Những hình ảnh Việt Nam chuyển mình sau 33 năm đổi mới

Dân trí Thực hiện Di chúc của Bác Hồ, dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân ta bước đầu thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới, đem lại phồn vinh cho đất nước, hạnh phúc, ấm no cho nhân dân, nâng cao vị thế quốc gia trên trường quốc tế.
>>Hành trình vươn tới những ước mơ – 50 năm thực hiện Di chúc của Bác Hồ

Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc Việt Nam, Nhà văn hóa kiệt xuất đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, vì độc lập, tự do, dân chủ, hòa bình và tiến bộ xã hội. Trước lúc đi xa, Người đã để lại cho muôn đời sau bản Di chúc thiêng liêng - ngọn đuốc soi đường trên mỗi chặng đường đi lên của đất nước.

Thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân ta đã hoàn thành sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và đạt được những thành tựu quan trọng trên con đường tiến lên chủ nghĩa xã hội gắn với độc lập dân tộc, bước đầu thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới, đem lại phồn vinh cho đất nước, hạnh phúc, ấm no cho nhân dân, nâng cao vị thế quốc gia trên trường quốc tế.

Kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019), Bảo tàng Hồ Chí Minh tổ chức trưng bày chuyên đề "Hành trình vươn tới những ước mơ - 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 1969 - 2019".

Chúng tôi xin giới thiệu những bức ảnh tư liệu của triển lãm trên trong phần Đổi mới và phát triển (1986-1995) và Hội nhập và cất cánh (1995 – 2019): 

Đổi mới và phát triển: Đường lối Đổi mới được đề ra tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VI Đảng Cộng sản Việt Nam tháng 12/1986 đã đánh dấu bước ngoặt cơ bản, có tính quyết định trong sự nghiệp phát triển của Việt Nam. Đổi mới không chỉ là một ý chí chính trị, một khẩu hiệu hành động màu - đã lan tỏa, tác động trong suy nghĩ, việc làm của mỗi người dân Việt Nam.

Đổi mới đã làm thay đổi bộ mặt, vị thế của đất nước, kinh tế tăng trưởng, văn hóa phát triển, xã hội ngày càng trở nên năng động và có bước chuyển mình kỳ diệu, quốc phòng được giữ vững, an ninh quốc gia được bảo đảm. Sự chuyển đổi đã giải phóng lực lượng sản xuất, khơi dậy và phát huy được nguồn lực của các thành phần kinh tế, mở ra cơ hội phát triển cho các ngành nghề, lĩnh vực, cơ hội làm giàu cho mỗi người Việt Nam, vì sự phồn vinh của đất nước.

Những hình ảnh Việt Nam chuyển mình sau 33 năm đổi mới - 1

Sau 10 năm đất nước hòa bình, thống nhất, xây dựng bước đầu cơ sở vật chất của chủ nghĩa xã hội, Việt Nam đã đạt được một số thành tựu nhất định, song cũng gặp không ít khó khăn, yếu kém do sai lầm, chủ quan, tả khuynh, duy ý chí, làm trái quy luật khách quan gây ra. Những năm 1980, Việt Nam lâm vào cuộc khủng hoảng kinh tế - xã hội trầm trọng, lạm phát tăng cao, đồng tiền mất giá, hàng hóa khan hiếm, thị trường hỗ loạn. Đời sống nhân dân vô cùng khó khăn, lòng tin của nhân dân bị xói mòn. Đổi mới để vượt qua khủng hoảng và phát triển ổn định đã trở thành nhu cầu bức thiết của đất nước.

Những hình ảnh Việt Nam chuyển mình sau 33 năm đổi mới - 2

Bộ tiền giấy của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam phát hành lần đổi tiền năm 1985.

Những hình ảnh Việt Nam chuyển mình sau 33 năm đổi mới - 3
Những hình ảnh Việt Nam chuyển mình sau 33 năm đổi mới - 4

Giao thông Hà Nội chủ yếu bằng xe đạp và tàu điện.

Những hình ảnh Việt Nam chuyển mình sau 33 năm đổi mới - 5

Bàn đổi tiền ở khu phố Hàng Buồm, Hà Nội, năm 1985.

