Thứ ba, 07/07/2020 - 11:50

Ông Đỗ Thanh Bình được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang

Dân trí

Tại kỳ họp thứ 19, HĐND tỉnh Kiên Giang thống nhất bầu ông Đỗ Thanh Bình - Phó Chủ tịch UBND tỉnh - giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021.

Ngày 7/7, Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Kiên Giang tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức kỳ họp 19 xem xét quyết định công tác cán bộ thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh.

Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh miễn nhiệm chức Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Phạm Vũ Hồng.

Trước đó, tại Quyết định số 1909-QĐNS/TW ngày 16/3/2020, Ban Bí thư đã quyết định cho thôi giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020, nghỉ công tác để điều trị bệnh và chờ đến tuổi nghỉ hưu theo nguyện vọng cá nhân đối với ông Phạm Vũ Hồng.

Ông Đỗ Thanh Bình được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang - 1

Bà Đặng Tuyết Em - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Kiên Giang tặng hoa chúc mừng ông Đỗ Thanh Bình (trái) được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang.

HĐND tỉnh đã tiến hành thông qua tờ trình về việc giới thiệu nhân sự ứng cử để bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021. Theo đó, HĐND tỉnh đã giới thiệu và bầu ông Đỗ Thanh Bình - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang, nhiệm kỳ 2016-2021; với sự thống nhất của các đại biểu 53/57, đạt 88,33%.

Ông Đỗ Thanh Bình sinh ngày 15/3/1967. Trình độ chính trị: cử nhân; trình độ chuyên môn: Đại học kinh tế, Thạc sĩ kinh tế.

Nguyễn Hành