Thứ sáu, 17/05/2019 - 20:10

Sóc Trăng thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh

Dân trí

Nhân dịp kỷ niệm 129 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 50 năm thực hiện Di chúc của Người, Ban Tuyên giáo và Ban Tổ chức tỉnh ủy Sóc Trăng đã tổ chức hội thảo về thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng; tuyên dương những tấm gương tiêu biểu học theo Bác.

Thực hiện Di chúc của Bác, từ khi thành lập tỉnh (năm 1992) đến nay, Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng đã thực hiện tốt các Nghị quyết, chỉ thị của Trung ương Đảng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và đã đạt được những kết quả tích cực. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng cao. Các cấp ủy, đảng viên đã khắc phục, sửa chữa những hạn chế, khuyết điểm; thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc tổ chức, xây dựng Đảng; tu dưỡng, rèn luyện, giữ gìn đạo đức, lối sống, đổi mới phong cách, lề lối làm việc…

Tính đến nay, Sóc Trăng có 661 tổ chức cơ sở Đảng, với 43.755 đảng viên (gấp gần 5 lần so với thời điểm tái lập tỉnh); trong đó có 18 tổ chức Đảng là các doanh nghiệp tư nhân, với 291 đảng viên.

Tại hội thảo, có nhiều tham luận đã khẳng định những giá trị của Di chúc, nhất là trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong giai đoạn hiện nay. Đặc biệt là đề xuất những giải pháp thiết thực, sát hợp với thực tiễn trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng ở Đảng bộ tỉnh theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng, lãnh đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp đề ra.

Sóc Trăng thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh - 1

Đại úy Lê Thị Quỳnh cứu sống em bé bị đuối nước được tuyên dương.

Ban Tuyên giáo tỉnh ủy Sóc Trăng cũng đã tổ chức Hội nghị biểu dương, khen thưởng 24 tập thể và 26 cá nhân tiêu biểu trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2016 - 2018.

Thông qua thực hiện các phong trào thi đua yêu nước gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đã xuất hiện nhiều gương điển hình tiên tiến, tiêu biểu, nhiều gương người tốt - việc tốt, nghĩa cử cao đẹp, mô hình hay, cách làm hiệu quả có sức lan tỏa lớn trong đời sống xã hội đã được tích cực thông tin, tuyên truyền, phổ biến, nhân rộng trong cộng đồng ở tất cả các lĩnh vực.

Tiêu biểu như mô hình “Nâng cao chất lượng công tác tham mưu, giúp việc cho cấp ủy”, “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên đề ở các Chi bộ”, “Làm hết việc không hết giờ”, “Nụ cười công sở”, “Chung tay cải cách thủ tục hành chính”, “Chuyển hóa địa bàn phức tạp về an ninh trật tự, an toàn xã hội”, “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”, “Phát huy triết lý đạo Phật - làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ thực hiện từ thiện giúp người”,…

Sóc Trăng thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh - 2

Cô Trương Thị Thu Vân được tuyên dương đã 31 lần hiến máu, tình nguyện hiến xác cho y học.

Theo số liệu, trong 3 năm qua, toàn tỉnh Sóc Trăng có 2.397 tập thể và cá nhân được các cấp, các ngành tỉnh, Trung ương biểu dương, khen thưởng (653 tập thể, 1.744 cá nhân).

Về cá nhân, tiêu biểu có nhiều tấm gương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác, như: Cô Trương Thị Thu Vân (giáo viên Trường Mầm non Mai Hoa) đã 31 lần hiến máu cứu người, đồng thời cũng là người đã tự nguyện hiến thi thể cho y học; Đại úy Lê Thị Quỳnh (Công an huyện Châu Thành) là người cứu sống cháu bé bị đuối nước tưởng đã tử vong,...

Cao Xuân Lương