Những hình ảnh Việt Nam chuyển mình sau 33 năm đổi mới - 6

Tháng 12/1986, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VI Đảng Cộng sản Việt Nam đã chính thức khơi nguồn công cuộc đổi mới toàn diện ở nước ta. Đại hội VI đã quyết định xóa bỏ kinh tế bao cấp, thực hiện cơ cấu kinh tế nhiều thành phần; đổi mới cơ chế quản lý kinh tế, kế hoạch hóa theo phương thức hạch toán kinh doanh xã hội chủ nghĩa; đề ra ba chương trình kinh tế lớn là sản xuất lương thực, thực phẩm, hàng tiêu dùng, hàng xuất khẩu nhằm cải thiện nền kinh tế.

Những hình ảnh Việt Nam chuyển mình sau 33 năm đổi mới - 7

Thực hiện đường lối đổi mới đất nước theo tinh thần Đại hội VI của Đảng mà trước hết là đổi mới kinh tế đã tạo ra cơ hội phát triển cho đất nước. Từ một quốc gia nghèo đói, Việt Nam đã trở thành một trong ba nước xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới. Các công trình trọng điểm quốc gia về hạ tầng cơ sở phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước được đưa vào sử dụng hoặc đầu tư xây dựng mới. Kinh tế tăng trưởng đã làm thay đổi diện mạo đất nước theo hướng ngày một văn minh, hiện đại hơn. Các dịch vụ công như chăm sóc sức khỏe, giáo dục, nước sạch, vệ sinh môi trường,...được cải thiện. Đời sống vật chất tinh thần của nhân dân, trình độ dân trí, chất lượng nguồn nhân lực và tính năng động trong xã hội được nâng lên đáng kể.

Những hình ảnh Việt Nam chuyển mình sau 33 năm đổi mới - 8
Những hình ảnh Việt Nam chuyển mình sau 33 năm đổi mới - 9

Đường dây tải điện 500 kV Bắc - Nam. Đây là công trình trọng điểm quốc gia, là đường dây truyền tải điện năng siêu cao áp 500 kV đầu tiên tại Việt Nam có chiều dài 1487km, kéo dài từ Hòa Bình đến TPHCM, được khởi công xây dựng vào 5/4/1992 tại huyện Tân Lạc (Hòa Bình) và vận hành vào tháng 5/1994. Công trình truyền tải lượng điện năng dư thừa từ miền Bắc cung cấp cho miền Nam và miền Trung lúc đó đang thiếu điện nghiêm trọng, mở ra bước ngoặt quan trọng trong sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Những hình ảnh Việt Nam chuyển mình sau 33 năm đổi mới - 10

Được sự giúp đỡ của chuyên gia giáo sư Chue Shueloe và hãng Sadoz Hong Kong, ngày 4/6/1992, tập thể giáo sư, bác sĩ của Học viện Quân y 103, Bệnh viện Việt Đức đã thực hành thành công ca mổ ghép thận đầu tiên của Việt Nam.

Những hình ảnh Việt Nam chuyển mình sau 33 năm đổi mới - 11

Sau 1 năm thi công khẩn trương, chợ Đồng Xuân (Hà Nội) đã tiến hành và đi vào hoạt động đầu tháng 2/1991. Chợ cao 3 tầng, với tổng diện tích 28.000m2, là nơi tập trung buôn bán của cư dân Hà Nội.

Những hình ảnh Việt Nam chuyển mình sau 33 năm đổi mới - 12

Điện thắp sáng ở bản Phước Tân, huyện miền núi Sơn Hòa.

Hội nhập và cất cánh: Phát huy thế và lực ngày càng gia tăng của đất nước sau 10 năm đầu thực hiện đổi mới, trong bối cảnh toàn cầu hóa, nhằm tranh thủ nguồn lực phát triển từ bên ngoài, Việt Nam đã chủ động hội nhập kinh tế quốc tế. Trong tiến trình hội nhập này, Việt Nam đã đặt ưu tiên cao cho việc mở rộng quan hệ kinh tế đối ngoại, mở rộng và đa dạng hóa thị trường, tranh thủ vốn, kinh nghiệm quản lý và khoa học công nghệ tiên tiến cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Từ một nền kinh tế nông nghiệp lạc hậu, với 90% dân số làm nông nghiệp, Việt Nam đã xây dựng được cơ sở vật chất-kỹ thuật, hạ tầng kinh tế-xã hội từng bước đáp ứng nhu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, tạo ra môi trường thu hút nguồn lực cho phát triển. Bức tranh toàn cảnh kinh tế-xã hội ngày một khởi sắc, đời sống nhân dân liên tục được nâng cao, chính trị-xã hội ổn định, an ninh-quốc phòng đảm bảo.

