Thứ năm, 10/10/2019 - 16:47

Quảng Trị huy động hơn 65 ngàn tỉ đồng xây dựng nông thôn mới

Dân trí

Sau gần một thập niên thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia (MTQG) xây dựng nông thôn mới (NTM), kinh tế nông thôn tại Quảng Trị ngày càng phát triển, có nhiều mô hình chuyên canh, sản xuất theo hướng hàng hóa có liên kết tạo lợi nhuận càng lớn cho người nông dân; đời sống vật chất của người dân ngày càng được nâng cao.

Ngày 10/10, UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện chương trình MTQG xây dựng NTM, giai đoạn 2010- 2020.

Quảng Trị huy động hơn 65 ngàn tỉ đồng xây dựng nông thôn mới - 1

Ông Nguyễn Đức Chính - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị tặng Bằng khen cho các đơn vị, cá nhân.

Báo cáo tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng cho biết: Sau 10 năm triển khai thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM, toàn tỉnh đã huy động được 65.630 tỉ đồng để thực hiện chương trình xây dựng NTM.

Quảng Trị huy động hơn 65 ngàn tỉ đồng xây dựng nông thôn mới - 2

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng, Phó ban Chỉ đạo chương trình NTM Quảng Trị biểu dương các đơn vị, địa phương.

Từ nguồn lực huy động được, tỉnh Quảng Trị đã đầu tư để từng bước hoàn thiện cơ sở hạ tầng,  đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu sản xuất và sinh hoạt của người dân.

Kinh tế nông thôn ngày càng phát triển, có nhiều mô hình chuyên canh, sản xuất theo hướng hàng hóa có liên kết tạo lợi nhuận càng lớn cho người nông dân; đời sống vật chất của người dân ngày càng được nâng cao; đời sống văn hóa, tinh thần ngày càng đa dạng, trong đó các giá trị văn hóa truyền thống được giữ gìn, bảo tồn và phát huy; môi trường nông thôn được bảo vệ và cải thiện; hệ thống chính trị cơ sở ngày càng vững mạnh; an ninh trật tự khu vực nông thôn cơ bản được đảm bảo.

Theo đánh giá, đã bước đầu định hình được xây dựng NTM kiểu mẫu, từng bước hướng đến miền quê đáng sống. Từng bước giảm dần về khoảng cách phát triển kinh tế giữa các vùng miền.

Quảng Trị huy động hơn 65 ngàn tỉ đồng xây dựng nông thôn mới - 3

Lúa hữu cơ được trồng thành công mở ra hướng đi mới cho bà con nông dân.

Đến nay, toàn tỉnh có 52/117 xã đạt chuẩn NTM, bình quân tiêu chí/xã đạt 15,07 tiêu chí, thu nhập bình quân đầu người tăng 2,5 lần so với năm 2010, hộ nghèo đa chiều khu vực nông thôn cuối năm 2018 giảm còn 12,03%

Phong trào xây dựng NTM đã thực sự trở thành một phong trào ý nghĩa, có tính nhân văn, sức lan tỏa sâu rộng và được người dân đồng tỉnh hưởng ứng.

Nhận thức của người dân về xây dựng NTM ngày càng được nâng cao, nhất là trong phát triển sản xuất gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm, ứng dụng khoa học công nghệ, trong bảo vệ môi trường, cải tạo cảnh quan nông thôn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, giữ gìn an ninh trật tự, góp phần làm thay đổi cơ bản bộ mặt nông thôn.

Quảng Trị huy động hơn 65 ngàn tỉ đồng xây dựng nông thôn mới - 4

Mô hình trồng rau thuỷ canh mang lại hiệu quả tốt.

Nhiều chính sách được ban hành có tác dụng tích cực và trở thành động lực thúc đẩy tiến độ triển khai thực hiện Chương trình một cách có hiệu quả.

Xác định thực hiện chương trình xây dựng NTM là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu trong chỉ đạo phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh, đến năm 2020, tỉnh phấn đấu có thêm 6-8 xã đạt chuẩn NTM, 1 huyện đạt chuẩn NTM…

Giai đoạn 2021-2025, phấn đấu tối thiểu có thêm 2 huyện đạt chuẩn NTM; 75% số xã trên địa bàn tỉnh đạt chuẩn NTM, không còn xã đạt dưới 12 tiêu chí; phấn đấu đến năm 2030 có thêm 85% số xã đạt chuẩn NTM và có thêm 1 huyện đạt chuẩn NTM.

Quảng Trị huy động hơn 65 ngàn tỉ đồng xây dựng nông thôn mới - 5

Kinh tế biển có bước chuyển biến, sản lượng khai thác, đánh bắt khá cao.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị - ông Nguyễn Đức Chính, nhấn mạnh: Qua gần 10 năm triển khai, phong trào NTM đã có sức lan tỏa sâu rộng, được người dân đồng tình hưởng ứng. Đã bước đầu định hình được xây dựng NTM kiểu mẫu, từng bước hình thành các miền quê đáng sống.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị chỉ ra những hạn chế, tồn tại: nhiều nơi còn trông chờ, ỷ lại vào sự đầu tư của Nhà nước, ý thức tự giác chưa cao, kết quả xây dựng NTM không đồng đều ở các địa phương, ở các xã miền núi tiêu chí đạt được còn thấp. Việc sát nhập đơn vị hành chính một số xã sẽ tác động đến số lượng xã đạt chuẩn NTM…

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị trong giai đoạn tiếp theo, các địa phương, ngành chức năng cần tiếp tục đẩy mạnh, đa dạng hóa công tác tuyên truyền về NTM. Tập trung chỉ đạo các địa phương đã đạt chuẩn thực hiện tốt công tác duy trì và nâng cao chất lượng tiêu chí.

Ưu tiên thúc đẩy hát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, nhất là sản xuất nông nghiệp sạch – an toàn, góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu lao động và kinh tế nông thôn, tăng thu nhập cho người dân nông thôn một cách bền vững. Tập trung bảo vệ môi trường nông thôn, hướng đến phát triển du lịch cộng đồng tại các vùng quê nông thôn mới…

Dịp này, tỉnh Quảng Trị trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc qua 10 năm thực hiện Chương trình MTQG về xây dựng NTM.

Đăng Đức