Nợ của các tập đoàn, tổng công ty chiếm quá nửa tổng vốn

Dân trí Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng cho biết, 127 tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước, công ty mẹ - công ty con có tổng số nợ phải trả xấp xỉ 1,35 triệu tỷ đồng, tăng 6% so với 2011, chiếm 56% tổng nguồn vốn.

Đọc những thông tin kinh tế - tài chính mới nhất trên FICA:

Những ngày cuối cùng của kỳ họp thứ 6, Chính phủ gửi đến Quốc hội báo cáo về tình hình tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 của các doanh nghiệp (DN) do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và DN có cổ phần, vốn góp của nhà nước. Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng thay mặt Chính phủ ký báo cáo.

Theo báo cáo, kết thúc năm tài chính 2012, cả nước có 846 DN do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. Trong bối cảnh nền kinh tế trong và ngoài nước vẫn gặp nhiều khó khăn, Chính phủ khẳng định, hầu hết các DN này vẫn duy trì được hoạt động sản xuất, kinh doanh, đóng góp nguồn thu cho ngân sách.

Cụ thể, về tình hình tài chính, theo báo cáo hợp nhất của các DN này, tổng tài sản gần 2,57 triệu tỷ đồng, tăng 13% so với thực hiện năm 2011. Trong đó, khối các tập đoàn, TCTy, Công ty mẹ - con là gần 2,4 triệu tỷ đồng, chiếm 85% tổng tài sản các DNNN toàn quốc, các DN còn lại chiếm 15%.
 
Nợ của các tập đoàn, tổng công ty chiếm quá nửa tổng vốn

Vốn chủ sỡ hữu của toàn khối là 1 triệu tỷ, tăng 26% so với 2011. Doanh thu đạt 1,7 triệu tỷ (tăng 4,3%), lợi nhuận trước thuế là 166.941 tỷ (tăng 12%), nộp ngân sách 221.673 tỷ (tăng 7%).

Trong khi khối các tập đoàn lợi nhuận đạt 125.187 tỷ đồng, tăng 12% thì khối tổng công ty chỉ đạt 26.965 tỷ và tăng 2% so với năm trước.

Mặc dù nhận xét khối tổng công ty có mức tăng trưởng chậm, song Chính phủ khẳng định các tập đoàn, tổng công ty vẫn đóng vai trò chủ đạo trong hoạt động của khối doanh nghiệp nhà nước trên toàn quốc. Khối các công ty mẹ - con, các chỉ tiêu đều bị giảm sút trên 10%. Khối DN độc lập tuy số lượng lớn (719/846 DN) nhưng đóng góp không nhiều cho ngân sách do quy mô nhỏ hoặc chỉ là DN hoạt động cung ứng dịch vụ, sản phẩm công ích, trực tiếp phục vụ an ninh, quốc phòng.

Về bộ phận nhỏ mà đóng góp lớn hơn trong khối DNNN là 127 tập đoàn, TCty, Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng cho biết, tổng tài sản của khối này là 2,4 triệu tỷ đồng, tăng 28,2% so với năm 2011.

Các con số về đầu tư tài chính ngắn hạn và dài hạn đều tăng lần lượt ở mức 28,25 và 5,07% với các con số tương ứng là 153.575 tỷ và 171.373 tỷ.

127 DN này có tổng số nợ phải thu năm 2012 là 275.975 tỷ đồng, trong đó nợ phải thu khó đòi là 13.490 tỷ đồng, tăng 24,5% so với năm trước và chiếm 4,89% tổng số nợ phải thu.

Chính phủ cũng điểm danh một số công ty mẹ có tỷ lệ nợ phải thu/tổng tài sản ở mức trên 50%, thậm chí trên 60%. Như Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 8 (Cienco 8) nợ phải thu chiếm 66% (1.036 tỷ đồng), Công ty mẹ - Tổng Cienco 5 chiếm 62% (684 tỷ đồng), Công ty mẹ - TCty xây dựng Trường Sơn chiếm 55% (808 tỷ đồng)...

Về hàng tồn kho của khối này hiện là 222.264 tỷ đồng, giảm 4% so với thực hiện năm 2011 và chiếm 9,3% tổng tài sản.

