu và sản xuất, rất nhiều cán bộ, đảng viên ta đã tỏ ra anh dũng, gương mẫu, gian khổ đi trước, hưởng thụ đi sau và đã làm nên những thành tích rất vẻ vang” (4). Do đó, Bác luôn nhắc nhở cán bộ, đảng viên phải “ghi nhớ, học tập, noi gương các đồng chí: Trần Phú, Ngô Gia Tự, Lê Hồng Phong, Nguyễn Văn Cừ, Hoàng Văn Thụ, Nguyễn Thị Minh Khai...” (5), vì các đồng chí đó “đã nêu gương chói lọi của đạo đức cách mạng chí công vô tư cho tất cả chúng ta học tập” (6).

Để giáo dục bằng nêu gương đạt kết quả cao, Bác chủ trương: “Lấy gương người tốt việc tốt để hàng ngày giáo dục lẫn nhau là một trong những cách tốt nhất để xây dựng Đảng, xây dựng các tổ chức cách mạng, xây dựng con người mới, cuộc sống  mới” (7).

Trong gia đình, cha mẹ có thể là tấm gương cho các con, anh chị là tấm gương đối với các em; trong nhà trường, thầy, cô giáo là tấm gương cho học trò; trong cơ quan, tổ chức thì cán bộ lãnh đạo là tấm gương cho cấp dưới, người này có thể nêu gương cho người khác. Trong cuộc sống hàng ngày, người cán bộ, đảng viên chẳng những phải có trách nhiệm tự tu dưỡng tốt để trở thành con người có đời tư trong sáng mà còn phải là tấm gương giúp nhân dân nhìn vào đó làm những điều đúng, điều thiện, chống lại thói hư, tật xấu...

“Một tấm gương sống có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền” - 2
Trong ảnh: Chủ tịch Hồ Chí Minh nói chuyện với các chiến sĩ tại Đại hội thi đua "Quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược" của các lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ nhất. Ảnh: TTXVN

“Tôi xin thực hành trước”

Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn nhấn mạnh, nêu gương không chỉ hô khẩu hiệu không chỉ nói miệng. Muốn tiến hành tốt các nội dung nêu gương, thì cán bộ, đảng viên phải luôn thực hiện “nói đi đôi với làm.” Chỉ có nhất quán giữa lời nói và việc làm thì người cán bộ, đảng viên mới có được sự tin yêu của quần chúng. Chứng minh cho điều này, trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, tất cả những việc lớn liên quan tới vận mệnh lịch sử dân tộc, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói là quyết tâm làm cho bằng được. Bằng ý chí, nghị lực của một bậc đại trí, đại nhân, đại dũng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thành lập và lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam, tập hợp quần chúng, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, chiến đấu và chiến thắng mọi âm mưu xâm lược, mang lại nền độc lập, tự do, thống nhất cho đất nước.

Việc lớn là vậy, việc nhỏ cũng thế. Bác thường xuyên nhắc nhở đảng viên, nhân dân phải thực hành tiết kiệm, tiết kiệm sức lao động, thời giờ, tiền bạc; phải tiết kiệm từ cái to đến cái nhỏ, không xa xỉ, hoang phí, không bừa bãi, phô trương hình thức. Bản thân Bác đã sống cả cuộc đời thanh bạch từ ăn, ở đến vật dụng, phương tiện phục vụ công việc hằng ngày. Ðồ dùng cá nhân của Bác cũng rất giản dị và tiết kiệm. Khi nước nhà vừa giành được độc lập năm 1945, để giải quyết nạn đói đang hoành hành, Bác đã kêu gọi đồng bào cả nước: “cứ 10 ngày nhịn ăn một bữa, mỗi tháng nhịn ba bữa. Ðem gạo đó (mỗi bữa một bơ) để cứu dân nghèo” (8). Và cho dù phải làm việc nhiều, sức khỏe lại giảm sút bởi vừa trải qua trận ốm nặng trước đó nhưng Bác vẫn nêu gương “tôi xin thực hành trước” và Bác đã thực hiện một cách rất nghiêm túc.

