Thứ năm, 19/12/2019 - 11:36

Phát hiện nhiều sai phạm trong sử dụng ngân sách tại Gia Lai

Dân trí

Trong 2 năm, Văn phòng HĐND-UBND huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) đã chi tiền tỷ tiếp khách, trong đó có nhiều khoản không có hồ sơ thanh, quyết toán không đầy đủ… Đồng thời, Thanh tra tỉnh còn xác định một số đơn vị trực thuộc đã mắc nhiều sai phạm trong việc sử dụng các nguồn kinh phí của Nhà nước với số tiền bị kiến nghị thu hồi lên đến hơn 11,5 tỷ đồng.

Chi tiếp khách hàng tỷ đồng

Thanh tra tỉnh Gia Lai vừa có kết luận số 15 về việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng và quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí tại UBND huyện Chư Sê trong năm 2016 và 2018. 

Đặc biệt, tại Kết luận Thanh tra đã chỉ rõ, trong năm 2016 và 2018, Văn phòng HĐND – UBND huyện Chư Sê được cấp gần 16,5 tỉ đồng. Trong đó kinh phí tự chủ là hơn 5,1 tỉ đồng và không tự chủ là gần 11,4 tỉ đồng. Trong 2 năm, Văn phòng đã dùng khoản chi tự chủ để tiếp khách với số tiền 163 triệu nhưng hồ sơ thanh, quyết toán không đầy đủ chứng từ thể hiện đối tượng, nội dung, số lượng, định mức tiếp khác theo quy định. Văn phòng HĐND-UBND đã cung cấp được một số chứng từ, còn 34 triệu chi tiếp khách không đúng quy định.

Năm 2016, Văn phòng HĐND – UBND được cấp gần 215 triệu đồng tiền chi thường xuyên và đã sử dụng hết nhưng có tới 133 triệu không có cơ sở, thanh toán lương cho 1 người không đúng quy định 12 triệu đồng.

Trong 2 năm, Văn phòng HĐND-UBND huyện Chư Sê đã dùng nguồn kinh phí không tự chủ để chi tiếp khách 885 triệu đồng (năm 2016 chi vượt dự toán gần 39 triệu đồng). Các khoản chi tiếp khách này hầu hết hồ sơ thanh, quyết toán không đầy đủ chứng từ. Đặc biệt có 105 triệu đồng chi tiếp khách nhưng không rõ đối tượng, nội dung, số lượng, định mức. 

Phát hiện nhiều sai phạm trong sử dụng ngân sách tại Gia Lai - 1
UBND Huyện Chư Sê nơi xảy ra nhiều sai phạm trong việc quản lý và sử dụng ngân sách

Ngoài ra, Văn phòng HĐND - UBND huyện Chư Sê còn sử dụng nguồn kinh phí không tự chủ của Bộ phận một cửa, Ban tiếp công dân huyện để chi trả tiền điện, tiền điện thoại cho Văn phòng HĐND – UBND với số tiền 51 triệu đồng; sử dụng 109 triệu đồng từ nguồn kinh phí không tự chủ chi và quyết toán cho các nguồn chi khác đã chi vượt dự toán mà không đề nghị cấp có thẩm quyền cho phép điều chỉnh nội dung chi theo quy định. 

Mặc dù được cấp kinh phí để mua sắm thiết bị phục vụ văn phòng, Thường trực HĐND – UBND, Bộ phận một cửa, Ban tiếp công dân nhưng báo cáo tài chính của Văn phòng không phản ánh tình hình tăng giảm tài sản cố định phát sinh trong năm, hồ sơ chứng từ thể hiện thiếu biên bản bàn giao tài tản, biên bản kiểm kê hiện trạng.

Tổng số tiền chi sai quy định phải thu hồi, nộp ngân sách tại Văn phòng HĐND-UBND là gần 447 triệu đồng. Trách nhiệm để xảy ra sai phạm, hạn chế nêu trên thuộc về Chánh văn phòng, kế toán văn phòng và những cá nhân có liên quan thuộc phòng Tài chính – Kế hoạch huyện.