Vinalines, PetroVietnam đứng đầu danh sách nợ

Xét về nguồn vốn, trước hết, nợ phải trả là những con số lâu nay dư luận đã băn khoăn, nghi ngại nhiều. Báo cáo của Chính phủ thể hiện, hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu bình quân năm 2012 là 1,46 lần. Có 48 tập đoàn, TCty có tỷ lệ nợ phải trả lớn hơn 3 lần số vốn chủ sở hữu, 41 công try mẹ có tỷ lệ nợ  lớn hơn 3 lần vốn chủ sở hữu.

Cụ thể, TCty lắp máy Việt Nam Lilama là 53,19 lần, TCTy Xây dựng Bạch Đằng là 20.97 lần, Cienco 8 là 20,02 lần, Tcty Xây dựng Hà Nội (Hancorp) là 12,5 lần, Viglacera 7,28 lần…

Các chỉ số khác như hệ số tự tài trợ bình quân (vốn chủ sở hữu/tổng tài sản) là 0,39 lần; hệ số nợ tổng quát là 0,56 lần; hệ số khả năng thanh toán tổng quát là 1,77 lần.

Từ những con số này, Chính phủ nhận định “rất nhiều tập đoàn, TCty đang hoạt động phụ thuộc vào nguồn vốn vay nên chi phí tài chính lớn. Một số tập đoàn, TCty đang có nợ quá hạn như Tập đoàn Dầu khí (PVN – PetroVietnam) nợ quá hạn 2.174 tỷ đồng, Vinalines nợ  6.681 tỷ đồng, TCty Cà phê 153 tỷ đồng…

Có 4/127 tập đoàn, TCty có hệ số thanh toán nợ tổng quát nhỏ hơn 1 như TCty xăng dầu quân đội (0,9), Vinalines (0,99), Haprosimex Hà Nội (0,98) do kinh doanh thua lỗ, âm vốn chủ sở hữu nên tài sản không đảm bảo khả năng thanh toàn nợ hiện có.

Các khoản nợ vay từ các ngân hàng thương mại của khối 127 DN này tăng nhẹ 2% so với năm 2011 với 402.955 tỷ đồng. Tiêu biểu, những DN có số nợ vay tương đối lớn là Tập đoàn Dầu khí 124.499 tỷ đồng, Tập đoàn Điện lực 103.194 tỷ, Vinalines 31.681 tỷ…

Các tập đoàn, tổng công ty cũng đang nợ nước ngoài 315.851 tỷ đồng, vay ngắn hạn là 70.659 tỷ, dài  hạn là 245.192 tỷ. Trong đó, vay lại vốn ODA của Chính phủ là 54,574 tỷ đồng, vay nước ngoài được Chính phủ bảo lãnh là 150.681 tỷ, còn lại các doanh nghiệp tự vay, tự trả.

Bộ trưởng Tài chính khái quát, xét tổng thể, các tập đoàn, TCty bảo toàn được vốn chủ sở hữu, hệ số bảo toàn vốn bình quân là 1,27 lần. Nhưng cũng có những tổng công ty không bảo toàn được vốn chủ sở hữu do kinh doanh thua lỗ, gặp nhiều rủi ro, không tự chủ được về tài chính dẫn đến vốn chủ sở hữu giảm sút (hệ số bảo toàn vốn H nhỏ hơn 1 hoặc âm).

Các doanh nghiệp có vốn chủ sở hữu âm được điểm tên là Tổng công ty Xăng dầu Quân đội - 205 tỷ, Vinalines - 2.177 tỷ, Tổng công ty Cơ khí xây dựng - 316 tỷ…

Về tình hình sản xuất kinh doanh, báo cáo hợp nhất của 25 tập đoàn, tổng công ty đến 31/12/2012 có lỗ lũy kế là 17.033 tỷ đồng và 16 công ty mẹ lỗ lũy kế 11.820 tỷ đồng, báo cáo cho hay. Có tên trong danh sách lỗ này là Tổng công ty Hàng hải Việt Nam với 4.562 tỷ đồng, Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện VTC lỗ 246 tỷ, Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 8 lỗ 44 tỷ…

Tại báo cáo, Chính phủ vẫn nêu tình trạng đầu tư ra ngoài ngành của doanh nghiệp nhà nước còn lớn, kém hiệu quả, trong khi hầu hết các “ông lớn” đều đang đầu tư dựa trên vốn vay. Các con số cụ thể cho thấy giá trị đầu tư vào chứng khoán, vào quỹ đầu tư, bảo hiểm của các công ty mẹ đều giảm, riêng đầu tư vào ngân hàng lại tăng 3% so với năm 2011, với 13.152 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, giá trị đầu tư vào bất động sản của các công ty mẹ không có ngành kinh doanh chính trong lĩnh vực bất động sản là 6.089 tỷ đồng, tăng 1.188 tỷ so với năm trước.

