Thứ tư, 29/05/2019 - 16:33

Phó Chủ tịch nước thay Chủ tịch nước trình công ước bảo vệ người lao động

Dân trí

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh nhận uỷ nhiệm của Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đệ trình Quốc hội việc gia nhập công ước số 98 của Tổ chức Lao động quốc tế về Áp dụng những nguyên tắc của quyền tổ chức và thương lượng tập thể sáng 29/5.

Phó Chủ tịch nước thay Chủ tịch nước trình công ước bảo vệ người lao động - 1

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trình tờ trình về việc gia nhập công ước 98 trước Quốc hội 

Trình bày tờ trình của Chủ tịch nước trước Quốc hội, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh khái quát, Công ước số 98 có 3 nội dung cơ bản: Bảo vệ người lao động và công đoàn trước các hành vi phân biệt đối xử chống công đoàn của người sử dụng lao động; Bảo vệ tổ chức của người lao động không bị can thiệp, thao túng bởi người sử dụng lao động; Những biện pháp thúc đẩy thương lượng tập thể tự nguyện, thiện chí.

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ báo cáo thuyết minh Công ước số 98 của Tổ chức Lao động quốc tế về Áp dụng những nguyên tắc của quyền tổ chức và thương lượng tập thể, Bộ trưởng Lao động, Thương binh & Xã hội Đào Ngọc Dung nhấn mạnh những đánh giá tác động về chính trị, quốc phòng, an ninh khi ra nhập công ước 98.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cho biết, việc gia nhập công ước số 98 sẽ góp phần củng cố và tăng cường cơ sở pháp lý để người lao động và người sử dụng lao động tiến hành thương lượng tập thể, ký kết thỏa ước lao động tập thể, tăng cường quan hệ lao động hài hòa, tạo ra môi trường lao động ổn định, có thể dự báo và quản lý được các xung đột giữa người sử dụng lao động và người lao động, phòng ngừa, hạn chế tranh chấp lao động, đình công.

Bên cạnh đó, thương lượng tập thể hiệu quả giúp doanh nghiệp và Chính phủ đưa ra quyết định đúng đắn và kịp thời dựa trên những thông tin thường xuyên thu thập được thông qua quá trình thương lượng, giúp đảm bảo sự ổn định trong chính doanh nghiệp, từ đó góp phần bảo đảm sự ổn định của từng địa phương và cả đất nước.

P.Thảo