Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn:

Phát triển báo chí cần đi đôi với quản lý tốt báo chí

Năm 2014, trong bối cảnh kinh tế trong nước còn gặp nhiều khó khăn, ngành Thông tin và Truyền thông đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị và kế hoạch công tác, góp phần cùng đất nước hội nhập với thế giới.
>>Quản lý báo chí: Những gì cao đẹp, hữu ích sẽ tồn tại!

Nhân dịp năm mới 2015, được sự uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Bắc Son, ngày 1/2, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn đã có cuộc trao đổi với báo chí về những thành tựu nổi bật của ngành trong năm 2014 cũng như những nhiệm vụ trọng tâm của năm 2015.

Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn. (Ảnh:
Vietnam+)
Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn. (Ảnh: Vietnam+)

Phóng viên: Xin Thứ trưởng điểm lại những thành tựu nổi bật của ngành Thông tin và Truyền thông trong năm 2014 vừa qua cũng như những điểm hạn chế, tồn tại cần khắc phục trong thời gian tới?

Thứ trưởng Trương Minh Tuấn: Năm 2014, công tác quản lý Nhà nước về Thông tin và Truyền thông được tăng cường trên tất cả các lĩnh vực: báo chí, xuất bản, bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin, đảm bảo an toàn thông tin… và đạt được một số thành tựu nổi bật.

Trước hết, Bộ đã tham mưu cho Bộ Chính trị, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành nhiều văn bản quan trọng như: Nghị quyết số 36-NQ/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế và các quyết định của Thủ tướng Chính phủ về các vấn đề như : Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực an toàn, an ninh thông tin đến năm 2020 ; Quy hoạch phát triển xuất bản, in, phát hành xuất bản phẩm đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Quy hoạch phát triển hệ thống thông tin và truyền thông các vùng biên giới biển, vùng biển, đảo Việt Nam đến năm 2020 ... Trong năm 2014, Bộ cũng đã ban hành 20 thông tư và phối hợp ban hành 2 thông tư liên tịch; xây dựng và trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 27 đề án, trong đó có dự thảo Luật An toàn thông tin, Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025.

Thứ hai, các cơ quan báo chí, xuất bản đã làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền các chủ trương, chính sách, sự kiện chính trị lớn của đất nước; thường xuyên cập nhật, đưa tin chính xác, phản ánh đầy đủ và kịp thời tình hình chính trị, quốc phòng - an ninh, kinh tế - xã hội; phản bác hiệu quả những luận điệu sai trái của các thế lực thù địch trong và ngoài nước; góp phần định hướng dư luận và tạo sự đồng thuận xã hội; củng cố và tăng thêm niềm tin của nhân dân. Bên cạnh đó, Bộ cũng tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm những hành vi vi phạm trong lĩnh vực báo chí, xuất bản, được nhân dân đồng tình.

Trước việc Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 tại vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa của Việt Nam, Bộ đã chủ động, linh hoạt và thường xuyên có định hướng, chỉ đạo các địa phương, các cơ quan báo chí tập trung thông tin, phản ánh chân thực, toàn diện, khách quan về cơ sở pháp lý và lịch sử về chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, sự kiên cường, dũng cảm của các lực lượng và của ngư dân trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo để nhân dân trong nước và quốc tế hiểu rõ hơn tình hình thực tế, góp phần động viên khích lệ tinh thần yêu nước, cả nước cùng đồng lòng hướng về Biển Đông.

Trong lĩnh vực viễn thông, công tác quản lý nhà nước về viễn thông ngày càng được tăng cường, tạo điều kiện cho thị trường viễn thông phát triển bền vững. Các doanh nghiệp viễn thông trong nước tiếp tục giữ vững vị thế và thị phần áp đảo trên thị trường và từng bước vươn ra đầu tư ở nước ngoài. Công nghệ thông tin tiếp tục là ngành kinh tế mũi nhọn có tốc độ tăng trưởng và hiệu quả cao, đóng góp đáng kể vào sự tăng trưởng GDP của đất nước.