Những hình ảnh Việt Nam chuyển mình sau 33 năm đổi mới - 13

Tổng thống Bill Clinton thông báo Hoa Kỳ quyết định bình thường hóa quan hệ ngoại giao với nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, khép lại quá khứ và mở ra tương lai cho cả hai nước. (Oa-sinh-tơn ngày 11/7/1995).

Những hình ảnh Việt Nam chuyển mình sau 33 năm đổi mới - 14

Lễ kết nạp Việt Nam gia nhập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) tại Brunei, tháng 7/1995.

Những hình ảnh Việt Nam chuyển mình sau 33 năm đổi mới - 15

Tổng Giám đốc Tổ chức thương mại thế giới (WTO) Pascal Lany trao các văn bản kết nạp Việt Nam vào WTO cho Bộ trưởng Bộ Thương mại Việt Nam Trương Đình Tuyển tại Giơnevơ, Thụy Sĩ, ngày 7/11/2006.

Những hình ảnh Việt Nam chuyển mình sau 33 năm đổi mới - 16

Lễ ký kết Hiệp định thương mại giữa Việt Nam và EU, gồm Hiệp định thương mại tự do (AVFTA) và Hiệp định Bảo hộ đầu tư (IPA) vừa được ký kết sau 9 năm đàm phán. Hiệp định thương mại tự do Việt Nam, EU là cú hích lớn cho xuất khẩu của Việt Nam, mở ra cơ hội phát triển, tăng trưởng thương mại vào thị trường 28 nước. Hà Nội, ngày 30/6/2019.

Những hình ảnh Việt Nam chuyển mình sau 33 năm đổi mới - 17
Những hình ảnh Việt Nam chuyển mình sau 33 năm đổi mới - 18

Nhà máy thủy điện Sơn La là nhà máy thủy điện lớn nhất Đông Nam Á, đi vào sử dụng tháng 9/2012 với 6 tổ máy, cung cấp hơn 10 tỷ kWh điện/năm, là công trình trọng điểm quốc gia, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế Việt Nam.

Những hình ảnh Việt Nam chuyển mình sau 33 năm đổi mới - 19

Đây là mỏ dầu lớn nhất trên thềm lục địa nước ta, là nguồn cung cấp dầu chủ yếu cho Việt Nam hiện nay, góp phần quan trọng trong xuất khẩu dầu khí và sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Những hình ảnh Việt Nam chuyển mình sau 33 năm đổi mới - 20

TPHCM đã có sự phát triển vượt bậc trên mọi lĩnh vực, đạt được những thành tựu to lớn, góp phần quan trọng vào thành tựu chung của đất nước. Tỷ trọng quy mô kinh tế của TPHCM chiếm 1/4 cả nước.

Những hình ảnh Việt Nam chuyển mình sau 33 năm đổi mới - 21

Đoàn tàu Đổi mới qua Vịnh Lăng Cô.

Nguyễn Dương

MỚI NHẤT
“Không gian mạng đang bị các thế lực triệt để lợi dụng…”
“Không gian mạng đang bị các thế lực triệt để lợi dụng…”

(Dân trí) - Báo cáo tình hình tội phạm tại phiên họp toàn thể của UB Tư pháp, lãnh đạo VKSND Tối cao nêu con số, năm 2019, cơ quan chức năng đã khởi tố mới gần 66.000 vụ án, tăng 9,4% so với năm 2018. Trong đó, đáng chú ý, tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia tăng 58,8%...

Thứ ba, 03/09/2019 - 04:17

Thu hồi tài sản tham nhũng: Mục tiêu 1.000 tỷ, đấu giá chỉ được… 55 tỷ
Thu hồi tài sản tham nhũng: Mục tiêu 1.000 tỷ, đấu giá chỉ được… 55 tỷ

(Dân trí) - Báo cáo của Chính phủ về công tác thi hành án năm 2019 dẫn chứng một vụ việc điển hình trong nhiều vụ án hình sự liên quan đến tham nhũng cho thấy thực tế, số tiền phải thi hành lên tới hơn 1.000 tỷ đồng nhưng tài sản đưa ra bán đấu giá chỉ được… 55 tỷ.

