Chủ nhật 05/06/2016 - 06:00

Kỷ niệm 105 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911-5/6/2016):

Những quyết định sáng tạo khởi nguồn thắng lợi của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Dân trí Tháng 6/1911, quyết định đi sang Pháp để tìm đường cứu nước là quyết định đầu tiên có ý nghĩa lịch sử, thể hiện rõ nhất tư duy độc lập và sáng tạo của Hồ Chí Minh. Khi đó Hồ Chí Minh chỉ nung nấu một quyết tâm cháy bỏng: “Tự do cho đồng bào tôi, độc lập cho Tổ quốc tôi, đấy là tất cả tất cả những điều tôi muốn, đấy là tất cả những điều tôi hiểu”.

Tháng 12/1920, sau gần mười năm hoạt động thực tiễn sôi nổi và nhận thức lý luận đã dẫn tới một quyết định quan trọng tiếp theo cuả Hồ Chí Minh: Đưa cuộc cách mạng giải phóng dân tộc Việt Nam theo con đường của Lê-nin. Những quyết định quan trọng đó khởi nguồn cho thắng lợi của cuộc cách mạng giải phóng dân tộc Việt Nam, thể hiện rõ nét tư duy cách mạng, khoa học, độc lập và sáng tạo của Hồ Chí Minh.


Quyết định đi sang Pháp để tìm đường cứu nước là quyết định đầu tiên có ý nghĩa lịch sử, thể hiện rõ nhất tư duy độc lập và sáng tạo của Hồ Chí Minh.

Quyết định đi sang Pháp để tìm đường cứu nước là quyết định đầu tiên có ý nghĩa lịch sử, thể hiện rõ nhất tư duy độc lập và sáng tạo của Hồ Chí Minh.

Quyết định sáng tạo đầu tiên

Ngày 5/6/1911, khi ra đi tìm một con đuờng mới cho c uộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, Hồ Chí Minh chỉ nung nấu một quyết tâm cháy bỏng: “Tự do cho đồng bào tôi, độc lập cho Tổ quốc tôi, đấy là tất cả tất cả những điều tôi muốn, đấy là tất cả những điều tôi hiểu”. Khát vọng giải phóng dân tộc, giải phóng nhân dân là nguồn sức mạnh nâng bước chân, là ngọn lửa hồng thắp sáng, sưởi ấm tinh thần Hồ Chí Minh trên những chặng đường bôn ba. Hồ Chí Minh đã tích lũy cho mình một vốn sống thực tiễn phong phú, đồng thời Người cũng thu nhận được nhiều tri thức bổ ích từ những nền văn hoá của các dân tộc khác. Hồ Chí Minh trở thành một trong số ít những chiến sĩ cách mạng giàu kinh nghiệm thực tiễn nhất của phong trào đấu tranh giải phóng các dân tộc thuộc địa những năm đầu thế kỷ XX.

Khi Hồ Chí Minh trở lại Pháp, Cách mạng Tháng Mười Nga năm 1917 đã thành công. Mặc dù chưa hiểu biết hết ý nghĩa to lớn của cuộc mạng này, nhưng Người nhận thấy đây là một biến cố lớn, có một sức lôi cuốn kì diệu vô cùng.

Trong hai số liên tiếp ngày 16 và ngày 17/6/ 1920, báo L’ Humanité (Nhân đạo) đăng Sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa của V.I. Lê - nin. Hồ Chí Minh đọc văn kiện này sau khi đăng ít hôm và đã có được lời giải đáp cho câu hỏi khát khao đã cháy trong lòng mình hàng chục năm qua. Và cũng từ đó, Người đã thấy được cái cần thiết cho dân tộc Việt Nam - con đườn g giải phóng dân tộc Việt Nam theo tư tưởng cách mạng của Lê-nin. Luận cương của V.I. Lê-nin đã gây cho Hồ Chí Minh một cảm xúc mạnh mẽ. Những luận điểm của V.I. Lê - nin về những vấn đề dân tộc và thuộc địa trong bối cảnh mới của cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc trên toàn thế giới được luận giải trong Luận cương đã làm cho Hồ Chí Minh hoàn toàn tin theo Lê - nin, tin theo Quốc tế thứ ba. Ngày 30/12/ 1920, tại Đại hội Tua, Hồ Chí Minh bỏ phiếu tán thành và trở thành một trong những người sáng lậ p của Đảng Cộng sản Pháp.

