Thứ ba, 09/06/2015 - 11:26

Quốc hội nghỉ sớm 2 tiếng vì đại biểu không phát biểu

Dân trí

Quốc hội thảo luận về dự kiến Chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2016 song không có đại biểu nào cho ý kiến. Vì vậy hơn 9h, Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn tuyên bố kết thúc buổi họp sớm hơn 2 tiếng.

Thảo luận về Chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2016 sáng nay ngày 9/6, ông Nguyễn Hạnh Phúc - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cho biết, trước tình hình năm 2016 diễn ra hàng loạt sự kiện lớn của đất nước, do vậy, việc dự kiến chương trình hoạt động giám sát năm 2016 của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội cũng phải được lựa chọn một cách phù hợp, đảm bảo tính khả thi của chương trình.

Vì vậy, năm 2016, Quốc hội sẽ tiến hành 3 kỳ họp, trong đó kỳ họp thứ 11, Quốc hội khoá XIII, diễn ra khoảng 10 ngày, vào cuối tháng 3/2016, tập trung vào việc tổng kết công tác cả nhiệm kỳ; thực hiện giám sát công tác bầu cử đại biểu Quốc hội nhiệm kỳ khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2016-2021. Tại kỳ họp này dự kiến không tổ chức chất vấn và giám sát chuyên đề.

Quốc hội nghỉ sớm 2 tiếng vì đại biểu không phát biểu
Ông Nguyễn Hạnh Phúc - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cho biết năm 2016 diễn ra 3 kỳ họp Quốc hội (Ảnh: Việt Hưng)

Nội dung cụ thể kỳ họp này Quốc hội xem xét, thảo luận báo cáo bổ sung của Chính phủ về đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2015 và tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2016.

Xem xét, thảo luận báo cáo công tác cả nhiệm kỳ khóa XIII của Quốc hội, Chủ tịch nước, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tổng Kiểm toán nhà nước. Ngoài ra, Quốc hội cũng xem xét, thảo luận báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIII.

Ông Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khoá XIV, là kỳ họp đầu tiên của Quốc hội khóa mới, diễn ra khoảng 20 ngày, vào cuối tháng 7/2016, chủ yếu tập trung làm công tác tổ chức bộ máy và nhân sự cấp cao của các cơ quan Nhà nước; xem xét báo cáo về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội nhiệm kỳ khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2016-2021. Tại kỳ họp này, dự kiến không tổ chức chất vấn và giám sát chuyên đề.

Kỳ họp đầu tiên Quốc hội khóa mới còn xem xét, thảo luận báo cáo về tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm và các biện pháp thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016. Xem xét báo cáo kết quả công tác bầu cử đại biểu Quốc hội nhiệm kỳ khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2016-2021.

Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khoá XIV, diễn ra vào cuối tháng 10/2016, tập trung vào các nội dung chính là kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước, xây dựng pháp luật, quyết định các vấn đề quan trọng và hoạt động giám sát. Tại kỳ họp này, dự kiến có tiến hành hoạt động chất vấn và giám sát 1 chuyên đề.

Tại kỳ họp thứ hai, Quốc hội xem xét, thảo luận báo cáo của Chính phủ về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2016-2020 và tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2016. Xem xét, thảo luận báo cáo công tác của Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán nhà nước và các báo cáo khác của các cơ quan hữu quan theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, tại kỳ họp thứ hai quốc hội khóa XIV còn xem xét, thảo luận báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIII và kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khoá XIV.

Ngay sau phần Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc trình bày Tờ trình về dự kiến Chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2016, Quốc hội thảo luận về dự kiến Chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2016. Tuy nhiên, các đại biểu không cho ý kiến về dự kiến Chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2016. Hơn 9h, Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn tuyên bố kết thúc buổi họp sớm hơn 2 tiếng.

Quang Phong