Từ những lời nói, hành động này, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trở thành một tấm gương lớn, một hình ảnh mẫu mực về “người lãnh đạo và người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”. Tấm gương Hồ Chí Minh chẳng những có sức lôi cuốn, cảm hóa mãnh liệt đối với toàn thể dân tộc Việt Nam mà còn có ảnh hưởng sâu rộng trên toàn thế giới. Như Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Anh đã viết trên báo Sao Mai, ngày 5-9-1969: Tất cả những người cộng sản bất cứ ở đâu cũng đều tự hào về tấm gương của đồng chí Hồ Chí Minh. Đồng chí là tượng trưng cho tất cả những gì tốt đẹp nhất trong phong trào vĩ đại của chúng ta. Đồng chí là một nhà cách mạng, một nhà yêu nước, một người giàu lòng nhân đạo, một nhà hoạt động quốc tế tận tụy.

Học và làm theo gương Bác

Sau ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh qua đời, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã sống, chiến đấu, lao động và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại và đã giành được những thắng lợi to lớn trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước. “Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ và vị thế như ngày nay. Đó là kết quả sự nỗ lực phấn đấu không ngừng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, trong đó có sự hy sinh quên mình và đóng góp quan trọng của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Chúng ta có quyền tự hào về bản chất tốt đẹp, truyền thống anh hùng và lịch sử vẻ vang của Đảng ta - Đảng của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, đại biểu của dân tộc Việt Nam anh hùng” (9).

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, có biểu hiện “tự diễn biến,” “tự chuyển hóa”.

Trước tình hình đó, Bộ Chính trị khóa X ban hành Chỉ thị số 06, ngày 7-11-2006 về tổ chức Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; Bộ Chính trị khóa XI ban hành Chỉ thị 03, ngày 14-5-2011 về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Tiếp đến, ngày 15-5-2016, Bộ Chính trị ra Chỉ thị 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.” Hội nghị Trung ương 8 (khóa XII) thông qua quy định của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là các Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương. Đây là bước tiến quan trọng trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng, trong nhận thức và hành động, nói và làm.

Việc thực hiện tốt những quy định về trách nhiệm nêu gương được Hội nghị Trung ương 8 (khóa XII) ban hành là sự phát triển quan trọng trong nhận thức, hành động để tăng cường xây dựng Đảng về đạo đức và đổi mới mạnh mẽ phong cách lãnh đạo theo tư tưởng Hồ Chí Minh. Làm tốt những quy định đó, sẽ củng cố vững chắc vai trò lãnh đạo, cầm quyền của Đảng, tăng cường đoàn kết, thống nhất trong Đảng và mối quan hệ giữa Đảng với dân tộc và nhân dân.

Từ những quy định của Đảng trở thành hành động tự giác của cán bộ, đảng viên đã làm cho tính Đảng được đề cao; tính tiền phong cách mạng của Đảng ngày càng được bồi đắp và phát triển. Điều đó đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên phải tự tu dưỡng, rèn luyện rất cao theo các tiêu chí đã xác định, đảm bảo tính giáo dục sâu sắc; đồng thời, rất cần sự động viên, tôn vinh để trong Đảng, toàn xã hội có được nhiều tấm gương cao đẹp để tôn vinh và nhân rộng.

Thực hiện lời dạy của Bác và noi theo gương sáng của Người, trong suốt những thập kỷ qua, các thế hệ người Việt Nam đã nối tiếp nhau phấn đấu thi đua, cống hiến cho sự phát triển của đất nước, trở thành những tấm gương cho thế hệ sau. Đã có biết bao tấm gương bình dị mà cao quý được Ðảng, Nhà nước và nhân dân tôn vinh, góp phần phát huy truyền thống dân tộc và phát triển bền vững đất nước.