Kết quả của hoạt động thực tiễn và việc tiếp nhận lý luận ban đầu càng làm sáng tỏ hơn con đường cứu dân tộc mà Hồ Chí Minh đang đi tìm và đã dẫn tới một quyết định quan trọng tiếp sau quyết định sang phương Tây tìm đường cứu nước - đưa cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc theo con đường của Lê-nin. Tư tưởng yêu nước và khát vọng cứu nước mang thêm những yếu tố mới trên nền tảng chủ nghĩa yêu nước truyền thống đi theo Hồ Chí Minh trong suốt những năm bôn ba đã gặp gỡ ánh sáng của chủ nghĩa Mác - Lê-nin như một tất yếu. Hồ Chí Minh đã đảm nhận nhiệm vụ lịch sử đưa ánh sáng của tư tưởng Lê - nin đã soi rọi cho mình tới cuộc đấu tranh giải phóng củ a dân tộc Việt Nam.

Sáng tạo tiếp nối sáng tạo

Hồ Chí Minh đã nghiên cứu truyền thống lịch sử, văn hóa dân tộc Việt Nam và các giá trị văn hóa phương Đông. Người đã phát hiện ra nội dung lớn mà các tác phẩm lý luận thời đó ít đề cập: Đó là sức mạnh của chủ nghĩa dân tộc và tinh thần yêu nước. Yếu tố dân tộc và yêu nước chẳng những có thể ảnh hưởng đến phong trào của giai cấp công nhân, nông dân mà nó còn có khả năng thay đổi lập trường của các giai cấp khác như tiểu tư sản, tư sản dân tộc và một bộ phận trong giai cấp địa chủ. Sức mạnh này thể hiện sinh động ở Việt Nam trong các phong trào chống Pháp xâm lược, thu hút mọi lực lượng xã hội, mọi tầ ng lớp, giai cấp. Hồ Chí Minh nhiều lần khẳng định: “Chủ nghĩa dân tộc là động lực lớn của đất nước”. Tuy nhiên, yếu tố trước tiên, quan trọng nhất là phải có một đảng cách mạng chân chính, đặt lợi ích dân tộc lên trên hết. Theo Hồ Chí Minh, cách mạng trước hết cần có đảng cộng sản chân chính lãnh đạo vì Đảng là đội tiên phong của giai cấp và dân tộc. Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam không chỉ vì lợi ích của riêng giai cấp công nhân hay những người cộng sản, mà trước hết để cứu nước, để giành lại độc lậ p cho dân tộc Việt Nam. Đây là một quan điểm mới, sáng tạo của Hồ Chí Minh về tính tất yếu phải có Đảng cộng sản lãnh đạo đấu tranh ở một nước thuộc địa.

Thực tiễn cách mạng Việt Nam cho thấy Hồ Chí Minh luôn xuất phát từ thực tiễn đất nước để phân tích mâu thuẫn xã hội Việt Nam. Hồ Chí Minh nhìn nhận và đánh giá một cách khách quan, khoa học sự phân hoá giai cấp và những mâu thuẫn trong xã hội thuộc địa. Trong một số tác phẩm viết từ những năm 20 thế kỷ XX như Đông Dương, Bản án chế độ thực dân Pháp, Đườ ng K ách mệnh , Hồ Chí Minh đã phân tích thấu đáo những nét riêng về mâu thuẫn dân tộc, mâu thuẫn giai cấp ở Việt Nam, đối chiếu với các nước khác, nhất là đối chiếu với một số nước phương Tây. Cùng với sự phân tích mâu thuẫn giai cấp, điểm đúng đắn và sáng tạo ở Hồ Chí Minh là chú ý phân tích làm nổi bật hơn mâu thuẫn cơ bản và chủ yếu mà cách mạng Việt Nam cần tập trung giải quyết. Đó là mâu thuẫn giữa dân tộc Việt Nam và thực dân, phong kiến tay sai. Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, khi thời cơ giải phóng dân tộc xuất hiện phải ưu tiên giải quyết nhiệm vụ giải phóng dân tộc. Đây là sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lê - nin phù hợp với điều kiện một nước thuộc địa, nửa phong kiến.

​Nhà nghiên cứu Gabrien Bone nhận xét: “Công trình phân tích về thuộc địa của Hồ Chí Minh vượt xa tất cả những gì mà cho đến lúc bấy giờ các nhà lý luận Mác-xít đã nói. Giống như thế kỷ trước, Hô-xê Mác-ti nhà cách mạng lớn Cu - ba đã là một nhà Mác-xít - Lê-nin-nít đầy sức thuyết phục trước khi đọc Mác và chưa hề hiểu được rằng một người tên gọi Lê-nin sẽ khuấy động thế kỷ XX bằng chủ nghĩa của mình, Hồ Chí Minh đã soạn thảo một chùm lý luận đầy uy tín không thể chối cãi được nhằm giải phóng người dân thuộc địa bị áp bức”. Sự sáng tạo đó là khởi nguồn dẫn tới thắng lợ i vẻ vang của cuộc cách mạng giả i phóng dân tộc ở Việt Nam.