Bên cạnh đó, vẫn còn những khó khăn, tồn tại mà ngành cần tiếp tục khắc phục. Vấn đề tin nhắn rác, tin nhắn lừa đảo gia tăng và còn nhiều bất cập trong công tác quản lý các đầu số thông tin di động; công tác bảo đảm an toàn, an ninh thông tin đang phải đối mặt với các vụ tấn công ngày càng phức tạp. Các thế lực thù địch vẫn tăng cường lợi dụng môi trường internet để tuyên truyền, chống phá Đảng và nhà nước; kích động, xúi giục nhân dân thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật. Một số báo, trang thông tin điện tử hoạt động không đúng tôn chỉ, mục đích, chạy theo việc đưa tin giật gân, câu khách, đưa tin chưa được kiểm chứng, vi phạm các quy định của pháp luật về báo chí gây bức xúc trong dư luận, đã bị xử phạt, thậm chí tước giấy phép hoạt động, thu hồi ấn phẩm sai phạm. Sự khó khăn trong hoạt động kinh doanh của nhiều nhà xuất bản; hiện tượng làm sách giả, sách lậu và in lậu vẫn diễn biến phức tạp. Bên cạnh đó là tình trạng một số nhà xuất bản chưa kiểm soát chặt chẽ chất lượng sách liên kết với các đơn vị ngoài dẫn đến phải thu hồi và tiêu hủy các bản sách có nội dung không chính xác, gây ảnh hưởng không tốt cho xã hội, nhất là sách giáo dục.

Phóng viên: Vậy trong năm 2015 Bộ sẽ thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm gì để giải quyết những điểm tồn tại, hạn chế vừa nêu, thưa Thứ trưởng?

Thứ trưởng Trương Minh Tuấn: Cùng với triển khai toàn diện, đồng bộ các nhiệm vụ và giải pháp trên tất cả các lĩnh vực thuộc chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông, năm 2015, Bộ sẽ tập trung triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm như: chỉ đạo các cơ quan báo chí, xuất bản, phát thanh, truyền hình tiếp tục làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền về các sự kiện trọng đại, các lễ kỷ niệm lớn của đất nước như: Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; 70 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2-9; 40 năm ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Đồng thời, tiếp tục thông tin, tuyên truyền làm cho các cấp, các ngành, các địa phương và toàn xã hội nhận thức sâu sắc về tình hình thế giới, trong nước, những thuận lợi, khó khăn trong quá trình bảo vệ Tổ quốc, đảm bảo an ninh - quốc phòng, phát triển kinh tế - xã hội; đấu tranh chống lại các thông tin xuyên tạc, chống phá từ các thế lực thù địch, xây dựng lòng tin của nhân dân, tạo được sự đồng thuận trong toàn xã hội.

Bộ tăng cường công tác thực thi pháp luật, xử lý nghiêm các hành vi sai phạm trên nguyên tắc không có "vùng cấm" để làm trong sạch môi trường báo chí, xuất bản, viễn thông, internet. Công tác thanh tra, kiểm tra cần được tổ chức bài bản hơn, chuyên nghiệp hơn trong điều kiện lực lượng thanh tra chuyên ngành còn mỏng.

Nhằm phát huy những mặt tích cực và hạn chế những mặt trái của internet, thông tin trên mạng, Bộ sẽ tăng cường làm việc và phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, tổ chức đoàn thể, hiệp hội và doanh nghiệp để thực hiện các biện pháp liên ngành, tổng hợp hơn, đa dạng hơn. Đặc biệt, chú trọng các biện pháp phát triển nội dung, giáo dục và hướng dẫn người sử dụng internet trong thời gian tới. Bộ cũng sẽ hoàn thiện bộ máy tổ chức, đẩy mạnh công tác phát triển nguồn nhân lực an toàn thông tin; hình thành hệ thống các bộ phận chuyên trách về phòng chống tấn công mạng, khắc phục sự cố mạng, trước hết ở các cơ quan, tổ chức quan trọng để có lực lượng sẵn sàng ứng cứu tại chỗ và hỗ trợ lẫn nhau khi có các sự cố lớn.