P.Thảo

VTV được giao vốn như doanh nghiệp Nhà nước

MỚI NHẤT
Sẽ xử nghiêm hành vi tự ý tăng giá vé xe khách dịp Tết
Sẽ xử nghiêm hành vi tự ý tăng giá vé xe khách dịp Tết

(Dân trí) - Dự kiến lượng khách đi lại vào dịp Tết Dương lịch và Nguyên đán Giáp Ngọ 2014 sẽ tăng so với năm trước từ 20 - 40% và tăng khoảng 30 - 50% so với ngày thường. Công ty Bến xe Hà Nội sẽ xử lý nghiêm các trường hợp tùy tiện tăng giá vé.

Thứ sáu, 29/11/2013 - 06:45

10 ngư dân mất tích: Mong chờ một phép màu từ biển cả
10 ngư dân mất tích: Mong chờ một phép màu từ biển cả

(Dân trí) - 10 ngư dân đang mất tích cùng con tàu xấu số NA 90249 TS. Nơi xóm biển nghèo, cả làng quê buồn thương tang tóc, tuyệt vọng ngóng tin, mong chờ một phép màu sẽ xảy ra...

Thứ sáu, 29/11/2013 - 05:47

Máy bay hạ cánh làm tốc mái nhà dân?
Máy bay hạ cánh làm tốc mái nhà dân?

(Dân trí) - Một nhà dân nằm trên đường Dương Quảng Hàm, quận Gò Vấp, TPHCM đã bị tốc mái, bay ngói vào sáng 29/11. Nguyên nhân ban đầu được phỏng đoán là do máy bay hạ cánh tạo sức gió mạnh gây ra.

Thứ sáu, 29/11/2013 - 05:41

Rà lại toàn bộ án hình sự từ 20 năm tù có kêu oan kéo dài
Rà lại toàn bộ án hình sự từ 20 năm tù có kêu oan kéo dài

(Dân trí) - Quốc hội giao ngành tòa án kiểm tra, rà soát các vụ án hình sự có mức án tù từ 20 năm, chung thân đến tử hình, có đơn kêu oan kéo dài nhằm phát hiện án oan, sai để báo cáo Quốc hội tại kỳ họp thứ 8 (tháng 11/2014).

Thứ sáu, 29/11/2013 - 05:38

Bộ trưởng GTVT yêu cầu tiếp tục duy trì 5 đôi tàu địa phương
Bộ trưởng GTVT yêu cầu tiếp tục duy trì 5 đôi tàu địa phương

(Dân trí) - Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Đinh La Thăng vừa có văn bản chỉ đạo Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam (ĐSVN) tiếp tục duy trì 5 đôi tàu địa phương kinh doanh kém hiệu quả để đảm bảo việc đi lại cho người dân, đặc biệt là dịp Tết đang đến gần.

Thứ sáu, 29/11/2013 - 05:31

Chủ tịch Quốc hội: “Bản Hiến pháp của thời kỳ đổi mới toàn diện”
Chủ tịch Quốc hội: “Bản Hiến pháp của thời kỳ đổi mới toàn diện”

(Dân trí) - “Hiến pháp sửa đổi lần này đã thể hiện được ý Đảng, lòng dân; khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng, mọi tổ chức Đảng và từng đảng viên phải luôn gắn bó mật thiết, phục vụ Nhân dân, chịu sự giám sát của Nhân dân” - Chủ tịch Quốc hội phát biểu.

Thứ sáu, 29/11/2013 - 05:10

Nhiều doanh nghiệp FDI thưởng tết 1 tháng lương
Nhiều doanh nghiệp FDI thưởng tết 1 tháng lương

Trong khi các doanh nghiệp dân doanh đang nghe ngóng tình hình để quyết mức thưởng tết thì đa phần các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đã chốt mức thưởng là một tháng lương cơ bản.

