Thứ tư, 01/05/2019 - 20:59

Quảng Ngãi: Tiết kiệm 20 tỷ/năm nhờ giảm 1500 cán bộ cơ sở

Dân trí

Sau khi giảm 204 thôn, tổ dân phố, toàn tỉnh sẽ giảm được 715 người hoạt động không chuyên trách và 816 cán bộ các tổ chức chính trị - xã hội ở thôn, tổ dân phố. Nhờ đó ngân sách tỉnh Quảng Ngãi tiết kiệm được trên 20,8 tỷ đồng mỗi năm.

UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa ban hành Đề án sắp xếp, sáp nhập, kiện toàn thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Theo chỉ đạo, việc sắp xếp, sáp nhập các thôn, tổ dân phố theo Đề án phải hoàn thành trước 30/9/2019.

Quảng Ngãi: Tiết kiệm 20 tỷ/năm nhờ giảm 1500 cán bộ cơ sở - 1
Tỉnh Quảng Ngãi cắt giảm 204 thôn, tổ dân phố.

 Tỉnh Quảng Ngãi hiện có 1.156 thôn, tổ dân phố. Trong đó có 585 thôn, tổ dân phố không đạt tiêu chuẩn theo quy định. Số thôn, tổ dân phố này cần được sắp xếp, sáp nhập lại tùy theo điều kiện tự nhiên, vị trí địa lý, phong tục tập quán, đặc thù của từng thôn, tổ dân phố ở từng địa phương.

Qua rà soát, các địa phương đã lên phương án sắp xếp, sáp nhập 374 thôn, tổ dân phố. Sau sáp nhập, toàn tỉnh giảm được 204 thôn, tổ dân phố. Tuy nhiên, toàn tỉnh vẫn còn 249 thôn, tổ dân phố dưới tiêu chuẩn quy định nhưng không thực hiện sắp xếp, sáp nhập. Nguyên nhân do các thôn, tổ dân phố này thuộc miền núi, vùng cao, diện tích tự nhiên lớn, địa hình phức tạp, bị chia cắt, giao thông đi lại khó khăn...

Sau khi sáp nhập, cắt giảm 204 thôn, tổ dân phố sẽ giúp tỉnh Quảng Ngãi giảm được 715 người hoạt động không chuyên trách và 816 người thuộc các tổ chức chính trị - xã hội ở thôn, tổ dân phố. Nhờ đó ngân sách tỉnh Quảng Ngãi tiết kiệm được trên 20,8 tỷ đồng mỗi năm.

Quốc Triều