Bộ cũng tiếp tục tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ tái cơ cấu các doanh nghiệp nhà nước và đại diện chủ sở hữu nhà nước tại các doanh nghiệp; chỉ đạo các doanh nghiệp bám sát yêu cầu tổ chức mô hình hoạt động tinh gọn, phương thức quản trị tiên tiến, chú trọng đến chất lượng tăng trưởng, hiệu quả đầu tư...

Phóng viên: Sự phát triển của công nghệ thông tin đã tạo ra các hình thức thông tin, truyền thông mới, Thứ trưởng có thể đánh giá các hình thức truyền thông này sẽ tạo ra cơ hội nhưng cũng đặt ra thách thức như thế nào trong quản lý ngành của Bộ?

Thứ trưởng Trương Minh Tuấn: Sự phát triển mạnh mẽ và hội tụ của công nghệ đã xóa nhòa khoảng cách giữa các chủ thể cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin và truyền thông. Công nghệ mới với hạ tầng viễn thông băng rộng hiện đại, cung cấp đa dịch vụ và phát triển rộng khắp đất nước đã tạo nên cơ hội to lớn để thu hẹp khoảng cách số trong xã hội, đưa thông tin và phương tiện trao đổi thông tin đến với người dân không chỉ ở các vùng thành thị mà còn ở vùng sâu, vùng xa, miền núi, hải đảo.

Tuy nhiên, bên cạnh những cơ hội lớn, nhiều thách thức đã đặt ra trong công tác quản lý Nhà nước là: nguy cơ mất an toàn, an ninh thông tin cũng là thách thức lớn; nhiều nội dung thông tin độc hại, trái với thuần phong mỹ tục, trong một số trường hợp đi ngược lại với lợi ích dân tộc, lợi ích quốc gia, vi phạm pháp luật Việt Nam, chống phá nhà nước và chế độ cũng được phát tán trên môi trường mạng. Không chỉ vậy, các dịch vụ mới phát triển và sử dụng tự do, chưa có quy định quản lý cũng gây ra phiền phức cho người sử dụng, ví dụ như việc quảng cáo không đúng quy định, tin nhắn rác, tin nhắn lừa đảo và nguy cơ lộ, lọt thông tin cá nhân. Phương án quản lý để đảm bảo các dịch vụ mới và truyền thống cùng phát triển, cạnh tranh song vẫn bổ trợ cho nhau là thách thức đặt ra cần phải giải quyết.

Với các dịch vụ mới như OTT, Uber, mạng xã hội là một số ứng dụng điển hình đang dần đi vào cuộc sống, tạo nên những trải nghiệm mới, mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho người dân, cho xã hội, về quan điểm, Bộ Thông tin và Truyền thông ủng hộ và tiếp tục có những giải pháp thúc đẩy, phát huy các mặt tích cực mà các công nghệ, dịch vụ mới đã mang lại. Tuy nhiên, các công nghệ, dịch vụ mới xuất hiện sẽ phát sinh ảnh hưởng đến một số khía cạnh xã hội cần quan tâm. Bộ đang xây dựng văn bản quản lý dịch vụ OTT để đảm bảo hài hòa lợi ích của các nhà cung cấp hạ tầng dịch vụ viễn thông, các công ty cung cấp dịch vụ OTT, tạo nên một thị trường cạnh tranh bình đẳng, cùng phát triển và trên hết là quyền lợi của người sử dụng.

Phóng viên: Tại Hội nghị Trung ương 10 (Khóa XI), Ban chấp hành Trung ương đã khẳng định sự cần thiết phải sớm ban hành và tổ chức thực hiện Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí đến năm 2025, Thứ trưởng có thể cho biết một số định hướng lớn trong Quy hoạch này?