Thứ ba, 03/09/2019 - 02:45

Bạc Liêu: Trang nghiêm lễ giỗ 50 năm ngày Bác Hồ qua đời
Bạc Liêu: Trang nghiêm lễ giỗ 50 năm ngày Bác Hồ qua đời

(Dân trí) - Lễ giỗ diễn ra trong không khí trang nghiêm tại Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại xã Châu Thới, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu. Đây là một trong những Đền thờ được xây dựng đầu tiên ở khu vực ĐBSCL ngay sau ngày Bác mất 50 năm trước.

Thứ ba, 03/09/2019 - 01:41

Biểu hiện tham nhũng mới: Thủ đoạn tinh vi để kéo dài thời gian thu phí BOT
Biểu hiện tham nhũng mới: Thủ đoạn tinh vi để kéo dài thời gian thu phí BOT

(Dân trí) - Báo cáo về công tác phòng, chống tội phạm năm 2019 của Chính phủ nêu nhiều con số cho thấy tội phạm tham nhũng giảm. Tuy nhiên, những diễn biến phức tạp, thủ đoạn lại tinh vi hơn, như sử dụng công nghệ để gian lận doanh thu, kéo dài thời gian thu phí tại các trạm BOT.

Thứ ba, 03/09/2019 - 01:11

Việt Nam điều tàu hộ vệ săn ngầm tham gia tập trận chung ASEAN - Mỹ
Việt Nam điều tàu hộ vệ săn ngầm tham gia tập trận chung ASEAN - Mỹ

(Dân trí) - Ngày 2/9, tại căn cứ hải quân Sattahip - Thái Lan, diễn ra Lễ khai mạc cuộc tập trận chung trên biển đầu tiên giữa Hải quân Mỹ và hải quân Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (AUMX). Tàu Hải quân 18 - Bộ Tư lệnh Vùng 2 - Quân chủng Hải quân Việt Nam tham gia cuộc diễn tập này.

Thứ hai, 02/09/2019 - 05:02

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình thăm, tặng quà cho gia đình chính sách
Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình thăm, tặng quà cho gia đình chính sách

(Dân trí) - Chiều ngày 1/9, Đoàn công tác của Chính phủ do ông Trương Hòa Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ làm trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, bà Mẹ Việt Nam anh hùng tại TP.Vinh, Nghệ An.

Thứ hai, 02/09/2019 - 06:27

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự cầu truyền hình “Bài ca kết đoàn”
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự cầu truyền hình “Bài ca kết đoàn”

(Dân trí) - Nhân dịp 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tối 1/9, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Đài truyền hình Việt Nam thực hiện cầu truyền hình trực tiếp "Bài ca kết đoàn" tại 4 điểm cầu: Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh (Hà Nội), Bến Nhà Rồng (Thành phố Hồ Chí Minh), Trường Quốc học Huế (Thừa Thiên - Huế) và Khu di tích Kim Liên (Nghệ An), là những địa danh gắn bó với cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Thứ hai, 02/09/2019 - 06:03

Tình cảm đặc biệt của Bác Hồ với Thanh Hóa
Tình cảm đặc biệt của Bác Hồ với Thanh Hóa

(Dân trí) - Với Chủ tịch Hồ Chí Minh, Thanh Hóa luôn là địa phương được Người quan tâm, dành tình cảm đặc biệt và mong muốn “Thanh Hóa phải trở nên một tỉnh kiểu mẫu”.

Chủ nhật, 01/09/2019 - 07:55

Thủ tướng thăm Nhà lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Huế
Thủ tướng thăm Nhà lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Huế

(Dân trí) - Chiều 1/9, nhân kỷ niệm 74 năm Quốc khánh (2/9/1945-2/9/2019) và 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đoàn công tác của Trung ương và Chính phủ do Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã đến thăm, dâng hương tại di tích Nhà lưu niệm Bác Hồ ở 112 (số mới 158) đường Mai Thúc Loan, phường Thuận Lộc, TP Huế.

