Thứ ba, 25/08/2015 - 00:59

Nhiều nơi lãnh đạo “lười” tiếp dân

Dân trí

Thanh tra Chính phủ liên tiếp phát hiện lãnh đạo một số địa phương như TPHCM, Long An, Thừa Thiên - Huế “lười” tiếp dân.

 

chu-tich-ubnd-tphcm-le-hoang-quan-trong-1-lan-tiep-dan-0c2b0
Chủ tịch UBND TPHCM Lê Hoàng Quân trong một lần tiếp dân.

Theo kết luận thanh tra trách nhiệm Chủ tịch UBND TPHCM trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân và phòng chống tham nhũng (từ năm 2011 đến tháng 6/2014) vừa được Thanh tra Chính phủ công bố, Chủ tịch UBND TPHCM và đa số chủ tịch các quận huyện tiếp dân chưa thường xuyên.

Điển hình, Chủ tịch UBND TPHCM và các phó chủ tịch tiếp 15/42 ngày theo quy định, đạt 35%. Qua thanh tra điển hình 8 sở ngành của TPHCM, Thanh tra Chính phủ phát hiện các giám đốc và phó giám đốc sở chỉ tiếp dân 88 ngày (đạt 30,7%). Tương tự, kiểm tra 11 quận, huyện, chủ tịch quận huyện chỉ tiếp 226 ngày (tỷ lệ 25%).

“Điển hình một số quận, huyện như lãnh đạo UBND quận Tân Bình chỉ tiếp có 48/72 ngày (đạt 67%), trong đó chủ tịch quận chỉ tiếp 2 ngày đạt 3%; lãnh đạo UBND Quận 7 chỉ tiếp 25/72 ngày, đạt 35%, trong đó chủ tịch UBND Quận 7 tiếp 4 ngày đạt 6%. Lãnh đạo UBND quận Tân Phú chỉ tiếp 30/72 ngày đạt 42% trong đó chủ tịch quận chỉ tiếp 5 ngày đạt 7%”- Thanh tra Chính phủ cho biết.

Cơ quan thanh tra khẳng định việc tiếp công dân như trên đã vi phạm quy định về tiếp dân đối với người đứng đầu cơ quan hành chính các cấp và kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Chủ tịch UBND TPHCM tiến hành kiểm điểm nghiêm túc những cá nhân liên quan.

Đầu năm nay, Thanh tra Chính phủ đã có thông báo kết luận thanh tra việc thực hiện pháp luật thanh tra, khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng của UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế. Qua đó phát hiện UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế chưa thường xuyên đôn đốc, kiểm tra công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với các đơn vị, địa phương nên một số sở, UBND cấp huyện chưa thực hiện công tác tiếp dân theo đúng quy định. Việc tổ chức tiếp công dân của một số giám đốc sở ở Thừa Thiên - Huế chưa đúng quy định, việc mở sổ tiếp công dân và ghi chép không đầy đủ. Chủ tịch một số huyện tiếp dân định kỳ chưa đầy đủ, việc ghi chép sổ tiếp công dân còn sơ sài; cơ sở vật chất của Trụ sở tiếp công dân còn hạn chế, đơn thư vẫn vượt cấp…

Thanh tra Chính phủ đã kiến nghị Thủ tướng Chính phủ giao Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế chấn chỉnh công tác tiếp công dân, nhất là ở cấp sở, cấp huyện; chỉ đạo kiểm điểm nghiêm túc đối với chủ tịch UBND cấp huyện và giám đốc sở đã có những khiếm khuyết, nhất là trường hợp tiếp dân định kỳ chưa đầy đủ theo quy định, không ban hành quyết định giải quyết khiếu nại tố cáo theo quy định của pháp luật.

Tiếp đó, Thanh tra Chính phủ cũng phát hiện việc tiếp dân của lãnh đạo các cấp ở tỉnh Long An không đảm bảo số ngày theo quy định. Từ ngày 1/1/2011 đến 30/6/2013, Chủ tịch UBND tỉnh Long An chỉ tiếp dân định kỳ được 13/30 ngày theo quy định của pháp luật. Đối với cấp huyện và cấp sở, kết luận thanh tra cho thấy chỉ duy nhất Chủ tịch UBND huyện Bến Lức tiếp dân định kỳ đúng quy định. Cá biệt có 2 đơn vị có số ngày lãnh đạo tiếp dân rất thấp là Sở Y tế không tiếp ngày nào và Sở Tài nguyên và môi trường  chỉ tiếp được 2 ngày (?!).

Theo báo cáo 6 tháng đầu năm 2015 của Thanh tra Chính phủ, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo tiếp tục có những chuyển biến rõ nét, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, nhất là đại hội đảng các cấp. Hầu hết các lãnh đạo tỉnh, thành phố thực hiện công tác tiếp công dân định kỳ và đột xuất theo quy định, đã quyết định giải quyết dứt điểm nhiều vụ việc bức xúc của công dân.

Tuy nhiên, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo vẫn còn những hạn chế nhất định. “Việc triển khai Luật tiếp công dân ở một số địa phương còn chậm, lúng túng; Chất lượng, hiệu quả công tác tiếp dân chưa cao; vẫn còn một số địa phương, bộ, ngành lãnh đạo chưa quan tâm thỏa đáng đến công tác tiếp công dân”- Thanh tra Chính phủ nhận định.

Trao đổi với PV Dân trí mới đây, một lãnh đạo Thanh tra Chính phủ cho rằng cần phải tăng cường thanh tra trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan hành chính các cấp. “Bỏ bao nhiêu cuộc tiếp dân, bỏ bao nhiêu tháng tiếp dân thì hình thức xử lý kỷ luật thế nào thì chưa rõ; Tổ chức tiếp công dân không hợp lý, trụ sở tiếp công dân không đủ điều kiện, con người tiếp công dân không đủ phẩm chất thì xử lý thủ trưởng thế nào cũng chưa có”- vị lãnh đạo này nêu bất cập trong công tác tiếp dân hiện nay.

Thế Kha