Thứ tư, 01/07/2015 - 21:08

Phê duyệt giá đất 27.200 đồng/m2 thanh toán cho nhà đầu tư (!)

Dân trí

Tỉnh Quảng Ninh phê duyệt giá đất 27.200 đồng/m2 để thanh toán cho Tổng công ty xây dựng Thăng Long xây dựng cầu Vân Đồn theo phương thức dùng quỹ đất đổi lấy hạ tầng là giá đất nguyên thủy, chưa chuyển mục đích sử dụng mới, gây thất thoát ngân sách nhà nước.

Phê duyệt giá đất 27.200 đồng/m2 thanh toán cho nhà đầu tư (!)
Kết luận thanh tra được công bố công khai tại trụ sở UBND tỉnh Quảng Ninh (Ảnh: Thanh tra Chính phủ).

Đó là thông tin được Thanh tra Chính phủ nêu ra trong Kết luận thanh tra công tác quản lý đầu tư xây dựng của UBND tỉnh Quảng Ninh thời kỳ 2001-2010.

Theo kết luận thanh tra, tại dự án xây dựng cầu Vân Đồn vào năm 2002, UBND tỉnh Quảng Ninh đã phê duyệt cho Tổng công ty xây dựng Thăng Long trúng thầu gói thầu số 01 (xây cầu) trị giá hơn 70 tỷ đồng, trong đó thanh toán 50% bằng tiền, còn lại là bằng quỹ đất. Gói thầu này xây dựng từ năm 2002 và hoàn thành vào năm 2005 nhưng đến năm 2011 UBND tỉnh Quảng Ninh ban hành quyết toán phần giá trị 50% thanh toán bằng quỹ đất (tương đương số tiền hơn 35 tỉ đồng) đã điều chỉnh tính bù trượt giá về thời điểm tháng 11/2011 để thanh toán cho nhà thầu, thành tiền là hơn 101 tỉ đồng, vượt so với quyết toán hơn 66,3 tỷ đồng.

Thanh tra Chính phủ khẳng định việc điều chỉnh tăng số tiền này nằm ngoài tổng mức đầu tư dự án và đã thanh toán đối trừ sai quy định cho Công ty CP Đầu tư xây dựng đô thị Phương Đông (công ty do Tổng công ty xây dựng Thăng Long thành lập để tiếp nhận đất đổi hạ tầng).

Đồng thời với đó, Thanh tra Chính phủ tiến hành kiểm tra dự án khu đô thị mới Đông Xá (huyện Vân Đồn) liên quan đến đổi đất lấy hạ tầng của Tổng công ty xây dựng Thăng Long. Dự án này có diện tích sau khi điều chỉnh khoảng 1,7 triệu m2 với tổng mức đầu tư trên 1.206 tỷ đồng.

Theo kết luận thanh tra, ngày 18/12/2001, UBND tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định số 4794 phê duyệt giá đất để thanh toán cho nhà đầu tư xây dựng cầu Vân Đồn theo phương thức dùng quỹ đất đổi lấy hạ tầng là 27.200 đồng/m2. Đây là giá đất nguyên thủy, chưa chuyển mục đích sử dụng mới là không đúng với Thông tư 94/1994 hướng dẫn thực hiện Nghị định 87/1994 của Chính phủ quy định khung giá đất các loại, gây thất thoát ngân sách nhà nước.

Ngày 23/8/2004 UBND tỉnh Quảng Ninh ban hành quyết định về việc giao trên 1,5 triệu m2 đất tại xã Đông Xá cho Tổng công ty xây dựng Thăng Long để xây dựng khu đô thị Đông Xá. Tuy nhiên đến ngày 25/6/2005 Tổng công ty xây dựng Thăng Long có quyết định số 356/TCT về việc dùng quỹ đất được giao để tham gia góp vốn thành lập Công ty CP Đầu tư xây dựng đô thị Phương Đông thực hiện dự án đầu tư xây dựng, kinh doanh hạ tầng khu đô thị mới Đông Xá. Công ty mới thành lập này có 5 cổ đông, với tổng số vốn điều lệ 90 tỷ đồng, trong đó: Tổng công ty xây dựng Thăng Long góp 550.000 cổ phần, trị giá 55 tỷ đồng; Công ty CP cầu 12-11 Hạ Long 210.000 cổ phần; Công ty TNHH Hạnh Toàn 40.000 cổ phần; ông Nguyễn Đình Đỗ 90.000 cổ phần; ông Nguyễn Công Tứ 10.000 cổ phần.