Thứ trưởng Trương Minh Tuấn: Về quan điểm, báo chí là phương tiện thông tin, công cụ tuyên truyền, vũ khí tư tưởng quan trọng của Đảng và Nhà nước, diễn đàn của nhân dân, đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, hoạt động trong khuôn khổ pháp luật. Phát triển báo chí đi đôi với quản lý tốt báo chí, nhất là trong bối cảnh bùng nổ của truyền thông xã hội. Phát triển báo chí theo hướng cách mạng, chuyên nghiệp, hiện đại, chất lượng, hiệu quả đáp ứng nhu cầu thông tin của nhân dân, tuyên truyền đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhằm đoàn kết tập hợp quần chúng, tạo đồng thuận trong xã hội, định hướng tư tưởng và thẩm mỹ, góp phần nâng cao dân trí, phát triển văn hóa và con người Việt Nam. Nhà nước cần phải có cơ chế tài chính, đào tạo đội ngũ phóng viên, biên tập viên, tạo điều kiện cần thiết cho báo chí phục vụ nhiệm vụ chính trị, tuyên truyền, đồng thời khuyến khích các cơ quan báo chí tăng cường huy động nguồn lực phát triển nhưng phải bảo đảm đúng tôn chỉ mục đích, không chạy theo lợi nhuận thuần túy, không để tư nhân sở hữu báo chí, không để nhóm lợi ích chi phối báo chí.

Đến nay, cả nước có 845 cơ quan báo chí in với 1.118 ấn phẩm báo chí; 1 hãng thông tấn quốc gia, 67 đài phát thanh, truyền hình Trung ương và địa phương; số lượng các kênh chương trình phát thanh truyền hình quảng bá là 179 kênh; 98 cơ quan báo chí điện tử và 1.525 trang thông tin điện tử tổng hợp; 420 mạng xã hội ; có gần 18.000 nhà báo được cấp thẻ và khoảng 5.000 phóng viên đang hoạt động báo chí nhưng chưa đủ điều kiện cấp thẻ nhà báo đang hoạt động trên khắp mọi vùng miền của Tổ quốc và ở nước ngoài .

Thực tiễn hiện nay cho thấy, số lượng các cơ quan báo chí và ấn phẩm tăng nhanh trong những năm qua nhưng cơ cấu chưa thật hợp lý. Một số bộ, ngành, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp, địa phương có nhiều cơ quan, ấn phẩm báo chí. Một số báo có nhiều ấn phẩm phụ với nội dung không phù hợp với tôn chỉ mục đích. Hệ thống đài Phát thanh - Truyền hình các tỉnh, thành phố được đầu tư về khả năng phát sóng vượt xa so với khả năng sản xuất chương trình.

Theo định hướng, phát triển báo chí phải phù hợp với xu thế phát triển khoa học công nghệ và xu thế phát triển thông tin, truyền thông thế giới; kết hợp chặt chẽ các loại hình báo chí đồng thời phát huy lợi thế của các phương tiện, dịch vụ thông tin internet nhằm chủ động cung cấp thông tin chính thống, tăng diện bao phủ trong nước và quốc tế; hạn chế ảnh hưởng tiêu cực và bảo đảm an toàn, an ninh thông tin mạng. Những cơ quan báo chí hoạt động không hiệu quả sẽ được xem xét sắp xếp và tổ chức lại cho phù hợp với quy hoạch và tình hình thực tế.

Phóng viên: Trân trọng cảm ơn Thứ trưởng!

Theo Việt Hà
Dangcongsan/TTXVN

MỚI NHẤT
Đề xuất nới điều kiện miễn một phần án tù cho phạm nhân
Đề xuất nới điều kiện miễn một phần án tù cho phạm nhân

(Dân trí) - Theo Điều 64 dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi) đang được lấy ý kiến rộng rãi, phạm nhân đang chấp hành án phạt tù có thể được miễn chấp hành toàn bộ phần hình phạt tù còn lại nếu thỏa mãn một số điều kiện.

Thứ hai, 02/02/2015 - 03:41

Trang bị "rô bốt" chữa cháy cho Cảnh sát PCCC TPHCM
Trang bị "rô bốt" chữa cháy cho Cảnh sát PCCC TPHCM

(Dân trí) - Sáng 2/2, Cảnh sát PCCC TPHCM đã bàn giao 12 xe chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ chuyên dụng cho các đơn vị chữa cháy cơ sở.