Sai phạm tài chính trên nhiều lĩnh vực

Theo kết luận thanh tra, trong 2 năm 2016 và 2018, UBND huyện Chư Sê đã chi vượt dự toán mà HĐND huyện phê duyệt cho quốc phòng hơn 1 tỷ đồng và cho an ninh là hơn 2,7 tỷ đồng nhưng không báo cáo kỳ họp HĐND huyện gần nhất theo quy định. Thanh tra tỉnh cũng phát hiện trong số kinh phí chi vượt dự toán cho Công an huyện, có khoản 2,5 tỷ đồng sử dụng lắp đặt camera nhưng không có hồ sơ mua sắm, hồ sơ thanh quyết toán theo quy định. Do đó, UBND huyện Chư Sê cần tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm nghiêm khắc và xuất toán, thu hồi số tiền 2,5 tỷ đồng cấp sai dự toán trên. 

Bên cạnh đó, từ năm 2016 đến 2018, UBND huyện Chư Sê còn trình HĐND huyện phê duyệt và cấp cho Phòng Tài chính-Kế hoạch khoản kinh phí đặc thù và kinh phí để xây dựng hệ số giá đất là 840 triệu đồng. Các khoản này HĐND huyện phê duyệt là kinh phí không tự chủ nhưng UBND huyện đã ban hành các quyết định phê duyệt dự toán với nội dung chi là thanh toán dịch vụ công cộng, vật tư văn phòng, tiếp khách, chi khác…

Thanh tra tỉnh cũng nêu rõ, theo Luật Ngân sách nhà nước, việc trì hoãn chi ngân sách khi đã bảo đảm các điều kiện chi theo quy định của pháp luật là một trong những hành vi bị nghiêm cấm. Tuy nhiên, khi HĐND huyện có nghị quyết phân bổ định mức và UBND huyện đã quyết định phê duyệt dự toán chi cho sự nghiệp giáo dục-đào tạo nhưng UBND huyện lại không phân bổ hết kinh phí năm 2018 cho các đơn vị thụ hưởng mà giữ lại ngân sách huyện hơn 7,3 tỷ đồng. Thanh tra tỉnh xác định số tiền này đã hết nhiệm vụ chi nhưng không được chuyển nguồn, UBND huyện phải nộp khôi phục cho ngân sách. 

Ngoài ra, một số đơn vị khác trực thuộc UBND huyện Chư Sê cũng để xảy ra sai phạm tài chính nghiêm trọng như: Phòng Tài chính-Kế hoạch sử dụng không đúng mục đích số tiền hơn 1 tỷ đồng; UBND thị trấn Chư Sê đã hết nhiệm vụ chi số tiền hơn 72 triệu đồng; Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng huyện đã lập hồ sơ thiết kế, dự toán và thanh quyết toán, thi công sai quy định số tiền hơn 234 triệu đồng, trong đó phải thu hồi hơn 157 triệu đồng. 

Với những sai phạm trên, Thanh tra tỉnh kiến nghị UBND tỉnh yêu cầu UBND huyện Chư Sê chỉ đạo các đơn vị có trách nhiệm thu hồi hơn 4,1 tỷ đồng tiền đã chi sai để nộp vào ngân sách. Trong đó, UBND huyện Chư Sê phải thu hồi 2,5 tỷ đồng; Văn phòng HĐND-UBND huyện hơn 446 triệu đồng; Phòng Tài chính-Kế hoạch hơn 1 tỷ đồng; Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng huyện hơn 157 triệu đồng. Thanh tra tỉnh cũng kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo UBND huyện có trách nhiệm nộp khôi phục ngân sách tỉnh số tiền hơn 7,4 tỷ đồng. 

Tại KLTT số 15, Thanh tra tỉnh Gia Lai đã xác định để xảy ra các sai phạm trên, trách nhiệm trước hết thuộc ông Nguyễn Hồng Linh, Chủ tịch, ông Nguyễn Hữu Tâm, Phó chủ tịch UBND huyện Chư Sê và ông Nguyễn Đức Cường, nguyên Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Chư Sê. 

Phạm Hoàng