Thứ sáu, 29/11/2013 - 04:19

Cuốn sách quý ghi danh hơn 600 liệt sỹ
Cuốn sách quý ghi danh hơn 600 liệt sỹ

(Dân trí) - Ở xã Tiến Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình đang lưu giữ một cuốn tài liệu quý, ghi danh sách hơn 600 liệt sỹ đã hy sinh trên vùng đất anh hùng này.

Thứ sáu, 29/11/2013 - 04:09

11 người được cứu sống sau gần 1 đêm vật lộn cùng sóng biển
11 người được cứu sống sau gần 1 đêm vật lộn cùng sóng biển

(Dân trí) - Ngày 29/11, Thiếu tá Võ Hoàng Liệt, Trưởng đồn biên phòng Bãi Giá (đóng tại huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng) cho biết, một tàu đánh cá vừa vớt được 11 ngư dân gặp nạn trên vùng biển Sóc Trăng.

Thứ sáu, 29/11/2013 - 03:30

Giàu bất thường có thể bị tịch thu tài sản
Giàu bất thường có thể bị tịch thu tài sản

Đối với tài sản tăng thêm, nếu không giải thích được hoặc giải thích không hợp lý về nguồn gốc, người chủ có thể bị phạt tù hoặc cải tạo không giam giữ.

Thứ sáu, 29/11/2013 - 02:58

Chủ tịch xã phá mạ của dân để vận động... trồng giống lúa mới
Chủ tịch xã phá mạ của dân để vận động... trồng giống lúa mới

(Dân trí) - Sau một buổi sáng cho lực lượng phá mạ của một hộ dân tại xóm Bắc Tân Dân, chủ tịch xã Tùng Lộc (huyện Can Lộc) tiếp tục huy động hơn 30 người dùng nông cụ phá ruộng mạ của dân ở xóm Đông Vinh vì gieo mạ “sai giống cơ cấu”.

Thứ sáu, 29/11/2013 - 02:02

Xác định danh tính 10 ngư dân mất tích trong vụ chìm tàu
Xác định danh tính 10 ngư dân mất tích trong vụ chìm tàu

(Dân trí) - Hiện đã xác định được danh tính 10 ngư dân mất tích khi tàu cá NA 90249 bị sóng biển đánh chìm.

Thứ sáu, 29/11/2013 - 01:30

ĐÁNG QUAN TÂM
Hàng chục hộ dân... nghèo mà không biết (!)
Hàng chục hộ dân... nghèo mà không biết (!)

(Dân trí) - 17 hộ không biết mình thuộc diện hộ nghèo, 24 hộ không được cấp sổ nghèo, 23 hộ không được cấp thẻ bảo hiểm, hàng chục triệu đồng hỗ trợ tiền điện cho người nghèo chưa được chi…

Thứ sáu, 29/11/2013 - 11:08

Cứu 2 người nước ngoài gặp nạn trên biển Nha Trang
Cứu 2 người nước ngoài gặp nạn trên biển Nha Trang

(Dân trí) - Một thuyền viên người Indonesia và một hành khách người Nhật Bản của tàu Ocean Dream vừa được Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam cứu sống khi gặp nạn trên vùng biển Nha Trang của Việt Nam, hôm qua (28/11).

Thứ sáu, 29/11/2013 - 10:21

Sóng đánh chìm tàu, 10 ngư dân mất tích
Sóng đánh chìm tàu, 10 ngư dân mất tích

(Dân trí) - Thông tin từ cơ quan chức năng huyện Quỳnh Lưu cho biết, vào khoảng đêm 27 rạng sáng 28/11 khi đang đánh bắt tại tọa độ 107,5 độ Kinh Đông, vĩ tuyến 18 độ Vĩ Bắc, tàu cá NA 90249 bất ngờ bị sóng lớn đánh chìm,10 ngư dân trên tàu hiện đang mất tích.

Thứ sáu, 29/11/2013 - 10:06

Khen thưởng những “người hùng” cứu hàng ngàn người trong lũ dữ
Khen thưởng những “người hùng” cứu hàng ngàn người trong lũ dữ

(Dân trí) - Giữa dòng lũ chảy xiết ở vùng rốn lũ Hành Tín Tây (huyện Nghĩa Hành, Quảng Ngãi), những “người hung” đã dùng ghe tự tạo lao ra giữa dòng lũ cứu 1.750 người dân thoát chết khi nước lũ dâng lên nhanh.