Thứ hai, 02/02/2015 - 03:29

Jetstar Pacific mở 2 đường bay mới đến Đồng Hới và Quy Nhơn
Jetstar Pacific mở 2 đường bay mới đến Đồng Hới và Quy Nhơn

(Dân trí) - Jetstar Pacific vừa chính thức khai trương 2 đường bay mới từ TPHCM đến Đồng Hới (Quảng Bình) và Quy Nhơn (Bình Định). Hãng này sẽ khai thác với tần xuất cao nhất là 3 chuyến khứ hối/tuần trên đường bay mới bằng máy bay Airbus 320.

Thứ hai, 02/02/2015 - 02:30

Xác đồi mồi nặng hơn 100kg trôi dạt vào bờ biển
Xác đồi mồi nặng hơn 100kg trôi dạt vào bờ biển

(Dân trí) - Một con đồi mồi đã chết trôi dạt vào bờ biển, được ngư dân đưa lên bờ và chôn cất vào sáng 2/2 ở vùng biển Quỳnh Lưu, Nghệ An.

Thứ hai, 02/02/2015 - 01:55

Đối diện với cám dỗ cơ chế thị trường, Đảng viên càng phải vững vàng
Đối diện với cám dỗ cơ chế thị trường, Đảng viên càng phải vững vàng

(Dân trí) - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhận định, Đảng ta là Đảng cầm quyền, hoạt động trong môi trường kinh tế thị trường, hội nhập, cán bộ Đảng viên giữ nhiều trọng trách nên hàng ngày, hàng giờ tiếp xúc với “hàng”, với “tiền”, gắn với lợi ích cá nhân, đối mặt với cám dỗ, mặt trái của cơ chế thị trường nên càng phải giữ vững bản chất cách mạng.

Thứ hai, 02/02/2015 - 01:45

Những chỉ dẫn của Hồ Chí Minh về Đảng và Đảng cầm quyền
Những chỉ dẫn của Hồ Chí Minh về Đảng và Đảng cầm quyền

Từ những chỉ dẫn của Hồ Chí Minh về Đảng và Đảng cầm quyền tới xây dựng và thực hiện phong cách lãnh đạo, cầm quyền khoa học, dân chủ và đạo đức của Đảng nhằm làm cho Đảng trong sạch vững mạnh, xứng đáng là một Đảng lãnh đạo cầm quyền, xứng đáng với niềm tin của dân vào Đảng là những vấn đề quan trọng được đề cập trong bài viết "Khoa học, dân chủ, đạo đức - Ba điều cần thiết đối với Đảng cầm quyền" của giáo sư-tiến sỹ Hoàng Chí Bảo, Hội đồng Lý luận Trung ương.

Thứ hai, 02/02/2015 - 12:30

Lạ mắt với tàu hỏa “5 sao” đầu tiên tại Việt Nam
Lạ mắt với tàu hỏa “5 sao” đầu tiên tại Việt Nam

(Dân trí) - Lần đầu tiên đường sắt Việt Nam có đoàn tàu cao cấp hạng “5 sao” chạy trên tuyến Bắc - Nam. Khác với những đoàn tàu thông thường, hành khách đi tàu 5 sao được sử dụng những dịch vụ cao cấp, nhân viên phục vụ trên tàu cũng xinh như tiếp viên hàng không.

Thứ hai, 02/02/2015 - 12:01

10 triệu hành khách đã đi máy bay của VietJet Air
10 triệu hành khách đã đi máy bay của VietJet Air

(Dân trí) - Hãng hàng không VietJet Air vừa đón hành khách thứ 10 triệu tại Cảng Hàng không quốc tế Vinh. Số lượng hành khách này thể hiện sự tăng trưởng mạnh của hàng không giá rẻ VietJet Air sau hơn 3 năm cất cánh.

Thứ hai, 02/02/2015 - 11:55

Ô tô lật ngửa sau cú tông dải phân cách
Ô tô lật ngửa sau cú tông dải phân cách

(Dân trí) - Môt chiếc ô tô 7 chỗ đang lưu thông trên đường bất ngờ tông vào dải phân cách rồi lật ngửa, quay ngang xe giữa đường. Một bé gái trên xe phải nhập viện cấp cứu.