Ngô Vương Anh
TTXVN

MỚI NHẤT
An ninh hàng hải: Thách thức lớn của châu Á
An ninh hàng hải: Thách thức lớn của châu Á

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam hôm 5-6 khẳng định chủ nghĩa khủng bố, phổ biến hạt nhân và an ninh hàng hải là những thách thức phi truyền thống ngày một nghiêm trọng mà châu Á - Thái Bình Dương đang đối mặt.

Chủ nhật, 05/06/2016 - 11:10

Thêm 3 tàu vỏ thép chuẩn bị vươn khơi
Thêm 3 tàu vỏ thép chuẩn bị vươn khơi

(Dân trí) - Ngày 3/6, tỉnh Quảng Trị đã tổ chức bàn giao 3 tàu vỏ thép cho ngư dân để đưa vào sử dụng khai thác thủy sản và dịch vụ hậu cần nghề cá.

Chủ nhật, 05/06/2016 - 11:00

Vụ cháy nhà máy nệm: Thiệt hại khoảng 85 tỉ đồng
Vụ cháy nhà máy nệm: Thiệt hại khoảng 85 tỉ đồng

(Dân trí) - Hiện vụ hoả hoạn gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng này vẫn chưa xác định được cụ thể nguyên nhân và cảnh sát PCCC TPHCM vẫn đang điều tra làm rõ.

Chủ nhật, 05/06/2016 - 10:53

“Hình ảnh những cánh đồng chết cháy, nứt nẻ sẽ còn ám ảnh mãi”
“Hình ảnh những cánh đồng chết cháy, nứt nẻ sẽ còn ám ảnh mãi”

(Dân trí) - “Hình ảnh những cánh đồng lúa chết cháy, đất đai nứt nẻ và những người nông dân khắc khổ rơi vào cảnh trắng tay sẽ còn ám ảnh mãi, buộc chúng ta phải sớm có những giải pháp căn cơ, bền vững hơn”- Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường nói.

Chủ nhật, 05/06/2016 - 09:16

Lexus biển xanh 5,7 tỷ và hình ảnh người dân vật lộn với nắng nóng
Lexus biển xanh 5,7 tỷ và hình ảnh người dân vật lộn với nắng nóng

(Dân trí) - Hình ảnh người dân Hà Nội vật lộn với nắng nóng, chiếc xe Lexus 570 trị giá khoảng 5,7 tỷ đồng của được gắn biển xanh của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang và người đàn ông 65 tuổi chăm sóc cụ bà 91 tuổi neo đơn như mẹ ruột mình được quan tâm nhất tuần qua.

Chủ nhật, 05/06/2016 - 09:08

Bí thư Thăng yêu cầu xử lý xe “dù”, bến “cóc”
Bí thư Thăng yêu cầu xử lý xe “dù”, bến “cóc”

(Dân trí) - Trước thực trạng xe “dù”, bến “cóc” ngày càng diễn biến phức tạp, gây thất thu cho ngân sách nhà nước cũng như bất bình đẳng trong kinh doanh vận tải, tập thể các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố đã gửi đơn “cầu cứu” Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng.

Chủ nhật, 05/06/2016 - 08:54

Hình ảnh Bác Hồ tại nơi Người ra đi tìm đường cứu nước 105 năm trước
Hình ảnh Bác Hồ tại nơi Người ra đi tìm đường cứu nước 105 năm trước

(Dân trí) - Tại Bến Nhà Rồng, cách đây đúng 105 năm, Bác Hồ ngậm ngùi rời tổ quốc, bôn ba tìm đường cứu nước. Nay, Bến Nhà Rồng đã trở thành nơi lưu giữ những hình ảnh về cuộc đời và sự nghiệp của Người cho thế hệ mai sau học tập.

Chủ nhật, 05/06/2016 - 08:45

TPHCM: Di dời khẩn cấp dân khỏi chung cư 50 tuổi cũ nát
TPHCM: Di dời khẩn cấp dân khỏi chung cư 50 tuổi cũ nát

(Dân trí) - Nhà tập thể 350 Hoàng Văn Thụ (quận Tân Bình) được xây dựng năm 1968 và nay đã xuống cấp trầm trọng. Để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản người dân, UBND TP yêu cầu di dời khẩn cấp các hộ dân còn lại khỏi khu nhà.

