Thứ bảy, 27/04/2019 - 09:54

Ninh Bình: Trưởng Ban tuyên giáo được bầu làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Dân trí

HĐND tỉnh Ninh Bình vừa tổ chức kỳ họp bất thường bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Với 100% đại biểu có mặt tán thành, ông Phạm Quang Ngọc, Trưởng Ban tuyên giáo Tỉnh ủy đã được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Ngày 26/4, HĐND tỉnh Ninh Bình khoá XIV tổ chức kỳ họp thứ 10 (kỳ họp bất thường) để xem xét, quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền.

Ninh Bình: Trưởng Ban tuyên giáo được bầu làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh - 1

Kỳ họp thứ 10, kỳ họp bất thường của HĐND tỉnh Ninh Bình khóa XIV diễn ra ngày 26/4.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh Ninh Bình đã tiến hành công tác nhân sự theo thẩm quyền. Theo đó, sau khi xem xét các tờ trình của UBND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh, HĐND tỉnh đã biểu quyết và thông qua Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Đinh Chung Phụng (nghỉ hưu theo chế độ).

Tiếp đó, ông Đinh Văn Điến, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình thay mặt UBND tỉnh trình bày Tờ trình về việc bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 - 2019. HĐND tỉnh Ninh Bình đã tiến hành bầu bổ sung chức danh này bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Ninh Bình: Trưởng Ban tuyên giáo được bầu làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh - 2

Các đại biểu bỏ phiếu kín bầu chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình.

Kết quả, với 100% đại biểu có mặt tán thành, HĐND tỉnh Ninh Bình đã bầu ông Phạm Quang Ngọc, Trưởng Ban tuyên giáo Tỉnh ủy giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Trước đó, HĐND tỉnh Ninh Bình cũng đã thông qua Nghị quyết về miễn nhiệm chức danh Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Phạm Quang Ngọc, Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Ninh Bình: Trưởng Ban tuyên giáo được bầu làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh - 3

Ông Phạm Quang Ngọc (ngoài cùng bên trái) được bầu làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Ông Phạm Quang Ngọc (46 tuổi), quê xã Khánh Hải, huyện Yên Khánh (Ninh Bình), từng giữa chức Phó Chủ tịch, Chủ tịch UBND huyện, Bí thư Huyện ủy Yên Khánh; Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Ninh Bình, trước khi được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình.

Thái Bá

Mới nhất

Đáng quan tâm