Chủ nhật, 01/09/2019 - 07:40

Sớm đưa Nghệ An trở thành một trong những tỉnh khá nhất miền Bắc
Sớm đưa Nghệ An trở thành một trong những tỉnh khá nhất miền Bắc

(Dân trí) - Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Thái Thanh Quý cho rằng, lời dặn của Bác Hồ, đưa "Nghệ An mau trở thành một trong những tỉnh khá nhất ở miền Bắc" trong bức thư cuối cùng Bác gửi cho Ban chấp hành Đảng bộ Nghệ An (ngày 21/7/1969) luôn là mục tiêu, là động lực, tình cảm và trách nhiệm của cán bộ và người dân tỉnh nhà...

Chủ nhật, 01/09/2019 - 03:08

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

(Dân trí) - Trong không khí cả nước phấn khởi chào mừng 74 năm Quốc khánh (2/9/1945-2/9/2019); 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và kỷ niệm 50 năm ngày mất của Người (1969-2019), sáng 1/9, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã đến dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà 67 trong Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch.

Chủ nhật, 01/09/2019 - 01:29

Long trọng Lễ kỷ niệm 550 năm thành lập huyện Nghi Xuân
Long trọng Lễ kỷ niệm 550 năm thành lập huyện Nghi Xuân

(Dân trí) - Tối 31/8, tại quảng trường Khu lưu niệm Nguyễn Du, huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 550 năm thành lập huyện (1469 - 2019) và đón nhận Huân chương lao động Hạng Nhì.

Chủ nhật, 01/09/2019 - 06:22

ĐÁNG QUAN TÂM
Nghệ An tổ chức Hội thảo “50 năm thực hiện Di chúc thiêng liêng của Bác Hồ”
Nghệ An tổ chức Hội thảo “50 năm thực hiện Di chúc thiêng liêng của Bác Hồ”

(Dân trí) - Sáng 31/8, Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức Hội thảo: “Nghệ An – 50 năm thực hiện Di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và bức thư cuối cùng của Người gửi Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh”.

Thứ bảy, 31/08/2019 - 06:55

Nghi Xuân – miền quê đáng sống
Nghi Xuân – miền quê đáng sống

(Dân trí) - Không chỉ được biết đến là quê hương của Danh nhân văn hóa thế giới Đại thi hào Nguyễn Du mà huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) với lịch sử 550 năm hình thành và phát triển đã có những bước chuyển mình mạnh mẽ, thực sự là một miền quê đáng sống.

Thứ bảy, 31/08/2019 - 09:47

Thực hiện Di chúc của Bác Hồ về xây dựng Đảng chính là chống tham nhũng!
Thực hiện Di chúc của Bác Hồ về xây dựng Đảng chính là chống tham nhũng!

(Dân trí) - Phân tích từ những nội dung trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh về vấn đề xây dựng, chỉnh đốn Đảng, PGS.TS Nguyễn Trọng Phúc nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh nhận định, lúc này, vấn đề phải tập trung trong công tác xây dựng Đảng hiện nay chính là cuộc đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực…

Thứ bảy, 31/08/2019 - 05:00

Chủ tịch Cà Mau: Không thể là văn hóa công sở nếu cán bộ làm việc chỉ để nhận lương
Chủ tịch Cà Mau: Không thể là văn hóa công sở nếu cán bộ làm việc chỉ để nhận lương

(Dân trí) - Chiều ngày 30/8, ông Nguyễn Tiến Hải - Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, đã chính thức phát động phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” trên địa bàn tỉnh này.

Thứ sáu, 30/08/2019 - 09:23

Trưởng Khu Nam được bổ nhiệm giữ chức Chánh Văn phòng UBND TPHCM
Trưởng Khu Nam được bổ nhiệm giữ chức Chánh Văn phòng UBND TPHCM

(Dân trí) - Ông Hà Phước Thắng, Trưởng Ban đầu tư và xây dựng Khu đô thị mới Nam TP, được bổ nhiệm giữ chức Chánh Văn phòng UBND TPHCM thay ông Võ Văn Hoan.