Minh Duyên

TTXVN

(1) - Hồ Chí Minh Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, H.1995, t.1, tr.552 
(2) - Sđd, t.5, tr.263 
(3) - Sđd, t.2, tr. 260
(4) - Sđd, t.12, tr. 438
(5), (6) - Sđd, t.9, tr. 284.
(7) - Sđd, t.12, tr. 558
(8) - Sđd, t.4, tr.31
(9) - ĐCSVN - Văn kiện Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, Văn phòng Trung ương Đảng, H. 2016, tr. 20.
MỚI NHẤT
Chủ tịch Quốc hội: Lạc quan cần có mức độ, nỗ lực thì phải tột độ!
Chủ tịch Quốc hội: Lạc quan cần có mức độ, nỗ lực thì phải tột độ!

(Dân trí) - Nhận định mục tiêu tăng trưởng 6,8% chắc chắc không đạt nên Quốc hội sẵn sàng xem xét việc điều chỉnh giảm nhưng Chủ tịch Quốc hội lưu ý, “lạc quan cần có mức độ, nỗ lực thì phải tột độ”.

Thứ sáu, 15/05/2020 - 10:58

Chính phủ đề nghị giảm chỉ tiêu tăng trưởng năm 2020 xuống 4,5%
Chính phủ đề nghị giảm chỉ tiêu tăng trưởng năm 2020 xuống 4,5%

(Dân trí) - Chính phủ vừa trình đề xuất điều chỉnh giảm chỉ tiêu tăng trưởng GDP năm 2020 xuống mức 4,5%. Tại phiên họp thường kỳ của Chính phủ vừa qua, Thủ tướng vẫn nêu quyết tâm giữ mức tăng trưởng trên 5%.

Thứ sáu, 15/05/2020 - 09:43

Cậu bé “Dũng sỹ diệt Mỹ” suốt đời học và làm theo lời Bác dạy
Cậu bé “Dũng sỹ diệt Mỹ” suốt đời học và làm theo lời Bác dạy

(Dân trí) - Trở thành "Dũng sỹ diệt Mỹ" khi mới 14 tuổi, 4 lần được gặp Bác Hồ. Đó là những kỷ niệm sâu đậm không thể nào quên của thầy Võ Phổ (giảng viên Đại học Bách Khoa Thành phố Hồ Chí Minh).

Thứ sáu, 15/05/2020 - 08:35

"Đảng bổ nhiệm sai người, dân không phục sẽ mất niềm tin!"
"Đảng bổ nhiệm sai người, dân không phục sẽ mất niềm tin!"

(Dân trí) - Đảng bổ nhiệm sai người, dân không phục thì sẽ mất niềm tin với Đảng. Vì vậy, hơn lúc nào hết, công tác cán bộ phải thực sự chí công vô tư, làm tốt, không sai sót trong từng khâu.

Thứ sáu, 15/05/2020 - 08:17

Cử tri sốt ruột về tình hình Biển Đông, Bộ Ngoại giao nói gì?
Cử tri sốt ruột về tình hình Biển Đông, Bộ Ngoại giao nói gì?

(Dân trí) - Bộ Ngoại giao khẳng định, thời gian tới, Việt Nam sẽ tiếp tục nhất quán chủ trương kiên trì, kiên quyết giải quyết vấn đề Biển Đông và các tranh chấp trên biển bằng các biện pháp hòa bình...

Thứ sáu, 15/05/2020 - 06:15

Việt Nam lên tiếng việc được mời điện đàm ở “Bộ tứ kim cương” mở rộng
Việt Nam lên tiếng việc được mời điện đàm ở “Bộ tứ kim cương” mở rộng

(Dân trí) - Xác nhận lãnh đạo Việt Nam tham gia các cuộc điện đàm với Ấn Độ, Mỹ, Hàn Quốc, Nhật, Úc, New Zealand, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao cho biết nội dung điện đàm là về việc phục hồi kinh tế hậu Covid-19.