Thứ hai, 02/02/2015 - 11:53

Dân kêu cứu vì nhà "bỗng dưng" nghiêng 10cm
Dân kêu cứu vì nhà "bỗng dưng" nghiêng 10cm

(Dân trí) - Quá trình thi công kênh Bắc đã khiến 3 ngôi nhà ở cuối kênh bị nghiêng gần 10 độ, phía sau sụt lún. 3 hộ dân với hàng chục con người đang đứng trước nguy cơ “ra đường’’ khi Tết đã cận kề.

Thứ hai, 02/02/2015 - 11:08

Gần chục năm xa cách vì chiến tranh, 5 cha con bất ngờ gặp nhau tại Hà Nội
Gần chục năm xa cách vì chiến tranh, 5 cha con bất ngờ gặp nhau tại Hà Nội

(Dân trí) - Năm 1955, ngày đón Đảng, Chính phủ về tiếp quản Thủ đô, cụ Hồ Kỷ được Chính phủ mời ra Hà Nội dự lễ duyệt binh lớn nhất của Quân đội ta hồi đó. Điều đặc biệt bất ngờ là chính tại đây, cụ được gặp lại bốn người con trai từ các chiến trường sau 8, 9 năm xa cách…

Thứ hai, 02/02/2015 - 10:30

Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng Đảng: “Bảo bối” cần duy trì lâu dài và thường xuyên
Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng Đảng: “Bảo bối” cần duy trì lâu dài và thường xuyên

Sự ra đời của Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" thực sự có tính bước ngoặt đối với quá trình xây dựng và chỉnh đốn Đảng. Đây chính là “bảo bối” cần phải duy trì lâu dài và thường xuyên vì nó liên quan đến sự tồn vong của chế độ, đến sinh mệnh của Đảng.

Thứ hai, 02/02/2015 - 09:18

ĐÁNG QUAN TÂM
Nữ giúp việc trả lại 40 triệu đồng cho người đánh rơi
Nữ giúp việc trả lại 40 triệu đồng cho người đánh rơi

(Dân trí) - Trong lúc đến ngân hàng chuyển tiền cho chủ, chị Hoàng đã nhặt được 40 triệu đồng dưới ghế ngồi. Ngay lập tức, chị Hoàng chủ động báo cho ngân hàng tìm khổ chủ để trả lại.

Thứ hai, 02/02/2015 - 09:07

Hà Nội còn mưa rét
Hà Nội còn mưa rét

(Dân trí) - Không khí lạnh tác động đến miền Bắc còn gây mưa và rét đậm, có nơi rét hại. Khu vực Hà Nội thấp nhất 12 độ C.

Thứ hai, 02/02/2015 - 08:43

Huế: Nhiều máy bay không thể hạ cánh
Huế: Nhiều máy bay không thể hạ cánh

Trao đổi với Pháp Luật TPHCM tối 1/2, ông Đỗ Chí Thành (Giám đốc Cảng hàng không quốc tế Phú Bài, Thừa Thiên-Huế) cho biết, do gió quá lớn, giật cấp 7-8 nên có gần 1.000 hành khách đi trên năm chuyến bay (ba chuyến của Vietnam Airlines, hai chuyến Vietjet Air) đi Hà Nội, TPHCM bị trễ chuyến. Sự việc khiến hành khách hết sức lo lắng.

Thứ hai, 02/02/2015 - 08:34

Giận chồng, ba mẹ con tự tử thương tâm
Giận chồng, ba mẹ con tự tử thương tâm

Sáng 1/2, người dân tại ấp 3 xã Mỹ An ,Thủ Thừa, Long An phát hiện một xác chết nữ trôi sông và báo cho cơ quan chức năng.