Thứ sáu, 30/08/2019 - 03:22

Đồng Nai có tân Chủ tịch UBND tỉnh
Đồng Nai có tân Chủ tịch UBND tỉnh

(Dân trí) - Sáng 30/8, tại Kỳ họp bất thường HĐND tỉnh Đồng Nai khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021, các đại biểu đã tiến hành thủ tục miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai đối với ông Đinh Quốc Thái. Ông Thái nghỉ hưu theo chế độ.

Thứ sáu, 30/08/2019 - 01:31

Tổng Bí thư: Bác Hồ đã dành những điều vĩ đại nhất cho dân, cho đất nước
Tổng Bí thư: Bác Hồ đã dành những điều vĩ đại nhất cho dân, cho đất nước

(Dân trí) - “Bác không có gì cho riêng mình ngoài những điều sâu sắc nhất, lớn lao nhất, vĩ đại nhất dành cho dân, cho đất nước, và Người chỉ tiếc không phục vụ nhân dân lâu hơn nữa, nhiều hơn nữa”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nói.

Thứ sáu, 30/08/2019 - 01:20

Phút lâm chung, Bác Hồ khóc khi Trung ương xin phép được lo “việc riêng” của Người
Phút lâm chung, Bác Hồ khóc khi Trung ương xin phép được lo “việc riêng” của Người

(Dân trí) - “Bác dặn hãy an táng Người, nhưng Trung ương Đảng xin phép được làm khác ý Bác, được lo “việc riêng” của Người khác với Di chúc Bác viết vì nếu làm đúng như Di chúc thì sau này, đất nước thống nhất rồi, đồng bào miền Nam muốn thăm Bác thì biết thăm ở đâu. Khi ấy, Bác chỉ khóc” – GS.Hoàng Chí Bảo kể lại.

Thứ sáu, 30/08/2019 - 01:08

Những phụ nữ "đi săn tử thần" trên "đất lửa" Quảng Trị
Những phụ nữ "đi săn tử thần" trên "đất lửa" Quảng Trị

(Dân trí) - Nhiều người gọi công việc của những người phụ nữ thuộc đội rà phá bom mìn là nghề "đi săn tử thần". Hàng ngày, các chị phải tiếp xúc với vô vàn bom đạn, vật liệu nổ còn sót lại trong chiến tranh, chỉ cần sai sót một ly hay bất cẩn trong tích tắc, tính mạng của họ có thể rơi vào tình thế "ngàn cân treo sợi tóc".

Thứ sáu, 30/08/2019 - 08:38

Thủ tướng yêu cầu quán triệt chủ trương gìn giữ lâu dài thi hài Bác
Thủ tướng yêu cầu quán triệt chủ trương gìn giữ lâu dài thi hài Bác

(Dân trí) - Báo cáo của Hội đồng Khoa học Y tế cấp Nhà nước về kiểm tra, đánh giá trạng thái thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định, thi hài Bác Hồ sau 50 năm vẫn được giữ gìn rất tốt, chưa phát hiện được sự thay đổi nào so với các số liệu trong biên bản kiểm tra của các Hội đồng trước đây (từ năm 1970 đến năm 2009).

Thứ sáu, 30/08/2019 - 12:21

Thủ tướng: Người dân Việt Nam cháy bỏng khát vọng ‘hòa bình và thịnh vượng’
Thủ tướng: Người dân Việt Nam cháy bỏng khát vọng ‘hòa bình và thịnh vượng’

Tối nay, 29/8, nhân kỷ niệm 74 năm Quốc khánh Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2019), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân đã chủ trì chiêu đãi trọng thể các vị Đại sứ, Đại biện, Trưởng đại diện các tổ chức quốc tế cùng các Phu nhân, Phu quân tại Việt Nam.

Thứ năm, 29/08/2019 - 08:47

Cung cấp dịch vụ công trực tuyến qua Zalo: Bộ trưởng yêu cầu thẩm định
Cung cấp dịch vụ công trực tuyến qua Zalo: Bộ trưởng yêu cầu thẩm định

(Dân trí) - Báo cáo Tổ công tác của Thủ tướng tại cuộc họp kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ xây dựng Chính phủ điện tử sáng nay, 29/8, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang cho biết, người dân hào hứng thực hiện thủ tục hành chính qua ứng dụng Zalo. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng nhắc nhở, việc này… chưa ổn.

Thứ năm, 29/08/2019 - 12:54