Thứ năm, 14/05/2020 - 08:55

Trung ương bàn về nhân sự Đảng, nhân sự bầu đại biểu Quốc hội khóa tới
Trung ương bàn về nhân sự Đảng, nhân sự bầu đại biểu Quốc hội khóa tới

(Dân trí) - Phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII, chọn nhân sự để bầu đại biểu Quốc hội khóa XV, nhân sự dự Đại hội Đảng… là những nội dung trọng tâm của Hội nghị Trung ương 12.

Thứ năm, 14/05/2020 - 07:05

Chọn nhân sự bầu đại biểu Quốc hội: Không vì cơ cấu mà hạ tiêu chuẩn!
Chọn nhân sự bầu đại biểu Quốc hội: Không vì cơ cấu mà hạ tiêu chuẩn!

(Dân trí) - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh nguyên tắc này khi kết luận về phương hướng bầu cử đại biểu Quốc hội nhiệm kỳ 2021-2026.

Thứ năm, 14/05/2020 - 06:55

Hai tân Ủy viên Uỷ ban Kiểm tra Trung ương là ai?
Hai tân Ủy viên Uỷ ban Kiểm tra Trung ương là ai?

(Dân trí) - Bí thư Tỉnh ủy Kon Tum Nguyễn Văn Hùng và Vụ trưởng Vụ tổng hợp, UB Kiểm tra Trung ương Trần Thị Hiền là 2 nhân sự được Trung ương bầu bổ sung làm Ủy viên UB kiểm tra Trung ương khóa XII.

Thứ năm, 14/05/2020 - 06:47

Khai trừ Đảng đối với Đô đốc Nguyễn Văn Hiến
Khai trừ Đảng đối với Đô đốc Nguyễn Văn Hiến

(Dân trí) - Ban Chấp hành Trung ương đã bầu bổ sung 2 Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương; quyết định thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với Đô đốc Nguyễn Văn Hiến - nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Thứ năm, 14/05/2020 - 05:18

Tổng Bí thư: Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư phải biết dùng người tài
Tổng Bí thư: Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư phải biết dùng người tài

(Dân trí) - Khái quát về phương hướng nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nêu bật nhiều vấn đề về tiêu chuẩn Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa mới…

Thứ năm, 14/05/2020 - 05:15

Việt Nam phản ứng việc Trung Quốc đưa máy bay quân sự tới đá Chữ Thập
Việt Nam phản ứng việc Trung Quốc đưa máy bay quân sự tới đá Chữ Thập

(Dân trí) - Nói về việc 2 máy bay quân sự của Trung Quốc hoạt động tại đá Chữ Thập ngày 11/5, người phát ngôn Bộ Ngoại giao khẳng định, mọi hoạt động tại đây không được sự cho phép của Việt Nam đều vô giá trị.

Thứ năm, 14/05/2020 - 04:00

ĐÁNG QUAN TÂM
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Quốc tang Đại tướng Lào Sisavath Keobounphanh
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Quốc tang Đại tướng Lào Sisavath Keobounphanh

(Dân trí) - Ngày 13/5, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Việt Nam sang dự Quốc tang đồng chí Sisavath Keobounphanh.

Thứ tư, 13/05/2020 - 09:40

Trung ương xem xét việc kiểm điểm công tác của Bộ Chính trị, Ban Bí thư
Trung ương xem xét việc kiểm điểm công tác của Bộ Chính trị, Ban Bí thư

(Dân trí) - Hôm nay (13/5), Văn phòng Trung ương Đảng vừa phát đi thông báo nội dung ngày làm việc thứ ba, Hội nghị lần thứ 12, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII.

Thứ tư, 13/05/2020 - 06:55

Lựa chọn nhân sự Đại hội 13: Cảnh giác với chạy chức, chạy phiếu
Lựa chọn nhân sự Đại hội 13: Cảnh giác với chạy chức, chạy phiếu

Cần phải hết sức cảnh giác với việc chạy chức, chạy phiếu, những người có biểu hiện ấy là không đàng hoàng, nên gạch tên họ đi.