Chủ nhật, 05/06/2016 - 08:31

Nạn nhân kể lại phút giây kinh hoàng tàu lật trên sông Hàn
Nạn nhân kể lại phút giây kinh hoàng tàu lật trên sông Hàn

(Dân trí) - Các nạn nhân sống sót vẫn chưa hoàn hồn khi nghĩ đến phút giây chiếc tàu du lịch nghiêng rồi lật úp trên sông Hàn. Vẫn còn những người mẹ đau đớn tột cùng khi chưa tìm được con.

Chủ nhật, 05/06/2016 - 07:50

100 ca nô quần thảo, giăng lưới cửa sông Hàn tìm người mất tích
100 ca nô quần thảo, giăng lưới cửa sông Hàn tìm người mất tích

(Dân trí) - Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ cho biết lực lượng cứu hộ đã giăng lời ở cửa sông Hàn để tìm người mất tích. Diễn biến mới nhất, 1 đôi vợ chồng được xác định đã tự bơi vào bờ trong đêm qua. Danh sách khách trên tàu được yêu cầu rà lại phòng trường hợp số người có mặt trên tàu, gặp nạn cao hơn số đã công bố.

Chủ nhật, 05/06/2016 - 07:43

Thủ tướng chỉ đạo khắc phục vụ chìm tàu trên sông Hàn
Thủ tướng chỉ đạo khắc phục vụ chìm tàu trên sông Hàn

(Dân trí) - Nhận được tin xảy ra vụ chìm tàu du lịch trên sông Hàn (đoạn trước khách sạn Novotel, quận Hải Châu, Đà Nẵng), ngay trong tối 4/6, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã điện thoại chỉ đạo Chủ tịch UBND thành phố hướng giải quyết, khắc phục hậu quả vụ tai nạn.

Chủ nhật, 05/06/2016 - 07:16

Thượng tướng Nguyễn Chí Vinh trả lời phỏng vấn báo chí quốc tế
Thượng tướng Nguyễn Chí Vinh trả lời phỏng vấn báo chí quốc tế

Chiều 4/6, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Trưởng phái đoàn Việt Nam tham dự Đối thoại Shangri-La 2016 đã trả lời báo chí quốc tế về nhiều vấn đề.

Chủ nhật, 05/06/2016 - 07:03

ĐÁNG QUAN TÂM
Báo động "đỏ" về ô nhiễm môi trường biển
Báo động "đỏ" về ô nhiễm môi trường biển

(Dân trí) - Việt Nam có một vùng biển đặc quyền kinh tế trên 1.000.000 km2 và hơn 3.000 đảo lớn, nhỏ, hai quần đảo là Trường Sa và Hoàng Sa, bờ biển kéo dài trên 3.260 km. Đây là những tiền đề cho phép hoạch định một chiến lược biển, phù hợp với xu thế phát triển của một quốc gia biển.

Chủ nhật, 05/06/2016 - 05:30

2 người thương vong do sét đánh
2 người thương vong do sét đánh

(Dân trí) - Chiều ngày 4/6, một cơn giông sét lớn xảy ra tại xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế đã làm một người chết và một người khác bị thương nặng.

Thứ bảy, 04/06/2016 - 10:32

Hà Nội: CSGT kịp thời cứu người đàn ông định lao vào tàu hoả
Hà Nội: CSGT kịp thời cứu người đàn ông định lao vào tàu hoả

(Dân trí) - Phát hiện người đàn ông có biểu hiện bất thường, tổ công tác CSGT đã chủ động tiếp cận, kịp thời ngăn cản ông này khi ông định lao vào tàu hỏa.

Thứ bảy, 04/06/2016 - 10:30

Tàu du lịch chở hơn 50 người lật trên sông Hàn
Tàu du lịch chở hơn 50 người lật trên sông Hàn

(Dân trí) - Các lực lượng chức năng đã liên tục tìm kiếm các nạn nhân trong suốt 5 tiếng đồng hồ trước khi tạm dừng vào lúc hơn 2h sáng ngày 5/6. Theo Chủ tịch UBND Thành phố Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ, hiện còn 3 người được cho là mất tích...