Thứ hai, 02/02/2015 - 08:28

30 năm đổi mới là chặng đường dài, đầy nỗ lực của dân tộc
30 năm đổi mới là chặng đường dài, đầy nỗ lực của dân tộc

(Dân trí) - Đánh giá 30 năm đổi mới là điểm son hết sức rực rỡ trong 85 năm lãnh đạo của Đảng, TS. Phạm Đình Đảng, Phó TBT Tạp chí Cộng sản, cũng đưa ra 6 nguy cơ với Đảng hiện nay. Trong các nguy cơ này, tham nhũng và lợi ích nhóm là “đứa con sinh đôi”, muốn chống hiệu quả, trước hết phải dựa vào nhân dân.

Thứ hai, 02/02/2015 - 08:09

Làm theo lời Đảng, lời Bác để bà con noi gương
Làm theo lời Đảng, lời Bác để bà con noi gương

Dù tuổi đã cao nhưng già làng -đảng viên Alăng Cần vẫn vững vàng như cây lim, cây táu giữa đại ngàn. Ông thường nói: “Là đảng viên thì phải gương mẫu đi trước để dân bản theo sau”.

Thứ hai, 02/02/2015 - 07:53

Bơi 9km dọc kênh Nhiêu Lộc kêu gọi bảo vệ dòng kênh
Bơi 9km dọc kênh Nhiêu Lộc kêu gọi bảo vệ dòng kênh

(Dân trí) - Sau khi hoàn thành hành trình xuyên Việt bằng xe đạp, chàng trai có biệt danh "Swimming man" Trần Việt Anh đã bơi gần 9km dọc kênh Nhiêu Lộc, đoạn từ cầu Thị Nghè đến đầu đường Út Tịch với chiếc bè mang khẩu hiệu "Nhiêu Lộc xanh, sao đành vứt rác".

Thứ hai, 02/02/2015 - 07:45

Cước vận tải đang giảm nhưng vẫn... cao
Cước vận tải đang giảm nhưng vẫn... cao

(Dân trí) - Kết quả kiểm tra của Bộ Giao thông Vận tải tại TP Hà Nội và Cần Thơ cho thấy các doanh nghiệp vận tải đã và đang giảm giá cước kinh doanh, trong đó đáng chú ý là giá cước vận tải xe khách theo tuyến cố định và một số hãng taxi lớn.

Thứ hai, 02/02/2015 - 07:40

Va chạm với xe tải, 1 người chết, 2 người bị thương
Va chạm với xe tải, 1 người chết, 2 người bị thương

(Dân trí) - Cú va chạm với chiếc xe tải đi cùng chiều khiến người phụ nữ cùng cậu con trai bị bắn ra khỏi xe và bị thương. Riêng cô con gái bị cuốn xuống gầm xe tải và tử vong tại chỗ.

Chủ nhật, 01/02/2015 - 07:26

Kho phế liệu phát nổ, rung chuyển cả khu dân cư
Kho phế liệu phát nổ, rung chuyển cả khu dân cư

(Dân trí) - Một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại một kho phế liệu chứa hàng trăm chiếc thùng phuy và tạo ra hàng loạt tiếng nổ lớn làm rung chuyển cả khu dân cư. Đám cháy, nổ đã làm nhiều người dân hoảng loạn, chạy ra khỏi nhà.

Chủ nhật, 01/02/2015 - 06:05

Ly hương tìm việc ngày tết
Ly hương tìm việc ngày tết

Chỉ còn hơn hai tuần nữa là đến Tết cổ truyền, giữa lúc hàng nghìn người đang chộn rộn, khăn gói về quê sum họp cùng gia đình sau một năm ròng bươn chải mưu sinh nơi đất khách, quê người thì có không ít người từ các vùng quê xa lặng lẽ tìm đến TPHCM kiếm việc làm thêm trong dịp tết.

Chủ nhật, 01/02/2015 - 03:00

Tháng 1/2015 cả nước xảy ra 4 vụ nổ, 11 người thương vong
Tháng 1/2015 cả nước xảy ra 4 vụ nổ, 11 người thương vong

(Dân trí) - Thống kê của Bộ Công an cho thấy, tháng đầu tiên của năm 2015 đã xảy ra 4 vụ nổ, làm chết 4 người và bị thương 7 người.

Chủ nhật, 01/02/2015 - 02:22