Thứ sáu, 29/11/2013 - 10:00

Đề nghị “siết” người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam
Đề nghị “siết” người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam

(Dân trí) - Ngoài đề nghị “siết” người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam, nhiều đại biểu Quốc hội còn yêu cầu quy định rõ trách nhiệm các cơ quan trong việc bảo lãnh người nước ngoài nhập cảnh vào nước ta trong Luật Xuất nhập cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

Thứ sáu, 29/11/2013 - 09:34

Được thu hồi đất cho những dự án do Thủ tướng chấp thuận
Được thu hồi đất cho những dự án do Thủ tướng chấp thuận

(Dân trí) - Kết quả biểu quyết về luật Đất đai (sửa đổi) tại Quốc hội sáng 29/11 thể hiện, 448/473 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành (tương đương 89,96% tổng số đại biểu). 20 đại biểu không tán thành (chiếm 4,02%) và 5 người không biểu quyết (1%).

Thứ sáu, 29/11/2013 - 09:31

“Vua săn cá khủng” ở hồ Yên Mỹ
“Vua săn cá khủng” ở hồ Yên Mỹ

(Dân trí) - Chuyện “săn” cá ở hồ Yên Mỹ là chuyện thường. nhưng “săn” được cá lớn như ông Phạm Quốc Thái (SN 1968, thôn Mỹ Trung, xã Yên Mỹ, Nông Cống) lại rất hiếm. Người ta gọi ông là “khắc tinh loài cá” hay “vua săn cá khủng”.

Thứ sáu, 29/11/2013 - 09:15

Bao giờ nguyên Chi cục trưởng THA quận Hai Bà Trưng mới hầu tòa?
Bao giờ nguyên Chi cục trưởng THA quận Hai Bà Trưng mới hầu tòa?

Báo CAND từng có nhiều bài viết về "kỳ án" 194 Phố Huế. Đây là vụ án khá hy hữu trong thi hành án dân sự bởi tính chất phức tạp, nghiêm trọng khi người đứng đầu cơ quan thi hành án đã có hành vi "ra quyết định trái pháp luật".

Thứ sáu, 29/11/2013 - 08:56

Hàng trăm người vây tiệm vàng đòi nợ
Hàng trăm người vây tiệm vàng đòi nợ

Trong số các chủ nợ của vợ chồng chủ tiệm vàng, người ít nhất khoảng 1 tỷ đồng, người nhiều nhất 14 tỷ đồng.

Thứ sáu, 29/11/2013 - 08:51

“Các nước phải xích lại gần nhau hơn trong cuộc chiến chống thảm họa”
“Các nước phải xích lại gần nhau hơn trong cuộc chiến chống thảm họa”

(Dân trí) - “Với những tác động bất lợi của biến đổi khí hậu, thiên tai đang có xu hướng khó dự báo hơn và cực đoan hơn trước; vượt quá khả năng ứng phó của mỗi quốc gia, ảnh hưởng đến mục tiêu phát triển thiên niên kỷ của Liên Hiệp quốc”.

Thứ sáu, 29/11/2013 - 08:17

Hà Nội: Xin ý kiến nhân dân việc tách Từ Liêm thành 2 quận
Hà Nội: Xin ý kiến nhân dân việc tách Từ Liêm thành 2 quận

(Dân trí) - Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội vừa yêu cầu huyện Từ Liêm xin ý kiến nhân dân trong việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Từ Liêm để thành lập 2 quận. Các đơn vị liên quan cũng phải khẩn trương lập hồ sơ báo cáo Chính phủ việc tách huyện Từ Liêm.

Thứ sáu, 29/11/2013 - 08:07

Người Hà thành rục rịch săn đào "khủng" đón Tết
Người Hà thành rục rịch săn đào "khủng" đón Tết

(Dân trí) - Còn gần hai tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán nhưng tại các vườn đào ở Nhật Tân - Hà Nội, nhiều cây đào cổ thụ đẹp đã được thương gia đến ngã giá thuê từ 15 - 80 triệu đồng 1 cây.

Thứ sáu, 29/11/2013 - 07:55