Thứ bảy, 04/06/2016 - 09:15

Cháy tại Đài Phát thanh - Truyền hình Hải Phòng, một cán bộ tử vong
Cháy tại Đài Phát thanh - Truyền hình Hải Phòng, một cán bộ tử vong

(Dân trí) - Khói đen bốc ra nghi ngút từ giữa tòa nhà 15 tầng của Đài PT - TH Hải Phòng vào buổi chiều nay, 4/6. Toàn bộ nhân viên đang làm việc tại tòa nhà chạy tán loạn, chương trình phát sóng của đài bị ngưng trệ. Khi ngọn lửa được dập tắt, lực lượng PCCC phát hiện một cán bộ tử vong tại khu vực vệ sinh.

Thứ bảy, 04/06/2016 - 08:09

Lái xe ngủ gật, xe container "quét" hàng loạt quán ven đường
Lái xe ngủ gật, xe container "quét" hàng loạt quán ven đường

(Dân trí) - Đang nằm ngủ trong nhà, nhiều người dân nghe tiếng va chạm lớn bên ngoài. Chạy ra ngoài xem, mọi người tá hỏa phát hiện một chiếc xe container tông liên tiếp vào các hàng quán, lều, ki ốt của 5 nhà dân nằm ven Quốc lộ.

Thứ bảy, 04/06/2016 - 08:03

5 ô tô đâm nhau liên hoàn trên quốc lộ, tài xế kẹt cứng trong cabin
5 ô tô đâm nhau liên hoàn trên quốc lộ, tài xế kẹt cứng trong cabin

(Dân trí) - Chiều 4/6, một vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa 5 xe ô tô đã xảy ra trên quốc lộ 1, quận Bình Tân, TPHCM khiến 1 tài xế bị mắc kẹt trong cabin và được người dân giải cứu ra ngoài, chuyển vào bệnh viện cấp cứu.

Thứ bảy, 04/06/2016 - 07:09

Người buôn cây cảnh méo mặt vì nắng nóng
Người buôn cây cảnh méo mặt vì nắng nóng

(Dân trí) - Nắng nóng tiêu cực diễn ra liên tục trong nhiều ngày qua đã khiến người dân kinh doanh cây cảnh trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh điêu đứng. Dù đã dùng nhiều biện pháp để làm mát, nhưng nhiều vườn kinh doanh, cây cảnh khô héo, thậm chí là chết; trong khi đó người mua gần như vắng bóng.

Thứ bảy, 04/06/2016 - 04:57

Va chạm với ô tô tải, 3 người trong gia đình chết thảm
Va chạm với ô tô tải, 3 người trong gia đình chết thảm

(Dân trí) - Chiều muộn ngày 3/6, ông Được chở mẹ vợ và con gái 13 tuổi trên chiếc xe máy, khi lưu thông đến đoạn đường thuộc ấp Suối Đá, xã Dương Tơ, Phú Quốc thì va chạm với ô tô tải. Vụ tai nạn làm cả 3 người tử vong.

Thứ bảy, 04/06/2016 - 04:56

Vụ xén đất công viên xây bãi đỗ xe: Chủ đầu tư quá chây ỳ
Vụ xén đất công viên xây bãi đỗ xe: Chủ đầu tư quá chây ỳ

(Dân trí) - Dù đã có các quyết định xử phạt nhưng Công ty TNHH Vận tải DVDL&TM Triết Thuần (Cty Triết Thuần) - chủ đầu tư xây dựng bãi đỗ xe ở công viên đường Nguyễn Hữu Cảnh (phường Thuận Phước, quận Hải Châu, Đà Nẵng) vẫn không tháo dỡ các hạng mục đã xây dựng sai phạm khiến người dân rất bức xúc.

Thứ bảy, 04/06/2016 - 04:45

Hai học sinh lớp 11 chết đuối khi tắm sông
Hai học sinh lớp 11 chết đuối khi tắm sông

(Dân trí) - Không biết bơi nhưng hai học sinh lớp 11 trường THPT An Dương vẫn rủ nhau đi tắm sông. Hậu quả cả hai bị chết đuối khi trượt chân xuống vùng nước sâu 5m.

Thứ bảy, 04/06/2016 - 03:12

Ụ nổi hơn 500 tỷ của Vinalines được bán với giá... 38,5 tỷ đồng
Ụ nổi hơn 500 tỷ của Vinalines được bán với giá... 38,5 tỷ đồng

(Dân trí) - Tổng Công Hàng hải Việt Nam (Vinalines) cho biết vừa tiến hành xong việc đấu thầu bán ụ nổi 83M với ba nhà thầu tham gia, trong đó một cá nhân đã thắng thầu với mức giá 38,5 tỷ đồng.

Thứ bảy, 04/06/2016 - 02:29