Thứ sáu, 27/12/2019 - 20:50

Quảng Trị: 42 cán bộ, công chức, viên chức thuộc diện tinh giản biên chế

Dân trí

Hơn 40 trường hợp cán bộ, công chức, viên chức tại Quảng Trị nằm trong diện tinh giản biên chế 6 tháng đầu năm 2020.

Ngày 27/12, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị - ông Nguyễn Đức Chính đã ký quyết định số 3649/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh sách cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Quảng Trị thực hiện chính sách tinh giản biên chế 6 tháng đầu năm 2020.

Quảng Trị:  42 cán bộ, công chức, viên chức thuộc diện tinh giản biên chế - 1

Quyết định phê duyệt cán bộ công chức tinh giản biên chế trong 6 tháng đầu năm 2020

Danh sách do Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị ký phê duyệt có 42 trường hợp cán bộ, công chức, viên chức.

Theo quyết định này, UBND tỉnh Quảng Trị giao Giám đốc các Sở Nội vụ, Tài chính và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền quản lý cán bộ, công chức, viên chức thực hiện việc giải quyết chế độ tinh giản biên chế theo đúng quy định.

Những công chức, viên chức trong diện tinh giản biên chế thuộc nhiều ngành khác nhau. Trong số này, có nhiều giáo viên và cán bộ các cơ quan hành chính.

Đăng Đức

Mới nhất

Đáng quan tâm