Thứ hai, 05/03/2018 - 11:27

Tân binh rạng rỡ chào người thân lên đường nhập ngũ

Dân trí

Sáng 5/3, thành phố Hà Nội đã đồng loạt tổ chức lễ giao nhận quân theo Luật nghĩa vụ quân sự. Hơn 3.000 thanh niên Thủ đô đã chính thức lên đường nhập ngũ, thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc.

Tân binh rạng rỡ chào người thân lên đường nhập ngũ


Sáng 5/3, thành phố Hà Nội đã đồng loạt tổ chức lễ giao nhận quân theo Luật nghĩa vụ quân sự. Hơn 3.000 thanh niên Thủ đô đã chính thức lên đường nhập ngũ, thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc. Lễ giao nhận quân quận Đống Đa diễn ra trang trọng dưới chân tượng đài người anh hùng dân tộc Quang Trung - Nguyễn Huệ. Tổng số giao, nhận quân đợt này của quận Đống Đa có 99 công dân, trong đó 90 công dân thuộc Quân đội, còn lại thuộc Công an. Trong ảnh là lễ thắp lửa truyền thống.

Sáng 5/3, thành phố Hà Nội đã đồng loạt tổ chức lễ giao nhận quân theo Luật nghĩa vụ quân sự. Hơn 3.000 thanh niên Thủ đô đã chính thức lên đường nhập ngũ, thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc. Lễ giao nhận quân quận Đống Đa diễn ra trang trọng dưới chân tượng đài người anh hùng dân tộc Quang Trung - Nguyễn Huệ. Tổng số giao, nhận quân đợt này của quận Đống Đa có 99 công dân, trong đó 90 công dân thuộc Quân đội, còn lại thuộc Công an. Trong ảnh là lễ thắp lửa truyền thống.


Tân binh Nguyễn Phú Đức Anh đọc lời hứa trước khi lên đường nhập ngũ. Trong số hơn 3000 công dân nhập ngũ đợt này, có gần 1.200 thanh niên tình nguyện viết đơn; bao gồm cả nhiều tấm gương tiêu biểu là các cử nhân đại học, Đảng viên trẻ và lao động chính trong những gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Đặc biệt, có 5 công dân nữ viết đơn xin nhập ngũ.

Tân binh Nguyễn Phú Đức Anh đọc lời hứa trước khi lên đường nhập ngũ. Trong số hơn 3000 công dân nhập ngũ đợt này, có gần 1.200 thanh niên tình nguyện viết đơn; bao gồm cả nhiều tấm gương tiêu biểu là các cử nhân đại học, Đảng viên trẻ và lao động chính trong những gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Đặc biệt, có 5 công dân nữ viết đơn xin nhập ngũ.

Đại diện các đơn vị quân đội nhận quân bao gồm: Sư đoàn 371 (Quân chủng PKKQ - 36 công dân); Sư đoàn 301 (BTLTĐ Hà Nội 07 công dân); Trường Quân sự (Quân đoàn 2 có 30 công dân); Trung tâm huấn luyện 334 (Tổng cục Kỹ thuật 16 công dân); Tổng cục Hậu Cần 01 công dân.
Đại diện các đơn vị quân đội nhận quân bao gồm: Sư đoàn 371 (Quân chủng PKKQ - 36 công dân); Sư đoàn 301 (BTLTĐ Hà Nội 07 công dân); Trường Quân sự (Quân đoàn 2 có 30 công dân); Trung tâm huấn luyện 334 (Tổng cục Kỹ thuật 16 công dân); Tổng cục Hậu Cần 01 công dân.

Số công dân còn lại nhập ngũ vào Công an Nhân dân, hoàn thành 100% chỉ tiêu của Chủ tịch UBND Thành phố giao cho quận Đống Đa năm 2018.
Số công dân còn lại nhập ngũ vào Công an Nhân dân, hoàn thành 100% chỉ tiêu của Chủ tịch UBND Thành phố giao cho quận Đống Đa năm 2018.

Trình độ văn hóa ĐH, CĐ, TC đạt 48,8%, 01 đảng viên, trong đó 29 công dân tình nguyện nhập ngũ.
Trình độ văn hóa ĐH, CĐ, TC đạt 48,8%, 01 đảng viên, trong đó 29 công dân tình nguyện nhập ngũ.

Hình ảnh phút chia tay bịn rịn của tân binh và người thân trong ngày lên đường nhập ngũ.
Hình ảnh phút chia tay bịn rịn của tân binh và người thân trong ngày lên đường nhập ngũ.

Mẹ và con trước giờ lên đường nhập ngũ.
Mẹ và con trước giờ lên đường nhập ngũ.


Một tân binh rạng rỡ chào người thân khi đã yên vị trên xe.

Một tân binh rạng rỡ chào người thân khi đã yên vị trên xe.

Một tân binh mắt đỏ hoe khi phải xa gia đình.
Một tân binh mắt đỏ hoe khi phải xa gia đình.

Tân binh rạng rỡ chào người thân lên đường nhập ngũ - 10


Chia tay bạn bè trước khi lên đường.

Chia tay bạn bè trước khi lên đường.

Tân binh rạng rỡ chào người thân lên đường nhập ngũ - 12

Tân binh rạng rỡ chào người thân lên đường nhập ngũ - 13

Hữu Nghị - Trọng Trinh