Thứ tư, 13/05/2020 - 03:16

Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nam được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nam được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh

(Dân trí) - Bà Đinh Thị Lụa, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Nam, được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam nhiệm kỳ 2016-2021.

Thứ tư, 13/05/2020 - 03:03

345 người Việt mắc kẹt tại vùng dịch lớn thứ 2 thế giới đã về nước an toàn
345 người Việt mắc kẹt tại vùng dịch lớn thứ 2 thế giới đã về nước an toàn

(Dân trí) - Nga đang thực hiện các lệnh giới nghiêm vì Covid-19, vì vậy không dễ dàng thực hiện được chuyến bay đưa hơn 340 người Việt tại Nga, người quá cảnh từ các nước khác bị kẹt lại đây, về nước.

Thứ tư, 13/05/2020 - 08:45

“Học và làm theo Bác là cách để xây dựng nước Việt Nam hùng cường”
“Học và làm theo Bác là cách để xây dựng nước Việt Nam hùng cường”

(Dân trí) - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, Chủ tịch Hồ Chí Minh là tấm gương mẫu mực về đạo đức cách mạng, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.

Thứ tư, 13/05/2020 - 08:26

Ngăn chặn hành vi trục lợi trong việc hỗ trợ người dân sau dịch Covid-19
Ngăn chặn hành vi trục lợi trong việc hỗ trợ người dân sau dịch Covid-19

(Dân trí) - Chiều 12/5, Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị trực tuyến về việc quán triệt, triển khai và hướng dẫn giám sát việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do Covid-19.

Thứ ba, 12/05/2020 - 09:36

Trung ương thảo luận về công tác nhân sự
Trung ương thảo luận về công tác nhân sự

(Dân trí) - Ngày 12/5, Ban Chấp hành Trung ương thảo luận về tổng kết công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XII và phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII.

Thứ ba, 12/05/2020 - 09:17

Bị dân kiện, Chủ tịch các UBND “trốn” hầu tòa, chây ì thi hành án
Bị dân kiện, Chủ tịch các UBND “trốn” hầu tòa, chây ì thi hành án

(Dân trí) - Bộ trưởng Tư pháp Lê Thành Long cho biết, tỷ lệ Chủ tịch UBND không tham gia đối thoại, không tham gia phiên tòa hành chính còn cao và có xu hướng ngày càng tăng qua các năm.

Thứ ba, 12/05/2020 - 04:44

“Nợ” luật Biểu tình, Bộ Công an trả lời cử tri ra sao?
“Nợ” luật Biểu tình, Bộ Công an trả lời cử tri ra sao?

(Dân trí) - Luật Biểu tình đã lùi nhiều lần, từ Quốc hội khóa trước. Bộ Công an giải thích, hiện vẫn còn nhiều vướng mắc, cần phải được nghiên cứu kỹ, không để các thế lực thù địch, phản động lợi dụng…

Thứ ba, 12/05/2020 - 08:31

Thêm 6 dịch vụ công trực tuyến hỗ trợ người dân gặp khó vì Covid-19
Thêm 6 dịch vụ công trực tuyến hỗ trợ người dân gặp khó vì Covid-19

(Dân trí) - Người dân có thể thực hiện thủ tục để được hỗ trợ khi phải tạm hoãn, nghỉ việc không lương, vay vốn đề trả lương người lao động bị ngừng việc… trên Cổng dịch vụ công quốc gia kể từ hôm nay, 12/5.

Thứ ba, 12/05/2020 - 04:44

Thành phố Hội An có tân Chủ tịch
Thành phố Hội An có tân Chủ tịch

(Dân trí) - Ông Nguyễn Văn Sơn - Phó Chủ tịch phụ trách TP Hội An đã được bầu giữ chức Chủ tịch thành phố này thay ông Nguyễn Văn Dũng nghỉ hưu theo chế độ.

Thứ hai, 11/05/2020 - 07:19