Đến ngày 12/4/2008 Tổng công ty xây dựng Thăng Long chuyển nhượng toàn bộ cổ phần trị giá 55 tỷ đồng cho Công ty CP 12-11 Hạ Long để hưởng số tiền chênh lệch trên 18 tỷ đồng. Ngày 9/11/2012 UBND tỉnh Quảng Ninh có quyết định về việc giao đất cho Công ty CP xây dựng đô thị Phương Đông theo hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất để đầu tư kinh doanh hạ tầng khu đô thị mới Đông Xá, diện tích 171,42 ha.

Ngày 18/12/2012, UBND tỉnh này có quyết định về việc phê duyệt giá thu tiền sử dụng đất dự án đầu tư xây dựng kinh doanh hạ tầng khu đô thị mới Đông Xá, số tiền quyền sử dụng đất phải nộp là trên 139 tỷ đồng, trong đó ngân sách tỉnh trên 101 tỷ đồng, để ghi thu, chi phần vốn nhà đầu tư ứng vốn thi công cầu Vân Đồn được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 699/2012.

“Việc UBND tỉnh xử lý cơ chế giao đất có thu tiền sử dụng đất đối với dự án khu đô thị mới Đông Xá với mục đích thay đổi hình thức tính tiền sử dụng đất có lợi cho nhà đầu tư là sai quy định (thực chất là đổi đất lấy hạ tầng)”- kết luận chỉ rõ.

Phê duyệt giá đất 27.200 đồng/m2 thanh toán cho nhà đầu tư (!)
Phó tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Đức Hạnh (người ký kết luận thanh tra) lưu ý, UBND tỉnh Quảng Ninh cần tổ chức thực hiện tốt những nội dung và kiến nghị của Thanh tra Chính phủ đã được Thủ tướng Chính phủ đồng ý (Ảnh: TTCP).

Chính vì thế, cơ quan thanh tra đã yêu cầu tỉnh Quảng Ninh xem xét, xử lý, hủy bỏ Quyết định số 4794/2001 về việc tính giá thu tiền sử dụng đất, Quyết định số 699/2012 về việc phê duyệt điều chỉnh 50% giá trị trúng thầu gói thầu số 01 dự án đầu tư xây dựng cầu Vân Đồn về thời điểm tháng 11/2011 và các quyết định có liên quan, số tiền phát sinh nằm ngoài quyết toán là trên 66,3 tỷ đồng đã thanh toán đối trừ không đúng cho Công ty CP Xây dựng đô thị Phương Đông. Thanh tra Chính phủ cũng cho phép tỉnh xác định lại giá đất thời điểm năm 2004 để thanh toán bằng quỹ đất cho nhà thầu tương đương số tiền trên 35 tỷ đồng, diện tích còn lại thực hiện theo hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất (theo giá đất năm 2011) và thanh toán đối trừ cho chủ đầu tư số tiền sử dụng đất.

Đồng thời, Thanh tra Chính phủ kiến nghị UBND tỉnh Quảng Ninh xử lý, thu hồi, loại khỏi quyết toán số tiền trên 66,3 tỷ đồng đã thanh toán đối trừ không đúng cho Công ty CP Xây dựng đô thị Phương Đông.

Theo thông tin từ Thanh tra Chính phủ, ngày 26/6 vừa qua cơ quan này đã tổ chức công bố công khai kết luận thanh tra tại trụ sở UBND tỉnh Quảng Ninh. Tại đây, ông Nguyễn Đức Hạnh - Phó tổng Thanh tra Chính phủ - lưu ý, UBND tỉnh Quảng Ninh cần tổ chức thực hiện tốt những nội dung và kiến nghị của Thanh tra Chính phủ đã được Thủ tướng Chính phủ đồng ý và giao trách nhiệm cho Vụ Giám sát thẩm định và xử lý sau thanh tra phối hợp với Cục thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo (đều thuộc Thanh tra Chính phủ) thường xuyên theo dõi, đôn đốc việc xử lý sau thanh tra của tỉnh Quảng Ninh.

Thế Kha