Thứ hai, 22/06/2015 - 20:07

“Người lao động chắc chắn rất hài lòng khi được hưởng bảo hiểm một lần”

Dân trí

“Người lao động chắc chắn rất hả hê, hài lòng sau khi Quốc hội thông qua Nghị quyết hưởng bảo hiểm xã hội một lần. Điều này đáp ứng được mong muốn, trăn trở của người lao động”, ông Đặng Ngọc Tùng - Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nói.

Chiều ngày 22/6, Quốc hội thông qua Nghị quyết thực hiện chính sách hưởng bảo hiểm xã hội một lần đối với người lao động sau một năm nghỉ việc. Trao đổi với báo chí, bên hành lang Quốc hội, ông Đặng Ngọc Tùng - Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đánh giá Nghị quyết này đã đáp ứng được mong muốn, trăn trở của người lao động.

“Tôi đánh giá cao Nghị quyết này của Quốc hội. Nghị quyết đã đáp ứng được mong muốn, trăn trở của người lao động. Do vậy, sau khi biết Quốc hội thông qua Nghị quyết chính sách hưởng bảo hiểm xã hội một lần sau một năm nghỉ việc chắc chắn người lao động sẽ rất hả hê, hài lòng”, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Đặng Ngọc Tùng nói.

Ông Đặng Ngọc Tùng - Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
Ông Đặng Ngọc Tùng - Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Theo ông Tùng, Nghị quyết này tạo điều kiện cho người lao động có quyền lựa chọn hai phương án khác nhau. Cụ thể, sau 1 năm nghỉ việc, người lao động được nhận bảo hiểm xã hội 1 lần. Còn nếu không muốn nhận bảo hiểm một lần thì người lao động có thể đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện cho đến khi họ tìm việc làm ở một đơn vị khác.

Theo Nghị quyết vừa được đa số đại biểu Quốc hội thông qua, người lao động được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội để đủ điều kiện hưởng lương hưu nhằm đảm bảo cuộc sống khi hết tuổi lao động theo như quy định của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 (quy định tại Điều 60).

Bên cạnh hướng lựa chọn này, trường hợp người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc hoặc tự nguyện sau một năm nghỉ việc không tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội mà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội thì được nhận bảo hiểm xã hội một lần khi có yêu cầu.

Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần đối với người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc được tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội, cứ mỗi năm được tính như sau: 1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng trước năm 2014; 2 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng từ năm 2014 trở đi.

Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần đối với người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện được tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội, cứ mỗi năm được tính 1,5 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng trước năm 2014 và 2 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng từ năm 2014 trở đi.

Quang Phong

Tin liên quan

Mới nhất